Este îngăduit creștinului să participe la Cina Domnului în altă confesiune?

Întrebare:

 Pace. Eu mă aflu în Italia și aici unde sunt, până nu demult nu era nicio biserică baptistă rusă sau română. Fiind în căutarea Bisericii, am întâlnit mulți baptiști din Moldova și Ucraina, care frecventau diferite biserici italiene sau ruse, dar de altă confesiune. De la început am frecventat o biserică harizmată, unde se vorbea în limba rusă. Acolo am întâlnit baptiști (în majoritatea lor femei), care de ani de zile frecventau această biserică și luau și Cina Domnului împreună cu harizmații. Eu, însă, nu am putut sta mult acolo, fiindcă învățătura acestei biserici se contrazice cu Biblia. Am plecat într-o biserică evangelică (nu penticostali) italiană. Acolo multe lucruri sunt practic ca la noi. Dar, am rămas uimit, că ei nu socot ca păcat fumatul, întrebuințează băuturi alcoolice (vin), femeile poartă haine bărbătești, nu-și acoperă capul nici măcar în timpul adunării, la Cina Domnului pot participa și copiii (personal am văzut cum o mamă a dat copilului său de vreo 10-12 ani pâine, iar slujitorul care dădea Cina nu a zis nimic), nu explică ce semnifică Cina și cine are dreptul să participe, etc. Și în această biserică am întâlnit surori de ale noastre, care frecventează adunarea de 5-10 ani și mi-au mai spus și alte lucruri “interesante”.  Am încercat să vorbesc cu unul din presbiteri (la ei este conducere presbiteriană și sunt 3 presbiteri)) privitor la fumat și mi-a zis că în Biblie nicăieri nu scrie că e păcat să fumezi. Am mai fost și la biserica baptistă italiană, dar acolo e și mai și. Chiar episcopul Uniunii BB, atunci era o femeie, am văzut femei-pastori și femei-predicatori. Ba mai mult, la o biserică pastorul a fost de 3 ori căsătorit, prima căsătorie înregistrată oficial și divorțat, a 2-a a trăit în concubinaj și cu a 3-a soție tot în concubinaj trăiește. Întrebarea mea este următoarea: SE POATE SĂ PARTICIP LA CINA DOMNULUI ÎN UNA DIN ACESTE BISERICI? Dacă “DA”, în care anume? Cum de procedat în caz, daca nu este nici o biserică în împrejurime, dar suntem vreo câțiva creștini și nici un slujitor, care are împuterniciri de a face Cina? Putem să facem Cina singuri? Vă mulțumesc.

Primii creștini nu s-au confruntat cu diferențe confesionale

Biblia nu abordează direct întrebarea participării la Cina Domnului cu cei ce fac parte din alte confesiuni creștine. Nu mă refer la erezii, ci la alte confesiuni. Domnul Isus a lăsat Cina Domnului ca să fie un semn al Noului Legământ în care am intrat noi prin credință în El și prin care am căpătat mântuirea și viața veșnică. Despre primii creștini ai Bisericii din Ierusalim se spune că se adunau în curtea Templului pentru ora de rugăciune și ca să fie învățați de Apostoli. Ei stăruiau în frângerea pâinii, dar făceau aceasta pe la casele lor. (Fapte 2:44) Când relatează despre aflarea apostolului Pavel în Troa (cazul cu învierea lui Eutih), ni se spune că atunci era prima zi a săptămânii și toți erau adunați laolaltă pentru frângerea pâinii. (Fapte 20:7) Deci, nici în Ierusalim și nici în Troa nu existau diferențe confesionale între acei creștini.

Participarea la Cina Domnului este identificare cu Hristos și cu ceilalți creștini

Când le-a scris creștinilor din Corint în legătură cu pericolul idolatriei la care ei erau expuși zilnic locuind într-un oraș păgân, Apostolul Pavel i-a învățat astfel:

Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtăşire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? (1 Corinteni 10:16-22)

Textul acesta biblic arată clar că participarea la Cina Domnului este nu doar o amintire a jertfei Domnului Isus Hristos, ci o identificare cu această jertfă și cu ceilalți creștini care au intrat în Noul Legământ. Apostolul îi avertizează pe creștinii din Corint că participarea la masa idolilor este identificare (părtășie) cu idolii. Nicicum nu vreau să spun că participarea la Cina Domnului cu oameni de alte confesiuni este idolatrie, etc. Tot ce vreau să arăt este doar că participarea la Cina Domnului este identificare cu jertfa Domnului Isus în primul rând, dar și cu oamenii care participă. De aceea, creștinul adevărat născut din nou va dori să participe la acest act sfânt împreună cu alți creștini născuți din nou care au fost sfințiți prin sângele Domnului Isus Hristos.  În același timp, trebuie să știm că…

Cina Domnului este pentru cercetarea personală (nu a altora)

În capitolul următor din Epistola I către Corinteni, Apostolul Pavel scrie:

Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. (1 Corinteni 11:20-34)

Priviți cu atenție și veți vedea că creștinii bisericii din Corint erau departe de a fi perfecți și veneau să ia parte la Cina Domnului cu problemele lor. Unii veneau cu mâncarea pe care o mâncau singuri în fața altora, alții veneau cu vinul pe care îl beau singuri și plecau beți de acolo, iar cei ce nu aveau nimic erau în felul acesta dați de rușine. Cu mult regret spune Pavel că ei se adunau ca să se facă mai răi, nu mai buni. Ce trebuia să facă un creștin din acel oraș care dorea și credea că trăiește după Adevărul lui Hristos? Să ia parte cu ceilalți la Cina Domnului sau să se abțină ori să caute o altă soluție? Apostolul Pavel le-a dat un îndemn tuturor și fiecăruia în parte să se cerceteze bine fiecare pe sine însuși. Cina Domnului este un prilej să ne judecăm singuri pe noi. Atenție! Singuri pe noi. Nu pe alții. Dacă cineva ia parte la Cina Domnului fără să înțeleagă toate implicațiile acestui act sfânt, prin aceasta își atrage asupra lui osânda lui Dumnezeu care va veni în formă de neputință, boală sau chiar moarte fizică, căci la aceasta se referă apostolul când spune “nu puțini dorm”.

Din moment ce ați vizitat biserici la care v-ați confruntat cu situații când oamenii nu mai recunosc păcatul și nu realizează toate implicațiile actului sfânt al Cinei Domnului, este bine să le vorbiți despre aceasta, dar să o faceți cu dragoste și tot respectul. Dacă vă ascultă, ați câștigat pe frații voștri. Dacă nu doresc să vă asculte, atunci cred că este înțelept să vă adunați împreună cu cei care se tem de Dumnezeu și să invitați un slujitor din altă localitate sau poate chiar din Moldova, care să vă călăuzească și să vă dea învățătură sănătoasă din Sfintele Scripturi și care să oficieze și Cina Domnului. Așa să vă ajute Dumnezeu.