Poate femeia în perioada menstruației să participe la Cina Domnului?

Întrebare:

În biserica noastră s-a deschis un subiect care mă tot frământă. Este păcat să iei din Cina Domnului (frângerea pâinii), dacă ești în acea perioadă a lunii cu probleme femeiești (în timpul menstruației)? În Biblie scrie ca cea care nu este curată să nu se atingă de lucrurile sfinte, dar aceasta era în Lege, însă în Noul Testament nu găsesc scris nimic. Mulțumesc.

Poate femeia în timpul menstruației să participe la frângerea pâinii

Dumnezeu este foarte specific în ce privește voia Sa cu privire la lucrurile ce țin de relația noastră cu El și cu alți oameni. Dacă vorbim de frângerea pâinii, aceasta ține de domeniul relației noastre cu Dumnezeu și Biblia ne dă indicații specifice cum să luăm frângerea pâinii și ne arată ce este frângerea pâinii. Dacă nu i-ar fi fost îngăduit unei femei la sorocul ei (în timpul menstruației) să participe la frângerea pâinii sau să intre în clădirea bisericii și să ia parte la închinare, lucrul acesta ar fi fost scris clar în Scripturi, însă nicăieri nu este menționat în Noul Testament despre lucrul acesta. Dar la Evrei 10:1 găsim scris că Legea (Vechiul Legământ) este umbra bunurilor viitoare, altfel spus rânduielile acestui legământ arătau la ceea ce avem noi în Noul Legământ. Lucrurile curate și necurate aveau ca și scop să arate că nu totul este îngăduit și acceptat de Dumnezeu. De altfel, după legea Vechiului Testament, nimeni, afară de leviții de parte bărbătească, nu aveau voie să se atingă de lucrurile sfinte! Iar în Templul lui Dumnezeu nu aveau voie să intre nici chiar cei din Israel, iar în Sfânta Sfintelor, care reprezenta prezența lui Dumnezeu, nu avea voie să intre nici chiar preoții cu excepția Marelui Preot care avea voie să intre o singură dată pe an. Însă în Noul Legământ noi toți avem intrare slobodă la Tatăl prin jertfa Domnului Isus:

Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăutru, adică prin trupul Său… (Evrei 10:19-20)

Dacă ne-am conduce după legea Vechiului Legământ, atunci acces pe această cale ar avea doar urmașii lui Aaron. Totuși, diferențele care le făcea Vechiul Legământ erau ca să ne ajute să înțelegem lucrarea de mântuire pe care avea să o realizeze Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos în Noul Legământ:

În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. (Evrei 10:1)

Și apostolul Pavel specifică clar că în Hristos nu mai contează originea națională, poziția socială sau sexul:

Toi care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință. (Galateni 3:27-29)

Un argument mai convingător în acest sens este cazul descris în mai multe evanghelii cu femeia care avea o scurgere de doisprezece ani și care s-a atins în ascuns de Domnul Isus și a fost vindecată de scurgerea ei:

Și era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea: „Dacă ași putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” Și îndată a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El și, întocându-Se spre mulțume, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulțimea Te îmbulzește și mai zici: „Cine s-a atins de Mine?” El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.” (Marcu 5:25-34)

Din acest text vedem că o femeie, care, potrivit cerințelor Vechiului Legământ, se califica ca fiind necurată, nu numai că nu a fost respinsă și pedepsită pentru faptul că s-a atins de Sfântul lui Israel (adică de Domnul Isus), ci prin credință a fost mântuită.

Deci, nu avem nici un motiv să credem că femeia în perioada menstruației nu ar avea voie să participe la Cina Domnului (frângerea pâinii).

Vă recomand să studiați cursul „Legământul” care în una din lecții abordează și subiectul Cinei Domnului. Manualul poate fi procurat la librăria „Învățătură din Cuvânt”.