În ce măsură este homosexualitatea înnăscută? (mărturia Bibliei)

După publicarea articolului „Este oare homosexualitatea înnăscută?” (rezultatele studiului creierului uman) s-a început o polemică între cititori. O parte insistă că homosexualitatea este înnăscută și anume că unii oameni se nasc cu predispunere să devină homosexuali.  Alți cititori spun că nu este așa.

Biblia învață că toți oamenii s-au născut păcătoși și cu predispunere la păcat. Când se pocăia pentru păcatul săvârșit cu Bat-Șeba, împăratul David a spus:

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmi 51:5)

Prin aceasta el accentua adevărul că toți ne naștem păcătoși cu predispunere să păcătuim și homosexualitatea nu face excepție. Se pare că unii oameni se nasc cu predispunere mai mare să fie alcoolici, hoți, bandiți, desfrânați, etc. Dar nu este o scuză pentru nimeni să trăiască o viață astfel pe motiv să s-a născut cu așa predispunere.

Dumnezeu cheamă pe toți oamenii să creadă în Domnul Isus Hristos și să se pocăiască ca să fie izbăviți de puterea păcatului în viața lor. Și homosexualii nu fac excepție, Dumnezeu a lucrat în chip minunat și a adus mare transformare în viața multor homosexuali iar despre cei din Corint Apostolul Pavel a scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Problema mare este că prin “cercetări” de felul celor făcute de Simon LeVay, homosexualii doresc să elimine această practică din categoria păcatelor și o prezintă ca și virtute și normalitate.

Hoții, bețivii, drogații și prostituatele știu că ceea ce fac este păcat și nu încearcă să ne convingă că este “normal” ce fac ei sau să se asocieze pe principiu de păcat ca să promoveze practicile lor și să le impună societății.