De ce Biserica nu acceptă pe “homosexualii creştini”?

De ce Biserica nu acceptă pe “homosexualii creştini”?Întrebare:

Sunt un homosexual creştin şi mă afectează mult atitudinea creştinilor care nu mă pot accepta ca şi homosexual. De ce ei nu pot înţelege că eu am fost născut astfel şi că lucrul acesta nu vine de la mine şi nu poate fi schimbat?

Nu poţi fi creştin şi homosexual

Oricine a citit Sfintele Scripturi cunoaşte bine că homosexualitatea este un păcat condamnat categoric şi Dumnezeu afirmă acest adevărat de multe ori atât în Vechiul cât şi Noul Testament. Aşa cum lumina şi adevărul sunt incompatibile, cum neprihănirea şi păcatul nu pot fi puse împreună, tot aşa nu poţi fi şi creştin şi homosexual. Dacă alegi să fii creştini, părăseşti păcatul şi deci, te vei lăsa de practicile homosexuale care sunt împotriva firii, aşa cum a scris Apostolul Pavel în Epistola către Romani când scrie despre oamenii ce sunt în robia păcatului:

S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:22-27)

Deci, homosexualitatea este rezultatul alegerii oamenilor care se îndepărtează de Dumnezeu.

Despre moştenirea prin ereditate

Biblia spune că toţi oamenii au moştenit păcatul prin ereditate, dar aceasta nu este o scuză pentru nimeni să rămână în păcat şi să piară astfel de la Faţa lui Dumnezeu. Cum tu crezi că te-ai născut cu predispunere pentru homosexualitate, tot aşa alţii s-au născut cu predispunere spre hoţie, beţie, droguri, etc. Atunci trebuie şi ei să-şi facă din aceasta o scuză şi să spună că trebuie să fie acceptaţi aşa cum sunt şi să nu dorească să fie schimbaţi prin Evanghelie? Nu scuza, nu tolera păcatul din viaţa ta. Nu te lăsa înşelat de cei care fac propagandă homosexuală sau poate te-au sedus şi molestat când erai copil şi astfel te-au prins în ghearele acestei patimi scârboase.

Tu poţi fi eliberat de homosexualitate

Nu mai crede minciunile celor care îţi spun că nu poţi fi eliberat de homosexualitate. Oraşul Corint a fost vestit în antichitate pentru destrăbălare  şi homosexualitatea s-a răspândit acolo în cele mai grave forme nimicind vieţi umane. Dar, când a venit Apostolul Pavel şi a propovăduit Evanghelia, mulţi homosexuali au fost curăţiţi şi eliberaţi, devenind oameni sfinţi. După plecarea sa din Corint, Apostolul le-a scris astfel creştinilor de acolo:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Cuvântul “malah” avea sensul de “moale” şi se referea la bărbaţi afemeiaţi care se prostituau oferind contra plată servicii sexuale sodomiţilor, sau homosexualilor. Dar, când au crezut în Evanghelie şi unii şi alţii au fost spălaţi, au fost sfinţiţi şi au fost socotiţi neprihăniţi prin Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Sfânt.

Isus este acelaşi ieri, azi şi în vechi şi dacă vei veni şi tu la El, cu credinţă şi pocăinţă din inimă, vei primi aceeaşi iertare, curăţire şi sfinţire.

Organizaţia Positive Altenative to Homosexuality (PATH) a publicat documente care atestă peste 3000 de cazuri ale homosexualilor care au ieşit din această robie.