Cum poți să te naşti din nou?

Domnul Isus l-a învăţat pe Nicodim că naşterea din nou este condiţia de bază pentru intrare în Împărăţia Cerurilor şi o experienţă de natură spirituală, care se manifestă prin transformarea vieţii omului. După aceasta, Nicodim, care era un om religios şi cu mare influenţă în vremea lui, a dorit să realizeze această experienţă în viaţa sa şi L-a întrebat pe Isus: “Cum se poate face aşa ceva” (Ev. Ioan 3:9) În acest articol voi prezenta explicaţiile şi instrucţiunile Domnului Isus pentru oricine vrea să fie născut din nou. Ca şi oricare altele, aceste instrucţiuni şi sfaturi funcţionează când sunt aplicate.

Nașterea din nou presupune să primeşti mărturia creştină

La întrebarea lui Nicodim: “Cum se poate face aşa ceva”, Isus I-a răspuns:

Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îţi spun, că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră.

Când a spus “noi vorbim”, Domnul Isus se referea la Sine, la ucenicii Săi şi la oamenii care depuneau mărturie despre el. Nicodim era din partida Fariseilor şi deci, Domnul Isus s-a adresat la el ca şi la un reprezentat al acestei partide când a spus: “voi nu primiţi mărturia noastră”. Sunt o categorie de oameni aroganţi, care sunt deplin convinşi de concepţiile lor şi nesocotesc orice dovezi, orice mărturii şi mintea lor nu caută adevărul, ci “argumente” şi speculaţii pentru a ataca adevărul. În continuare, Domnul Isus i-a spus lui Nicodim, ceia ce se referea la toată partida Fariseilor:

Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti

Cu alte cuvinte, dacă nu credeţi lucrurile care se văd cu ochii, cum veţi crede lucrurile spirituale, care nu pot fi văzute cu ochii, dar pot fi crezute în baza mărturiilor depuse. Domnul Isus avea autoritate deplină asupra lucrurilor spirituale care le afirma, pentru că “nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.” (Ev. Ioan 3:10-13) Prin urmare, pentru nașterea din nou, mai întâi trebuie să primeşti mărturia Domnului Isus, care este scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi, în Noul Testament şi, de asemenea, să primeşti mărturia creştinilor care cred şi trăiesc adevărul biblic. Primeşti mărturia creştină? Numai îndeplinind această condiţie poţi realiza următorul pas…

Crede în Domnul Isus Hristos

Pentru a explica importanţa credinţei la naşterea din nou, Domnul Isus a apelat la evenimente din istoria poporului Israel, bine cunoscute de Nicodim şi a spus:

După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ev. Ioan 3:14-15)

Cazul cu şarpele înălţat de Moise în pustie este relatat în cartea Numeri

Când făceau ocolirea Edomului, poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: “Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie, căci nu este nici pâine, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de aceasta hrană proastă.” Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel. Poporul a venit la Moise, şi a zis: “Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te la Domnul, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: “Fă-ţi un şarpe înfocat, şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat, şi va privi spre el, va trăi” Moise a făcut un şarpe de aramă, şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe, şi privea spre şarpele de aramă, trăia.” (Numeri 21:4-9)

Cercetătorii Bibliei presupun că, la acea vreme, poporul Israel care se afla în pustie, număra peste 2,5 milioane de oameni împreună cu soţiile şi copiii. Tabăra era aranjată într-o ordine stabilită de Dumnezeu, cu cortul întâlnirii în centrul taberei. Prăjina cu şarpele de aramă, fiind în centrul taberei, nu putea să fie văzută decât de cei ce erau în imediata ei apropiere. Şi dacă se întâmpla că cineva dintr-un capăt al taberei era muşcat de un şarpe veninos, în cazul când nu ştia care este soluţia, era îndemnat de oameni să alerge repede, cât nu şi-a făcut veninul efectul, ca să reuşească să vadă şarpele de aramă de pe prăjină şi să fie vindecat. Cei ce credeau alergau repede, vedeau şarpele de aramă şi erau vindecaţi. Alţii, care erau “mai practici şi mai realişti” ar fi spus: “Acesta este un joc copilăresc… Cum mă poate ajuta faptul că voi vedea un şarpe din aramă atârnat? Dacă ar fi un medicament aş crede, dar aşa simplu nu poate fi…”  Dumnezeu vrea să fie crezut pe Cuvânt şi El este acelaşi ieri, azi şi în veci şi face aceleaşi minuni. Deci, pentru ca un om să experimenteze nașterea dinnou, trebuie să creadă din toată inima în Isus Hristos

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:16-18)

Credinţa aduce naşterea din nou şi cel mai mare dar pe care poate un om să-l primească – viaţa veşnică. Necredinţa în Domnul Isus Hristos este cea mai mare crimă care o poate comite cineva împotriva sufletului propriu. Fiţi atenţi la timpul verbului şi motivul pentru care sunt judecaţi cei necredincioşi când spune “dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” Dacă îndeplineşti această condiţie pentru naşterea lui din nou, următoarea va fi foarte uşor de realizat şi anume…

Vino la lumină

Domnul Isus a spus în continuare lui Nicodim că

Oricine face răul, urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. (Ev. Ioan 3:20-21)

În contextul acestui pasaj biblic, a veni la lumină are semnificaţia de a trece deplin de partea Domnului Isus Hristos şi a trăi în ascultare de El, în lumină, lucrând după adevăr şi făcând ce este bine. Sunt mulţi oameni care se pretind că au credinţa pe care o doreşte Isus Hristos pentru mântuirea sufletelor lor, dar continuă să trăiască în întuneric, făcând fapte rele, urând adevărul şi viaţa sfântă. Naşterea din nou are loc când cineva ia hotărârea definitivă să nu mai trăiască în păcat şi întuneric, ci în lumină şi adevăr. Ia această decizie în inima ta, ca să experimentezi naşterea din nou. În articolele următoare intenţionez să prezint ce se întâmplă în lumea interioară a unui om la naşterea din nou şi cum arată viaţa unui om născut din nou.

La încheiere te îndemn să primeşti mărturia creştină şi Cuvântul lui Dumnezeu, să crezi din toată inima în Domnul Isus Hristos şi să vii la lumină ca să trăieşti frumos. Dumnezeu să te binecuvânteze şi să-ţi dea naşterea din nou!