Cum un tânăr creștin să-și țină în frâu poftele sexuale?

Poftele sexuale este o stare, pe care o experimentează multe fete și băieți, adolescenți și tineri. Câteva zile în urmă, o adolescentă creștină a venit să ceară un sfat din Sfintele Scripturi, ca să știe cum să procedeze corect. Iată cum mi-a prezentat problema ei:

Sunt adolescentă și în ultima vreme vin presiuni asupra mea, care mă deranjează. Foarte des îmi place de un băiat, apoi de altul, apoi de altul și mă simt atrasă de fiecare din ei. Știu din Sfintele Scripturi că aceasta nu este bine pentru mine și mai știu că nici nu este vremea ca să mă căsătoresc și nici unul din acești băieți nu mi se potrivește, pentru că aproape nimeni din ei nu este unul care ar iubi pe Dumnezeu și să aibă caracterul bărbatului după care aș vrea să mă căsătoresc. Știu, de asemenea, că lui Dumnezeu nu-i place să am o astfel de stare. Ce să fac ca să fiu eliberată de sub această presiune emoțională în care mă aflu?

Să vedem ce ne învață Dumnezeu în Sfintele Scripturi să facem, pentru a depăși poftele sexuale?

Toți oamenii sunt ispitiți de poftele sexuale

Nu crede că o astfel de stare este doar la tine. Pentru că, în mod obișnuit, oamenii nu vorbesc despre ispitele pe care le au sau din lipsă de învățătură biblică la acest subiect, un tânăr sau o tânără este ispitit sau ispitită să creadă că o astfel de stare o are doar el și că aceasta este ieșit din comun și anormal. Dragul meu, vreau să știi că toți oamenii au trecut și trec prin aceste stări și iată ce spune Pavel despre trăirile lui interioare:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? (Romani 7:18-25)

Vezi asemănare între starea pe care o descrie aici Apostolul Pavel și cea relatată de tânăra care s-a apropiat de mine? Apostolul avea această stare atunci când știa bine Scripturile, când avea dorința să-I slujească lui Dumnezeu, dar când nu crezuse încă în Hristos și nu avea încă Duhul Sfânt prezent în ființa și viața lui. Aceasta a fost soluția pentru el și aceasta este soluția pentru fiecare din noi, care se află într-o stare asemănătoare ca și cea a lui Pavel. Ai crezut tu din toată inima ta în Domnul Isus Hristos? Ai încheiat un legământ cu El ca să-i fii ascultător în toate și toată viața? Dacă nu ai făcut aceasta, nu poți avea Duhul Sfant și nu poți fi biruitor niciodată asupra păcatului.

Prezența Duhului Sfânt ne asigură biruința când suntem ispitiți de păcat

Imediat după ce descrie această stare care o avea altă dată, Pavel scrie:

O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?..Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!…

Apoi, chiar de la începutul următorului capitol scrie:

Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m’a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci-lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pămîntească o făcea fără putere-Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimeţînd, din pricina păcatului, pe însuş Fiul Său într’o fire asemănătoare cu a păcatului, pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. (Romani 8:1-5)

Dacă înainte de a deveni creștin și de a primi Duhul Sfânt, nici un om nu era și nu este în stare să oprească sau să împiedice îndemnurile firii, care provoacă la păcat, nu tot așa este după ce un om primește Duhul Sfânt. Prezența Duhului Sfânt în persoana noastră și în viața noastră ne dă puterea să alegem. Fiecare creștin în parte alege ale cui îndemnuri să urmeze. Firea pacatoasă, care rămâne în fiecare creștin, până când trupul lui va fi transformat, ne îndeamnă la păcat. Duhul Sfant, care este în noi și care are putere asupra firii păcătoase, ne îndeamnă la viață sfântă. Datoria noastră ca și creștini este să ascultăm de îndemnul Duhului de fiecare dată și în fiecare împrejurare, când suntem ispitiți. Ascultarea de îndemnurile Duhului Sfânt este o disciplină creștină, care se învață, și oamenii care nu vor să învețe disciplina în alte lucruri, nu învață nici această parte importantă a vieții de creștin. Ești tu un bărbat sau o femeie care ai învățat disciplina și dai dovadă de ea în toate ariile vieții? Ai învățat să nu urmezi îndemnurile firii pământești, ci cele ale Duhului Sfânt? Acestea sunt lucruri esențiale, pe care trebuie să le înțelegi și să le aplici, ca apoi să poți fi biruitor peste poftele sexuale și să ai în inimă pacea, despre care vorbește Domnul Isus în Sfintele Scripturi.

