Creștinii vor moșteni cerul, pământul acesta înnoit sau un pământ nou?

Întrebare:

De la un timp cunosc o persoană care este martor al lui Iehova. Am discutat cu el diferite subiecte biblice și am ajuns la subiectul despre cer, despre unde își vor petrece veșnicia cei ce L-au urmat pe Dumnezeu. După cum știți, ei învață că acest pământ va fi transformat în unul nou și aici va fi regatul șui Dumnezeu. Ei își bazează afirmația pe textul de la Apocalipsa 21 unde scrie că Noul Ierusalim va veni pe pământ la fel și la Țefania 2:3. La fel ei se mai referă și la versetul care spune că cei blânzi vor moșteni pământul.
Totuși sunt și multe versete în epistole care spun că vom pleca la cer (2Corinteni 5:1,Filipeni 3:20 etc).
Însă la Apocalipsa 21 și rugăciunea Tatăl Nostru, unde spune „vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ” îmi dau serios de gândit. Nu tind să cred că acest pământ va fi restaurat într-un anume fel și că veșnicia va fi aici. Prin care versete pot clarifica aceasta mai bine?

Împărăția lui Dumnezeu începe cu Împărăția de o mie de ani pe acest pământ și va continua în veșnicii pe pământul nou. Confuzia vine din faptul că nu se face diferență între Împărăția de o mie de ani (care va fi pe pământul acesta) și pământul nou.

Răpirea Bisericii la cer

Este adevărat că Biblia scrie despre răpirea Bisericii la cer și lucrul acesta este bine explicat la 1 Tesaloniceni 4:13-18. Vă recomand în acest sens să citiți articolul „Ce spun Scripturile despre răpirea Bisericii și despre Ziua Domnului?”. Potrivit cu textul de la Apocalipsa 19, Biserica se va afla în ceruri până la a doua venire a Domnului Isus pe pământ. Înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ, în cer este anunțată nunta Mielului și soția Lui (Biserica), care este în cer, Îl urmează pe Domnul Isus la a doua Sa venire pe pământ.

Să ne bucurăm, să ne veselim, și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit, și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor, și curat”. (Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.) Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” (Apocalipsa 19:7-9)… Apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă „Cel credincios” și „Cel adevărat”, și El judecă și Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești, și purta un nume scris, pe care nimeni nu-l știe, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. Oștile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. (Apocalipsa 19:11-14)

Deci, înainte de venirea Zilei Domnului, Biserica va fi răpită la cer și se va afla acolo până la a doua venire a Domnului Isus pe pământ.

Biserica împărățește pe acest pământ

Biserica Îl va urma pe Domnul Isus la a doua Sa venire pe pământ și vor împărăți cu Hristos o mie de ani. Despre faptul că Biserica va împărăți pe acest pământ găsim scris și la Apocalipsa 5:

…Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!” (Apocalipsa 5:9-10)

Pământul de acum nimicit la sfârșitul împărăției de o mie de ani

La sfârșitul împărăției de o mie de ani, înainte de judecata de apoi pământul de acum va fi nimicit:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. (Apocalipsa 20:11)

Mai multe detalii cu privire la felul cum va fi nimicit pământul de acum, găsim în a doua Epistolă a apostolului Petru:

Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. (2 Petru 3:10-13)

Dacă revenim la cartea Apocalipsa, vedem că Noul Ierusalim (Biserica) coboară pe pământul nou doar după Împărăția de o mie de ani și după ce pământul de acum va fi nimicit.

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. (Apocalipsa 21:1-2)

Mă mir că martorii lui Iehova își bazează argumentele lor cum că nu va fi un pământ nou, ci pământul acesta va fi înnoit pe textul de la Apocalipsa 21, fiindcă anume acest text spune clar că „pământul dintâi pieriseră”, arătând prin aceasta că pământul nou este al doilea și că primul a pierit.

Împărăția lui Dumnezeu începe pe pământul acesta și va continua în veșnicii pe un pământ nou

Împărăția lui Dumnezeu, după cum am menționat la începutul articolului, va începe cu Împărăția de o mie de ani pe acest pământ și va continua în veșnicii pe pământul nou. În perioada Împărăției de o mie de ani, care va fi pe acest pământ, lucrurile vor fi diferite de cum sunt acum: va fi o combinație între ceresc și pământesc. Pe pământ vor împărăți Biserica și biruitorii Fiarei, care vor avea trupuri de slavă asupra cărora moartea a doua nu are nicio putere (trupuri asemănătoare cu a Domnului nostru Isus Hristos, adică trup duhovnicesc), dar pământul va fi locuit de oameni care au supraviețuit cataclismelor naturale din perioada celei de a șaptezecea săptămâni a lui Daniel. Aceștia din urmă vor avea trupuri muritoare, dar diavolul în acea perioadă de timp va fi legat ca să nu înșele neamurile. Totuși, în timpul Împărăției de o mie de ani vor fi oameni care vor muri. Animalele vor avea un comportament diferit: nu vor mai fi animale răpitoare.

Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni cari să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul” (Isaia 65:20-25)

Știm că acest text vorbește despre Împărăția de o mie de ani și nu despre pământul nou, pentru că pe pământul nou nu va fi moartea, iar în textul de la Isaia 65 se spune că moartea va fi:

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi” .Și a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate”. (Apocalipsa 21:1-5)

Concluzie:

Împărăția lui Dumnezeu va începe pe pământul acesta la a doua venire a Domnului Isus pe pământ și va continua în veșnicii pe un pământ nou, diferit de acesta. Biserica va fi răpită la cer înainte de instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pentru perioada când Dumnezeu va judeca pe locuitorii pământului și pentru perioada activității antihristului (a șaptezecea săptămână a lui Daniel) și apoi Îl vor urma pe Domnul Isus pe pământ la a doua Sa venire.

Vă recomand să citiți și următoarele articole la același subiect:

O parte din creștini vor locui în cer și o alta pe pământul nou?

Cine va locui pământul nou?

Cei drepți vor locui pământul și lupul va paște cu mielul pe pământ

Promite Dumnezeu un pământ nou sau înnoit?