Există iertare pentru o fată care a căzut în păcatul curviei?

Întrebare:

Am căzut in păcatul curviei și regret foarte, foarte mult acest lucru. Mai există șansa să capăt iertare? Ce trebuie să fac?

Există iertare

În Epistola 1 a lui Ioan scrie astfel:

Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:5-9)

Mesajul pe care mi l-ai adresat este o dovadă că îţi recunoşti păcatul curviei, nu ascunzi şi că doreşti să capeţi iertare şi eliberare. Aţi mărturisi păcatul înseamnă a recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că este greşit şi rău ceea ce ai făcut şi a regreta pentru păcatul curviei pe care l-ai săvârşit. Dacă îţi mărturiseşti păcatele ai promisiunea de la Dumnezeu care este credincios şi drept că îţi vor fi iertate şi că vei fi curăţită de orice nelegiuire prin sângele lui Isus Hristos. Acest adevăr profund se aplică şi la situaţia şi ta şi păcatul curviei în care ai căzut.

Să nu mai păcătuieşti

Biblia ne relatează următorul caz despre o femeie care a săvârşit păcatul curviei:

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”) (Ioan 8:1-11)

Pentru oameni este greu să înţeleagă iertarea lui Dumnezeu şi greu o acceptă, mai ales când este cu privire la alţii. Cei ce au adus femeia la Domnul Isus erau gata să o omoare cu pietre. Mântuitorul însă i-a oferit iertare acestei femei şi i-a spus să nu mai păcătuiască. Deci, şi tu, pentru că ţi-ai mărturisit păcatul şi ai primit iertare, să nu mai păcătuieşti.

Fugi de păcatul curviei

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă astfel:

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:18-20)

Şi mai spune:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

De aceea, învaţă să fugi de orice persoană, companie, carte, film sau orice alt lucru care aprinde pofte şi te poate ispiti să cazi din nou în acest păcat.

Urmăreşte evlavia împreună cu cei evlavioşi

În a doua epistolă adresată ucenicului său Timotei, Apostolul Pavel i-a scris:

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

Aşa să faci şi tu. Acum cred că realizezi că au fost anumiţi oameni, sau cărţi, sau filme, sau reviste, sau pagini de Internet, sau nu ştiu ce alte lucruri care au trezit poftele tale sexuale şi te-au adus la săvârşirea păcatului curviei. De aceea, de acum înainte fereşte-te de orice şi oricine va încerca să trezească dorinţa ta sexuală. Caută o Biserică unde sunt tineri care studiază Sfintele Scripturi şi care dintr-o inimă curată urmăresc neprihănirea, credinţa, dragostea şi pacea. Aşa să te ajute Dumnezeu.