Evită oamenii care au influență rea asupra trăirii tale cu Dumnezeu

Înainte de moartea sa, Apostolul Pavel a scris a doua Epistoă către Timotei, ucenicul lui preaiubit. Iată ce avertizare i-a făcut Pavel lui Timotei:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu -i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. (2 Timotei 3:1-5)

Doresc, în mod special, să vă atrag atenția la două trăsături care îi descriu pe acești oameni. Prima spune că ei sunt „iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”. Ei se pretind a fi iubitori de Dumnezeu, dar mai mult iubesc plăcerile și deci, nu sunt oameni care trăiesc după îndemnurile Duhului, ci după îndemnurile firii lor pământești. A doua trăsătură a lor este că „au doar o formă de evlavie, dar tăgăduiesc” puterea evlaviei, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor să facă impresia că sunt credincioși, se poartă ca și cum ar fi credincioși, vin la biserică, poate cântă și în corul bisericesc, fac lucrurile care le fac toți creștinii în mod tradițional în biserică, chiar și vorbesc ca și niște credincioși, dar în interiorul lor nu sunt oameni transformați prin nașterea din nou și nu au dragoste de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu vor să trăiască potrivit cu El. Tot despre acești oameni Apostolul Pavel spune în continuare:

Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. (2 Timotei 3:6)

Iată încă o dovadă că acești oameni sunt mânați de poftele sexuale și nu trăiesc după îndemnurile Duhului, pentru că posibil nici nu cunosc ce înseamnă să ai Duhul lui Dumnezeu și să fii născut din nou. Cunoști astfel de oameni? Depărtează-te de ei înainte ca ei să te momească, așa cum au reușit să facă cu „femeile ușuratice îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte.”

Fugi de lucrurile care stimulează poftele sexuale

Dorința sexuală este parte a vieții fiecărui bărbat sau femei și aceasta le va da împlinire în relația fizică, care urmează să o aibă în căsătorie. Până atunci, atât băieții, cât și fetele trebuie să învețe și să-și păstreze o trăire sfântă. Apostolul Pavel scria lui Timotei:

Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihanirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

poftele sexuale

Evită lucrurile, imaginile, discuțiile, filmele, cărțile, oamenii, care de multe ori o fac în mod subtil și te provoacă să te gândești la sex sau relații amoroase, care sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus, că atunci când ochiul tău drept te face să cazi în păcat, este mai bine să-l scoți și să-l arunci de la tine și să-ți piară un mădular, dar să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. Într-o lume pervertită ca a noastră, trebuie să plătești un preț și să te abții de la multe lucruri, ca să poți trăi sfânt și să poți avea pace în inima ta. Ce filme privești? Ce cărți citești? Despre ce discută prietenii tăi sau prietenele tale și la ce ești însuflețit după aceste discuții? Ce pagini vizitezi pe Internet? Care sunt lucrurile care îți stimulează poftele sexuale și de care trebuie să fugi?

Mai este aici un lucru important și anume: nu este suficient să fugi de poftele sexuale, ci trebuie să cauți lucrurile, care au valoare înaintea lui Dumnezeu. Spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inima curată.” Fă ordine în prioritățile și în relațiile tale. Vezi bine cine sunt prietenii sau prietenele tale și dacă nu este cineva cu privire la care Dumnezeu îți spune să te depărtezi de ei.

Mai verifică-te o dată în lumina acestor patru adevaruri importante, care, atunci când le vei înțelege și le vei aplica în viața ta, îți vor aduce pace, împlinire și biruința asupra păcatului.