Cât de des trebuie să celebrăm Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie)?

Cât de des trebuie să celebrăm Cina Domnului – la această întrebare voi răspunde în acest articol. Întrebare ce a fost adresată de un cititor al portalului  moldovacrestina.md:

Întrebarea mea este dacă Cina Domnului se face de mai multe ori într-un an, când Biblia nu susţine (că trebuie făcută) decât Cina de Paşti. Și de ce ea nu se face când Biblia o cere și cum și ucenicii o făceau, adică la Paștele biblice (Levitic 23)?

cât de des trebuie să celebrăm Cina Domnului?
Frângerea pâinii

Isus Hristos n-a stabilit cât de des trebuie să celebrăm Cina Domnului

Paştele sărbătorite de poporul Evreu în Vechiul Testament au fost o umbră a răscumpărării care avea să vină în Isus Hristos, dar ele sunt şi o amintire a răscumpărării lor din robia egipteană. Domnul Isus este cel ce a instituit Cina Domnului pentru creştini dar nu a stabilit cât de des să se facă aceasta. Important era ca fiecare ucenic să înţeleagă semnificaţia acestui act sfânt care este amintirea jertfei răscumpărătoare a Mântuitorului. Iată ce spune Apostolul Pavel în acest sens:

Căci am primit de la Domul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.” (1 Corinteni 11:23-25)

Fraza care se repetă este ca oridecâte ori se face cina Domnului „să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea”. Acesta este lucrul esenţial, ca oamenii să fie deplin conştienţi de semnificaţia acestui act oricând iau parte la el.

Cât de des luau parte la Cina Domnului primii creştini din Ierusalim?

În ziua Cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt, în urma predicii lui Petru s-a pocăit şi au fost botezaţi mulţi oameni în Ierusalim şi la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2:42-47)

În acest text Cina Domnului este numită „frângerea pâinii” şi devin absolut clare două lucruri:

  • Cina Domnului era practicată de către creştini pe la casele lor şi aceasta era de înţeles pentru că Biserica se aduna în curtea Templului unde nu puteau să oficieze cu toţii Cina Domnului.
  • Cina Domnului era oficiată în casele oamenilor şi, se pare că avea loc în fiecare zi, sau destul de des.

Creştinii din Troa sărbătoreau Cina Domnului în ziua dintâi a săptămânii (Duminica)

În relatarea sa despre vizita lui Pavel la Troa şi cazul cu învierea lui Eutih, doctorul Luca, autorul cărţii Faptele Apostolilor scrie:

În ziua dintâi a săptămânii, eram toţi adunaţi la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini. Şi un tânăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit dea binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea, şi a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe, şi a zis: „Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.” După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat, şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. (Faptele Apostolilor 20:7-12)

Şi atunci cât de des trebuie să celebrăm Cina Domnului ?

Unele biserici şi confesiuni obişnuiesc să oficieze Cina Domnului odată sau de două ori pe an, altele odată pe lună şi altele în fiecare duminică. Nu este şi nu trebuie să fie acesta un prilej care să ne despartă sau să creeze discuţii şi divergente între creştini. De asemenea, nu este potrivit ca să faci discuţii şi certuri din pricina acestui subiect în cadrul bisericii din care faci parte. Cel mai important este să fii conştient de semnificaţia acestui act sfânt şi să te cercetezi bine oridecâte ori iei parte la Cina Domnului dacă ai încheiat legământ cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos.