Este îngăduit unui copil să participe la Cina Domnului (Împărtășanie)?

Întrebare: 

Vă salut în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Dragă pastore, eu aş dori să ştiu dacă un copil are sau nu voie să participe la Cina Domnului. Aţi putea să-mi răspundeţi la această întrebare ca să ştiu ce să explic bisericii pe care o păstoresc?

copiii participa la Cina Domnului

Pe portalul Moldova Creştină au fost scrise multe articole cu privire la Cina Domnului. Nu voi intra în detalii privitoare la însemnătatea Sfintei Împărtăşanii, dar pentru a da un răspuns la această întrebare, trebuie să ne amintim…

Ce este Cina Domnului? 

Acest act a fost instituit de Domnul Isus în seara când urma să fie arestat. 

Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea; căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi; pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi. (Luca 22:14-20)

În seara aceasta, când Domnul Isus era cu ucenicii Săi, Pavel nu era încă întors la Domnul. Cu câțiva ani târziu, însă, Biblia spune că el a primit de la Însuşi Domnul Isus instrucţiuni cu privire la ce este şi cum trebuie să participăm la Cina Domnului.

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm. (1 Corinteni 11:23-30)

Cina Domnului este un act solemn şi de o însemnătate foarte mare în viaţa creştină. Sfânta Împărtăşanie este o aducere aminte solemnă a Noului Legământ din care face parte orice copil de Dumnezeu care a crezut şi a încheiat acest legământ. Atunci când luăm şi mâncăm din pâine şi bem din pahar, noi ne aducem aminte de jertfa Domnului Isus care a fost adusă pentru noi la crucea de la Golgota. Bineînţeles că ne întrebăm…

Poate un copil să participe la Cina Domnului? 

Nu poate cineva să comemoreze un legământ din care el singur nu face parte. Au dreptul să mănânce din pâine şi să bea din vin doar cei ce sunt parte din Noul Legământ. Cu alte cuvinte, o persoană care trăieşte în Noul Legământ are dreptul să ia parte la cină. 

În Bisericile Evanghelice nu este permisă participarea la Cina Domnului persoanelor care nu s-au pocăit și confirmat acest lucru în apa botezului. Cred că este o decizie înţeleaptă, având în vedere că

… cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm. (1 Corinteni 11:29-30)

Până când o persoană nu a ajuns la vârsta în care să poată deosebi binele de rău, până ce nu poate face conștient pasul pocăinţei şi apoi mărturisirea credinţei în apa botezului, nu-i este permis să ia parte la Sfânta Împărtăşanie. 

Să învăţăm pe copii Cuvântul Lui Dumnezeu

Credinţa adevărată vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu(Romani 10:17). Dacă dorim să aducem pe copiii noştri la credinţă, devenind parte din Noul legământ, atunci să-i învăţăm Sfintele Scripturi. Ca slujitori ai lui Dumnezeu, ca părinţi, nu trebuie să grăbim lucrurile pe care nici Dumnezeu nu le grăbeşte. “Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.” (Eclesiastul 3:1, 11)

Dumnezeu să ne ajute să sădim în copiii noştri sămânţa adevărului care la vremea Lui va aduce rodul pocăinţei adevărate!