Cum să capete eliberare cel ce este ispitit de homosexualitate?

Întrebare:

Sunt băiat, am 17 ani și aș vrea să vă cer sfatul. Îmi place foarte mult un băiat de la mine din clasă. Nu simt nimic pentru fete, adică le pot considera foarte bune prietene, dar nimic mai mult. Mi-aș dori mult să fiu cu o fată, însa nu mă pot gândi la o fată nici ca fizic, nici ca sentimente. Nu mă gândesc doar la sex, pentru că într-o relație contează foarte mult sentimentele. Și aș vrea să îl am alături, sa îl strâng în brațe, să adorm în brațele lui, să fie alături de mine când îmi e greu, iar eu, la rândul meu, să fiu alături de el. Știu că și lui îi plac băieții și nu știu ce să fac: să încerc să fiu fericit sau să fiu în continuare singur, pentru că m-am săturat să încerc relații cu fete, care să se termine pentru că nu reușesc să simt nimic pentru ele. Nu mai vreau să văd că plânge vreo fată, pentru că nu reușesc să fiu ceea ce îşi dorește ea. Ce să fac?

Este bine că ai avut curaj şi mi-ai scris acest mesaj, căutând o soluţie la problema ta. Mi-ar fi fost mai uşor să te sfătuiesc, dacă îmi spuneai şi care este cauza acestei schimbări de atracţie pe care o experimentezi. Presupun că s-a întâmplat ceva în viaţa ta de care îţi este ruşine sau poate nici nu vrei să-ţi aminteşti. Acum citesc cartea lui Joe Dallas “A strong dilusion” şi autorul relatează cum în copilărie a fost molestat de un bărbat şi astfel i-au fost afectate grav sentimentele, ajungând să fie pentru mulţi ani victima acestei patimi. Totuşi, el a găsit eliberare la Domnul Isus Hristos şi acum, împreună cu soţia, pe care o iubeşte, au o familie fericită. În cartea sa, scrie şi despre Troy Parry, care de asemenea a fost violat de un bărbat la vârsta de 13 ani şi până în ziua de azi se complace trăind în acest păcat. El a pornit o erezie prin care încearcă să convingă toată lumea că homosexualitatea nu este păcat şi că poţi fi creştin şi homosexual în acelaşi timp. Fereşte-te de cursa în care a căzut Troy Parry.

Iată paşii pe care te sfătuiesc să-i întreprinzi, ca să nu fii prins în această cursă rea a Satanei care vrea să-ţi distrugă sănătatea şi viaţa pe acest pământ şi apoi să-ţi condamne sufletul la pierzare veşnică.

1. Înţelege că homosexualitatea este păcat

Dumnezeu spune clar şi foarte categoric în Biblie că homosexualitatea este păcat. Cei care încearcă să convingă pe alţii că Dumnezeu nu condamnă homosexualitatea se înşeală pe ei înşişi şi îi înşeală şi pe alţii. Nu te lăsa prins în această cursă şi crede Cuvântul lui Dumnezeu care spune:

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. (Leviticul 18:22)

2. Înţelege că trăieşti într-o fire păcătoasă

Noi toţi trăim într-o fie păcătoasă care ne împinge la rău. Tu ai ispite homosexuale, pe când alţii au ispită să fure, să se îmbete, să curvească, să spună minciuni, să ucidă, etc. După ce s-a culcat cu Bat-Şeba şi a omorât pe soţul ei, Urie, în mod mişelesc, Împăratul David se pocăia de păcatul lui şi spunea:

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmi 51:5)

El mărturisea înaintea lui Dumnezeu că trăieşte într-o fire păcătoasă, dar nu se scuza ca să trăiască în continuare astfel.

3. Nu accepta minciunile Satanei

În secolul nostru, Diavolul aplică tactici perverse prin care încearcă să convingă o lume întreagă că păcatul nu este chiar păcat. Astfel, a încercat să-i convingă pe oameni că homosexualitatea nu este păcat ci că omul se naşte astfel, adică, este creat de Dumnezeu să fie homosexual şi nu poate schimba nimic. Nu crede această minciună a Satanei şi nu trece de partea celor care întorc adevărul lui Dumnezeu, căci El spune:

Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! (Isaia 5:20)

4. Caută Faţa lui Dumnezeu

Nu mai căuta să iniţiezi relaţii cu fete despre care spui că nu-ţi reuşesc şi cu atât mai mult, fereşte-te de orice relaţii care te ispitesc la relaţii homosexuale. Începe să cauţi faţa lui Dumnezeu şi când îţi vor fi vindecate sentimentele, El îţi va da soţie la vremea hotărâtă tot de El.  Ia Biblia şi începe să o studiezi cu seriozitate. Caută să înţelegi mesajul şi crede Cuvântul lui Dumnezeu, ca să fii mântuit. Încheie legământ cu Domnul Isus şi cere-i să facă şi în viaţa ta o schimbare ca cea pe care a făcut în credincioşii Bisericii din Corint. Iată ce aflăm despre ei din această avertizare care le-a dat-o Apostolul Pavel:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Malahii erau bărbaţii care se prostituau şi sodomiţi sunt numiţi homosexualii care mergeau la ei. Dar, când au auzit Evanghelia, şi unii şi alţii au fost spălaţi de urâciunile în care au trăit anterior, au fost sfinţiţi şi au fost socotiţi neprihăniţi. Dumnezeu este cel care aduce vindecare şi va vindeca şi sentimentele tale care, evident, acum sunt afectate de ispita homosexuală. Apropie-te de Dumnezeu şi El se va apropia de tine şi-ţi va aduce vindecare deplină prin Evanghelie.