Este acceptabilă separarea femeilor de bărbați la Cina Domnului?

Întrebare:

La noi în biserică, de ceva timp, Cina Domnului se face cu două pahare. Unul este pentru bărbați și altul este pentru femei. De atunci eu nu mai iau parte la Cina Domnului și simt că mă depărtez de Dumnezeu. Este acceptabil așa ceva într-o biserică? Ce spune Biblia în acest sens și cum ar trebui să procedez în continuare. 

Cina Domnului

Nu! Nu este acceptabil ca să se facă separarea aceasta între bărbați și femei și încă la Cina Domnului.

Separarea femeilor este împotriva învățăturii lui Hristos

Nu știu care sunt motivele conducătorului care a inițiat această “rânduială” în biserică sau a celui care l-a influențat să o facă, dar este contrară Bibliei și duhului Evangheliei, căci Hristos nu ne învață să facem această separare între bărbați și femei. Nu are nici ceea mai mică umbră de suport în Noul Testament separarea care s-a făcut și care se mai face în biserica voastră.

În Epistola către Galateni este scris astfel:

Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. (Galateni 3:26-28)

Separarea între bărbați și femei se face în alte religii, dar nu în Hristos. În țările islamice femeile duc o viață separată de bărbați. La închinare nu sunt acceptate alături de bărbați, la orice fel de petreceri tot nu sunt acceptate să stea împreună și chiar dacă vine un oaspete în familie să viziteze, tot nu pot sta la masă. Ele pregătesc mâncarea care este adusă înaintea oaspeților de către un copil de parte bărbătească ca să nu-i fie văzută cumva fața femeii. Nu așa este în Hristos și cine aduce astfel de lucruri în Biserica Lui aduce dezbinare și tulburare, căci Scriptura ne spune:

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. (Romani 16:17)

Cred că această atitudine ostilă și discriminatorie față de femei s-a mai manifestat în adunarea voastră și prin alte feluri, căci nu se putea să ajungă cineva la așa o hotărâre fără ca să fi pus alte reguli fariseice mai inainte.

Ce să faceți acum?

Trebuie să mergeți la conducătorul sau la grupul care au pus astfel de “rânduieli” în biserică și, cu duhul blândeții, dar foarte hotărât, să le spuneți să înceteze a face tulburare și dezbinare și să se întoarcă la învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Aveți răbdare în discuție și pregătiți-vă să vă argumentați poziția cu texte din Sfintele Scripturi. Trebuie să insistați până la soluționarea acestei probleme, dar cu răbdare, cumpătare și cuviință.

Iar dacă vor începe să vă învinuiască că provocați tulburare în biserică, nu vă lăsați convins de ei, ci ajutați-i să înțeleagă că tulburarea și dezbinarea a creat-o cel care a venit și a introdus în biserică regulile de separare a bărbaților de femei.

Se mai întîmplă să fie uneori în biserici și câte un bărbat sau femeie care este pornită pe ceartă. Aveți grijă cum discutați cu inițiatorii separării femeilor așa ca să nu-i porniți la ceartă pe cei ce caută ceartă. Mă rog să vă dea Domnul înțelepciune cum să vă purtați și să înceteze această discriminare și disprețuire a femeilor.

Dumnezeu ne învață în Sfintele Scripturi să ne prețuim unii pe alții. Femeile ca și bărbații au primit daruri spirituale și în Trupul lui Hristos trebuie să slujim toți la toată capacitatea noastră. Bărbații trebuie să le ajute pe femei să-și realizeze potențialul în Evanghelie, tot așa cum ne ajută și ele pe noi și ne slujesc. Noi suntem poporul lui Dumnezeu și nu acceptăm războiul pe care l-a creat cel rău între bărbați și femei în lumea întreagă. Să fim sfinți în toată purtarea noastră.

Cât privește învățătura despre Cina Domnului, nu am găsit necesar să o dezvolt aici, căci nu cred că aceasta este cauza problemei pe care o aveți în biserică. Vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv “Legământul” de Kay Arthur, căci este un studiu excepțional, care te ajute să înțelegi în profunzime toate implicațiile Cinei Domnului. Dacă sunteți slujitor de biserică și locuiți în Moldova sau dacă aveți posibilitate să veniți, vă invit la sesiunea care se va desfășura în perioada 11-26 aprilie 2016 și la care voi preda cursul menționat și doctrinele Bibliei.  Sesiunea se va desfășura în incinta bisericii “Harul” care se află pe strada Ciocârliei 2/8 în Chișinău. Pentru informații suplimentare contactați la telefon 069966779 sau la email. De asemenea, vă amintim că am lansat serviciul Chat pe site-ul nostru și zilnic de la 19:00 la 23:00 suntem online pentru a vă răspunde la alte întrebări sau a vă direcționa într-un grup de studiu biblic, fie în localitatea dvs, fie prin Skype.

Dacă mai aveți întrebări la acest subiect sau la altele și doriți să discutăm, ne puteți contacta la chat în fiecare seară de la 19:00 la 23:00 și dacă doriți să discutați personal cu autorul acestui articol, este disponibil la chat în fiecare duminică de la 19:00 la 21:00.