Va condamna Dumnezeu pe cineva pentru că are tendințe homosexuale?

Întrebare:

Vă mulțumesc pentru acest articol bun, cu toate acestea, am o întrebare, cu privire la subiectul homosexualității: 

Am un frate care se întâmplă să fie “gay”. El spune că a avut întotdeauna aceste tendințe, deoarece când era tânăr, el spunea că așa s-a născut și scuza lui  este că sunt și animale care au tendințe homosexuale, ca dovadă că acest lucru este un fenomen perfect natural și pentru om. El merge mai departe și spune că autorii Bibliei nu au fost de părere ca sexul “gay” este un păcat. În schimb, fratele meu spune că autorii Bibliei au vorbit despre sex ca practică religioasă că e păcat (adică sexul homosexual cu partenerul tau de viață nu este păcat, e păcat când este făcut ca ritual religios).  

Am citit Vechiul Testament și nu cred aceasta minciună că Biblia nu condamnă homosexualitatea, și, de asemenea, nu cred că homosexualitatea este un fenomenon genetic, că se naște așa (cred că are de a face cu conexiunile emoționale din copilărie). 

Ce vreau să spun este aceasta: deoarece fratele meu este homosexual și sunt sigur că acest lucru nu poate fi schimbat, deoarece Dumnezeu este o Ființă atotcunoscătoare, El nu îl va condamna la iad doar pentru că el are aceste tendințe. Credeți că ceea ce face fratele meu îl va condamna … cum ar fi sexul cu un alt barbat sau căsătoria cu un barbat? Dar dacă saruta și atinge un barbat ca o femeie? 

Simt că acestea ar fi imoralitate sexuală, dar ce credeți? Vă mulțumesc pentru timpul acordat și să aveți o zi bună.

Va condamna Dumnezeu pe cineva pentru că are tendințe homosexuale?

Nu știu dacă persoana la care vă referiți vă este frate de trup sau frate în credință. Dacă se pretinde a fi creștin, atunci trebuie să-i spuneți clar că nu se poate să fii ucenic al lui Isus Hristos și să trăiești în păcatul sodomiei, adică al homosexualității, pentru că Dumnezeu condamnă categoric homosexualitatea. Sunt lucruri total opuse și dacă cineva a hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus trebuie să moară pentru orice păcat, inclusiv cel al sodomiei. Vă recomand în acest sens să citiți articolul ”De ce Biserica nu acceptă ”homosexualii creștini”?” Ca și celelalte păcate, și tendințele homosexuale pot fi o manifestare a firii păcătoase pe care o moștenește omul la naștere, dar aceasta nu este o scuză ca cineva să tolereze acest păcat sau altele și să se complacă în ele.

Dumnezeu a eliberat pe oameni din robia patimii homosexualității și lucrul acesta este înregistrat pe paginile Sfintelor Scripturi, unde este scris despre creștinii din Corint astfel:

9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Malahii erau bărbați care se prostituau cu sodomiții. Și unii și alți erau robiți de această “patimă scârboasă”, dar când au crezut în Domnul Isus Hristos din toată inima au fost spălați, au fost sfințiși și au fost socotiți neprihăniți în Numele lui Isus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu. Deci, există eliberare pentru cei ce sunt prinși în patima sodomiei și despre aceasta ne spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Cuvintele Sfintei Scripturi pe care le-am citat mai sus spun exact aceasta, că cel care continuie să trăiască în diferite păcate inclusiv cel al sodomiei nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Deci, va fi condamnat. Și da, atingerea unui bărbat ca și cum atinge cineva o femeie și săruturi de aceeași natură este practicarea sodomiei și va avea aceleași consecințe.

Cât ține de tendințele homosexuale pe care le are, acestea sunt ispite și nu va judeca Dumnezeu nici pe el și nici pe alți oameni care au astfel de ispite, atât timp cât ei rabdă și biruiesc ispita, adică nu merg la practicarea păcatului spre care sunt ispitiți. De aceea este scris în Scriptură:

12 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit- o Dumnezeu celor ce- L iubesc. 13 Nimeni, cînd este ispitit, să nu zică: „Sînt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuş nu ispiteşte pe nimeni. 14 Ci fiecare este ispitit, cînd este atras de pofta lui însuş şi momit. 15 Apoi pofta, cînd a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea. (Iacov 1:12-15)

Mergeți și vorbiți-i aceste lucruri bărbatului care se crede creștin și care se complace în păcatul sodomiei și îndemnați-l să se pocăiască din toată inima și de acum înainte să rabde ispita și să trăiască după îndemnurile Duhului Sfânt și nu după îndemnurile firii lui păcătoase.