Cum celebrau primii creștini Cina Domnului?

Cina Domnului este administrată cu anumite diferențe de la o confesiune la alta. Când citim Noul Testament și comparăm cu felul cum era celebrată în biserica primară, apar întrebări ca cea care urmează:

În 1 Corinteni capitolul 11 versetul 21 se vorbește despre Cina Domnului. E adevărat că fiecare își aducea cina? Erau, probabil, și unii care nu aveau nimic. Probabil, cina lor a fost diferită de cum este acum, adică din pâine și vin? La noi Cina e dimineața, unii necreștini întreabă de ce Cina se servește dimineața și nu seara?

cina Domnului - cum se celebrează

Ca să înțelegem mai bine diferențele pe care le vedem azi, trebuie să pornim de la…

Ce a poruncit Domnul Isus cu privire la celebrarea Cinei Domnului?

Chiar dacă evenimentul instituirii Cinei Domnului de către Domnul Isus Hristos este descris în fiecare din cele trei Evanghelii sinoptice, doar în Evanghelia după Luca  este transmisă porunca Domnului Isus dată ucenicilor să celebreze Cina Domnului și este scris astfel:

Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi; pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi. (Luca 22:17-20)

Domnul Isus a poruncit ucenicilor să facă lucrul acesta, adică să celebreze Cina Domnului spre pomenirea Lui, dar nu a dat mai multe indicații cu privire la felul cum va putea să se facă aceasta în sens de locul unde să fie oficiată sau frecvența cu care să se facă etc. Să vedem…

Cum au celebrat primii ucenici Cina Domnului?

În cartea Faptele Apostolilor este descrisă viața bisericii primare și este menționată de mai multe ori Cina Domnului. Să urmărim toate aceste texte ca să vedem ce putem învăța din fiecare. Chiar după ziua Cincizecimii, când S-a pogorât Duhul Sfânt și s-au botezat primii oameni, parte importantă a disciplinei lor duhovnicești a fost și celebrarea Cinei Domnului:

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Fapte 2:42)

Cina Domnului era celebrată pe la case și se pare că o făceau foarte des…

Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. (Fapte 2:46)

Textul acesta ne lasă să înțelegem că Cina Domnului era celebrată în timp ce luau hrana.

Când apostolul Pavel a vizitat biserica din Troa, acolo deja vedem ceva diferit de felul cum era celebrată Cina Domnului în biserica din Ierusalim. Să citim textul biblic:

În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini. Şi un tânăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea şi a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis: „Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.” După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. (Fapte 20:7-12)

În această biserică plantată de apostolul Pavel Cina Domnului era celebrată în ziua dintâi a săptămânii. Frângerea pâinii și Cina Domnului este una și aceeași. Creștinii s-au adunat seara și acolo și au făcut serviciul divin și după ce au frânt pâinea au cinat și au mai vorbit multă vreme până la ziuă. Ne putem da seama de aici că deja Cina nu se sărbătorea acasă, ci în timpul serviciului divin, dar se făcea o sărbătoare adevărată însoțită de o masă cu părtășie. Pentru că…

Corintenii celebrau greșit Cina Domnului

Apostolul Pavel le-a scris în Epistola I către Corinteni și le-a dat învățătură importantă ca să se îndrepte. Iată ce le-a scris el:

Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. Mai întâi de toate, aud că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni. Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. (1 Corinteni 11:17-22)

Ce făceau greșit corintenii cu privire la Cina Domnului? Ei au rămas doar la lucrurile exterioare din această sărbătoare și au părăsit esența ei. Tot așa cum o făceau cei din Troa, creștinii din Corint aduceau mâncare și luau Cina Domnului împreună și aceasta era o masă întreagă. Dar urât era că la această masă nu se manifesta dragostea creștinească, ci competiție, ură, dezbinări și dispreț față de cei ce nu aveau nimic. Pavel era deranjat nu de faptul că aduceau toți mâncare, că la Cina Domnului făceau o masă sau alte lucruri asemănătoare. Nu era deranjat, pentru că presupun că el i-a învățat așa să sărbătorească. Apostolul era necăjit de faptul că creștinii nu înțelegeau…

Cele mai importante elemente ale Cinei Domnului

Iată ce le scrie el mai departe:

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. (1 Corinteni 11:23-32)

Cel mai important lucru care trebuie să fie prezent la Cina Domnului este cercetarea personală a creștinului. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine însuși cum gândește, vorbește și trăiește potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu lăsat pe paginile Noului Testament. Dacă ai păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, atunci trebuie să te grăbești să te pocăiești și să-ți mărturisești păcatele. Dacă nu faci aceasta, nu mai contează dacă ai celebrat Cina Domnului la biserică sau acasă, în fiecare zi sau doar duminica, sau o dată în lună, cu pâine dospită sau cu azimi, cu vin sau cu must etc. Dacă nu te cercetezi, atunci înseamnă că nu deosebești trupul Domnului și sângele Lui și Cina Domnului nu este mare lucru pentru tine.

Sfatul meu este să nu ne mai concentrăm la aceste lucrurile de importanță secundară. Unii celebrează Cina Domnului zilnic, alții o fac în fiecare duminică. La biserica ”Buna Vestire” din Chișinău sărbătorim Cina Domnului o dată în lună și am ales să facem așa tocmai ca să nu devină o rutină pentru oameni și ei să piardă sensul ei. Ne dăm seama că pentru unii și o dată în lună poate să devină rutină. De aceea insistăm de fiecare dată când o sărbătorim să le explicăm oamenilor că dacă nu se cercetează, nu se pocăiesc și nu-și îndreaptă viețile, atunci iau parte la Cina Domnului spre condamnarea lor, cum este scris.

Există multe alte înțelegeri greșite și chiar superstiții cu privire la Cina Domnului. Unii au luat o învățătură conform căreia când mergi la Cina Domnului nu trebuie să mănânci în acea zi. Nu face niciun sens aceasta. Ba chiar apostolul Pavel a învățat invers:

Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. (1 Corinteni 11:33-34)

Am scris mai multe articole la acest subiect și vă invit să le citiți:

Mai jos veți găsi linkurile la emisiunile “Adevărul despre Adevăr” și predici în care am abordat diferite aspecte legate de Cina Domnului. Vă invit să le priviți ca să aveți o înțelegere corectă cu privire la Sfânta Împărtășanie.

Cercetați-vă bine viața și luați parte în chip vrednic la Cina Domnului.