De ce Dumnezeu condamnă dragostea homosexuală?

Întrebare:

Am auzit că homosexualitatea este păcat! Dar dacă te îndrăgosteşti de un bărbat pe care sufletul tău îl doreşte? Doar nu poţi să-i porunceşti inimii. Înseamnă că aşa este voia lui Dumnezeu. Oare este PĂCAT să-l iubeşti pe om? Doar în sens duhovnicesc oamenii nu se împart în bărbaţi şi femei.

Homosexualitatea este păcat
Da, aşa este…

Homosexualitatea este păcat

În cartea Levitic Dumnezeu spune:

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. (Leviticul 18:22)

Şi mai scrie:

Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor. (Leviticul 20:13)

Cum vezi, homosexualitatea este un păcat foarte grav din moment ce Dumnezeu îl califică ca şi urâciune şi lucru scârbos care urma să fie pedepsit cu moartea ca să nu se răspândească.

Homosexualitatea nu este dragoste, ci patimă scârboasă

Patima este o dorinţă aprinsă şi necontrolată să faci un lucru rău. Cum poţi spune despre o femeie că iubeşte când îşi părăseşte bărbatul tinereţii ei şi se duce să-şi satisfacă patima ei sexuală cu alţi bărbaţi fără să-i pese de soţ, copii, părinţi şi ceilalţi oameni? Fă bine deosebire şi nu mai numi patima “dragoste” pentru că nu este. Dragostea se gândeşte la aproapele său şi se sacrifică urmărind binele lui suprem. Când a vrut să descrie starea păcătoasă a omenirii, Apostolul Pavel a arătat apogeul păcatului referindu-se la homosexualitate şi a scris:

De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. (Romani 1:24-28)

Vezi, ceea ce tu numeşti “sufletul doreşte pe un bărbat” Dumnezeu zice că  “bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii” şi “au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase”.

Homosexualitatea este împotriva voii lui Dumnezeu

Nu încerca să numeşti “dragoste” patima scârboasă ca să spui că homosexualitatea este acceptată de Dumnezeu. Oriunde vei găsi în Biblie referinţe la homosexualitatea vei vedea că este condamnată categoric de Dumnezeu care mai spune:

Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! (Isaia 5:20)

Dumnezeu este creatorul omului şi a sexualităţii lui şi voia lui pentru om este ca acesta să întreţină relaţii sexuale doar cu soţia lui în cadrul căsătoriei. Chiar la creaţie, când a adus femeia la bărbat, Dumnezeu a zis:

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:24)

Expresia “se va lipi” se referă nemijlocit la relaţia sexuală şi, cum vezi, este îngăduită doar în cadrul căsătoriei. Orice alt fel de activitate sexuală în afara căsătoriei este condamnată categoric de Dumnezeu şi orice om va da socoteală de activitatea lui/ei sexuală când se va prezenta la judecata lui Dumnezeu.

Nici un homosexual nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu

În Epistola I către Corinteni Apostolul Pavel a scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Malahi erau bărbaţii care se prostituau cu homosexualii care în acest text sunt numiţi sodomiţi, după numele oraşului Sodoma care a fost nimicit de Dumnezeu cu foc şi pucioasă din cer tocmai pentru că practicau homosexualitatea şi tot felul de imoralitatea sexuală. Aceeaşi soartă cu malahii şi sodomiţii o vor avea şi curvarii şi preacurvarii, adică oricine practică sexul în afara căsătoriei. Să nu se înşele nimeni şi nu creadă că Dumnezeu se schimbă odată cu moda. El este acelaşi ieri, azi şi în veci şi Cuvântul Lui (Biblia) se va împlini cu exactitate, cum s-a întâmplat de la facerea lumii până acum.

Dumnezeu este gata să ierte pe homosexuali şi să-i elibereze de patima lor

Textul din Epistola I către Corinteni 6:9-11 ne mai scoate în evidenţă un lucru foarte important şi anume – printre creştinii bisericii din Corint erau bărbaţi care au fost malahi şi sodomiţi. Au fost dar nu mai sunt. Pentru că ei au crezut în Domnul Isus Hristos şi s-au lăsat definitiv de patima lor scârboasă. Prin credinţă în Domnul Isus Hristos au fost spălaţi, au fost sfinţiți şi au fost socotiţi neprihăniţi. Aceeaşi transformare o face Dumnezeu şi în zilele noastre cu oricine se întoarce la El din toată inima.

Dacă eşti homosexual sau lesbiană, fii cinstit cu tine şi recunoaşte că homosexualitatea este o urâciune şi o patimă scârboasă. Nu mai căuta să-i convingi pe oameni şi pe tine că aşa te-ai născut. Recunoaşte că ai fost expus la practici imorale, seducere şi propaganda sexuală a oamenilor care se tăvălesc în mocirla imoralităţii sexuale. Crede din toată inima în Domnul Isus care te poate transforma. Grăbeşte-te să întri în Noul Legământ cu El ca să fii curăţit, sfinţit şi socotit neprihănit în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.