Ce este imoralitatea sexuală?

Trăim vremuri când valorile sunt inversate sau chiar pervertite. Albul a ajuns să fie numit negru iar răul bine. După o perioadă de 70 ani de socialism şi ateism oamenii nu mai fac diferenţa între bine şi rău. De aceea, este nevoie să fie definite din nou valorile. Deci, ce este imoralitatea sexuală? Unii zic că imoral este doar când eşti infidel partenerului sau partenerei de căsătorie. În acest articol doresc să fac o prezentare mai largă a ceea ce Dumnezeu defineşte în Biblie ca şi imoralitate sexuală.

imoralitate sexuală

Preacurvia este o imoralitate sexuală

Preacurvie este orice act sexual în care măcar unul din persoanele implicate face parte dintr-un legământ de căsătorie. Dumnezeu este foarte categoric în privinţa acestui păcat şi în Cele 10 porunci spune:

Să nu preacurveşti (Exod 20:14)

Acesta era un păcat atât de grav încăt urma să fie pedepsit cu moartea, aşa cum spune următorul pasaj.

Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea. (Levitic 20:10)

Curvia

Curvie este actul sexual în care sunt implicate doar persoane necăsătorite. Astăzi, s-a răspândit o părere foarte greşită, confirm căreia este păcat doar să schimbi partenerul, dar dacă nu eşti încă căsătorit, sau căsătorită, eşti liber sau liberă să întreţii relaţii sexuale cu persoana care îţi place. Chiar unele fete, care au hotărât să se păstreze fecioare, ajung să fie luate în bătaie de joc tot de alte fete din jurul lor. Curvia este un păcat tot atât de grav ca preacurvia pentru că afectează grav viitoarea căsătorie şi soarta eternă a acelei persoane. Biblia scrie în acest sens.

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Conform versetului biblic citat, cei ce comit curvie, prin aceasta necinstesc viitoarea lor căsătorie şi spurcă patul conjugal, adică relaţia lor fizică. Nimeni nu se va putea bucura de o relaţie fizică spurcată ci va transforma în victimă nevinovată pe soţul sau soţia viitoare. De aceea, dacă eşti bărbat, este important să ceri în căsătorie doar o fecioară, o fată cu caracter integru, iar dacă eşti fată, să accepţi să mergi în căsătorie doar după un bărbat care nu a trăit in imoralitate sexuală. Este adevărat că sunt mai puţini astfel de bărbaţi, dar există. M-am bucurat foarte mult şi am dat slavă lui Dumnezeu când am auzit declaraţia dată jurnaliştilor de către fotbalistul brazilian Kaka, care înainte de nunta lui a spus că este virgin şi nu a întreţinut relaţii sexuale nici odată în viaţă cu o altă femeie. Acesta este cu adevărat un BĂRBAT şi un creştin puternic care nu s-a lăsat biruit de presiunea vremurilor şi a gândirii care este “la modă”. Urmează exemplul lui! Păstrează-ţi viitoarea căsătorie în cinste şi patul nespurcat.

Perversiunile sexuale

Acestea sunt un mare rău şi în lumea noastră imoralii încearcă să le prezinte ca ceva normal, numindu-le “orientare sexuală netradiţională”. Dumnezeu le numeşte în Biblie “lucruri scârboase” şi “urâciuni” şi dă o listă a lor. Iată lista.

Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sînge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. (Levitic 18:4)

În continuare, textul defineşte clar cine sunt considerate rude de sânge cu cine este interzisă căsătoria. Aceaştia sunt părinţii, părinţii vitregi, soră, frate, nepot sau nepoată, mătuşă, soţia fratelui, mătuşa de pe unchi, noră, etc. Toate aceste relaţii sexuale sunt incest. După aceea lista continue cu alte lucruri care sunt definite ca şi perversiuni.

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeiea să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. (Levitic 18:22-24)

Desfrâul la nivelul minţii

Acesta este un alt fel de imoralitate care este foarte răspândit şi atunci când um om începe să practice acest fel de imoralitate sexuală, neapărat va ajunge să le practice şi pe unele, sau pe toate din cele enumărată mai sus. Ce înseamnă desfrâu la nivelul minţii? Domnul Isus îl defineşte în felul următor.

Dar eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Evanghelia după Matei 5:28)

Firea păcătoasă îl îndeamnă pe orice bărbat să poftească sexual o altă femeie decât soţia lui. Dar, fiecare bărbat este responsabil să înveţe aşi controla gândirea şi privirile lui pentru că cine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui, iar curvia săvârşită în inimă echivalează cu cea săfârşită fizic, pentru că în cele din urmă va conduce la imoralitate fizică de toate felurile. De aceea, este important să înveţi aţi controla gândurile şi privirile. Neprihănitul Iov a spus în această privinţă.

Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. (Iov 31:1)

Astăzi oamenii, în răutatea inimii lor, au dezvoltat o întreagă industrie a pornografiilor. O foarte mare parte din paginile reţelei internet sunt cu conţinut pornografic. Revista Playboy, care este una cu conţinut imoral şi care a răspândit multă imoralitate în lume, are peste 15 milioane de cititori şi este una din cele mai citite reviste din lume. De ar conştientiza oamenii cât de mult rău a adus în vieţile şi familiile lor această revistă şi altele ca ea, nu ar mai cumpăra-o. Cu părere de rău, când ajung să realizeze răul, este prea târziu, pentru că ei singuri sunt cu vieţile şi familiile ruinate.

Toate aceste practici enumărate mai sus sunt imoralitate sexuală care aduce consecinţe grave în vieţile oamenilor. Voi reveni cu un alt articol în care voi aborda subiectul Cum să te protejezi de presiunea imoralităţii sexuale din jur?