Este obligatoriu să faci mărturisirea păcatelor la preot?

este obligatorie mărturisirea păcatelor la preot?

Întrebarea:

Este obligatoriu pentru creştin să meargă la mărturisire / împărtăşanie la preot? Dacă Isus Hristos este numit în Biblie „Marele Preot” şi singurul intermediar între noi şi Dumnezeu Tatăl, ne putem ruga pentru iertare şi să ne mărturisim păcatele direct Lui?

Ce este mărturisirea?

Când este folosită expresia „mărturisirea păcatelor” în textul original al Noului Testament cel mai des este folosit cuvântul grecesc „exomologeo” care înseamnă a recunoaşte sau a fi deplin de acord. Deci, a mărturisi păcatele înseamnă a recunoaşte păcatele săvârşite şi a fi de acord deplin cu Dumnezeu care spune că ai păcătuit. Iată un text biblic care prezintă bine semnificaţia acestui cuvânt din contextul în care este folosit:

Dacă zicem că n-avem păcat (când am păcătuit), ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele (recunoaştem, suntem deplin de acord), El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. (1Ioan 1:8-10)

Să ne mărturisim păcatele

Când păcătuieşti, trebuie mai întâi să-ţi ceri iertare de la cei faţă de care te-ai făcut vinovat, aşa cum a spus Domnul Isus:

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. (Matei 5:23-24)

Nu poţi să te împaci cu cei faţă de care te-ai făcut vinovat, fără mărturisirea păcatelor, adică fără să recunoşti şi să fii deplin de acord că ai păcătuit sau ai greşit faţă de ei.

Apoi, vino la Domnul Isus în rugăciune, mărturiseşte-ţi păcatul şi cereţi iertare.

Ioan Botezătorul cerea mărturisirea păcatelor

Ioan Botezătorul a propovăduit şi botezat pe oameni spre pocăinţă.

Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. (Matei 3:5-6)

Condiţia principală ca cineva să fie botezat era să-şi mărturisească păcatele. Se pare că fariseii şi cărturarii au vrut să fie botezaţi fără să-şi mărturisească păcatele, din moment ce Ioan i-a certat atât de aspru:

Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. (Matei 3:7-8)

Mărturisirea păcatelor în faţa preotului

În Epistola lui Iacov scrie:

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:14-16)

Este bine să-ţi mărturiseşti păcatele faţă de preotul sau pastorul tău tocmai ca să se poată ruga specific pentru tine şi ca să te poată sfătui, învăţa şi îndrepta din Cuvântul lui Dumnezeu potrivit cu păcatele pe care le-ai săvârşit. Mai este necesar să-ţi mărturiseşti păcatul faţă de preotul/pastorul tău ca să ştie el cum să protejeze restul bisericii de acest păcat, care din moment ce te-a afectat pe tine, prezintă un pericol real şi pentru restul bisericii.

Dacă ai păcate ascunse și nu mergi încă la o biserică unde să fie un duhovnic căruia să-i mărturisești păcatele on-line prin intermediul acestui formularului.