Cum să abordeze creștinii pe martorii lui Iehova?

Întrebare:

În satul meu este o comunitate mare de martori ai lui Iehova și, evident, trebuie să interacționez des cu ei. Pe lângă faptul că am vecini, cunoscuți și rude care fac parte din această comunitate, mai suntem și vizitați în mod sistematic de ei acasă. Cum trebuie să procedăm noi ca și creștini evanghelici atunci când vin martorii lui Iehova să ne propovăduiască? Mulțumesc.

jehovah witnesses at door

Învățătura martorilor lui Iehova este greșită și cu mari devieri de la adevărul Sfintelor Scripturi. De aceea, fiecare creștin trebuie să fie conștient despre pericolele legate de această erezie și să se păzească bine de cei care o predică. În Epistola II a lui Ioan ne este dată următoarea avertizare:

Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. (2 Ioan 1:7-9)

Iată câteva sfaturi practice cu privire la felul cum trebuie să-i abordăm pe martorii lui Iehova.

Nu te expune la pericol

În continuarea aceleiași Epistole II a lui Ioan este scris astfel:

Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 1:10-11)

S-ar putea să-i pară cuiva că este prea de tot și necreștinește să nu primești pe cineva în casa ta și să nu-i zici „bun venit”. De ce apostolul dragostei este atât de categoric în această privință? Pentru că oamenii aceștia care aduc altă învățătură sunt iscusiți în mijloace de amăgire și martorii lui Iehova în particular sunt învățați în mod metodic cum să-i abată pe creștini de la adevărul Evangheliei. De aceea, este important să fim foarte atenți până unde mergem în comunicarea cu acești oameni ca să nu ne trezim înșelați de ei. Același lucru se aplică și cu privire la materialele tipărite care sunt distribuite de adepții acestei erezii. Să fim cu mare precauție cu privire la ele.

Dacă vin prima dată la tine în vizită

Este important să te prezinți și să le vorbești despre credința ta în Domnul Isus Hristos. Să-i îndemni și pe ei să lase învățătura greșită pe care o urmează și să se întoarcă la Domnul Isus din toată inima ca să urmeze adevărul Evangheliei, căci altfel nu pot fi mântuiți.

Nu te lăsa purtat de la un subiect la altul

Martorii lui Iehova, evident, că sunt învățați în mod metodic cum să manipuleze într-o discuție și ei nu stau la un subiect, ci sar de la unul la altul fără să aștepte argumente sau să ducă o discuție până la capăt. De aceea, nu te lăsa manipulat și atunci când ați început să discutați un subiect, rămâneți la el. Nu-i da voie să treceți la un alt subiect până nu-l descurcați pe primul. Totuși, fii cu luare aminte și nu lungi prea mult discuția. Rămâi să discutați la lucrurile pe care le cunoști.

Studiază profund și sistematic Sfintele Scripturi

Dacă nu cunoști Biblia, să știi că ești o victimă ușoară pentru martorii lui Iehova și cel mai înțelept este să nu te expui în nici un fel pericolului, adică să nu stai la nici un fel de discuții. Începe să studiezi profund și sistematic, în fiecare zi, Sfintele Scripturi. Nu te limita la citirea Bibliei doar. Este o mare diferență între citirea și studierea Bibliei. Îți recomand să faci rost de cursul “Dumnezeule, exiști?” de Kay Arthur ca să înveți a studia Biblia după metoda inductivă și în același timp să studiezi în profunzime Evanghelia după Ioan. Așa te vei întări în credință și vei fi echipat ca să le poți răspunde martorilor lui Iehova când va fi nevoie de aceasta.

Pune întrebări cu privire la contextul pasajelor citate

Am descoperit că martorii lui Iehova nu cunosc contextul versetelor pe care le citează și aceasta pentru că ei nu sunt învățați o carte din Biblie de la început până la urmă. Conducătorii lor, se pare, în mod intenționat, nu-i învață și nu-i lasă să studieze o carte din Biblie în întregime așa ca să-i cunoască bine contextul, căci altfel s-ar ruina toată învățătura lor. De aceea, atunci când discuți cu un adept al învățăturii martorilor lui Iehova adresează-i întrebări cu privire la contextul cărții.

O mărturie personală

Mi s-a întâmplat odată să mă urc într-o mașină de ocazie și acolo am descoperit că era o familie de martori ai lui Iehova, pentru că deodată au și început să-mi propovăduiască învățătura lor. Eu am ascultat și pentru că mi-au spus că omul nu se deosebește cu nimic de un animal și că nu există o soartă diferită pentru om după moarte, am căutat să păstrăm discuția la acest subiect și am început să le adresez întrebări. Prima întrebare a fost: “Unde este scris în Biblie că omul nu se deosebește cu nimic de animale?”

-În cartea Ecleziastul, mi s-a răspuns.

  • Dar cine a scris cartea Ecleziastul și cu ce motiv?, am continuat eu discuția.

  • Împăratul Solomon a scris-o, pentru că era în căutarea rostului vieții.

  • Dar a mai scris în această carte ceva Solomon despre suflet și viața de după mormânt a omului?, am întrebat eu.

Aici bărbatul care purta discuția cu mine nu a știut ce să-mi răspundă, pentru că, evident, nu a studiat cartea Ecleziastul în întregime. Eu am continuat și i-am spus că înțeleptul Solomon era în căutarea rostului vieții și pe măsură ce ajungea la anumite concluzii le scria, dar nu toate concluziile lui erau corecte și doar la urmă a ajuns la cele adevărate. La încheierea cărții sale, Solomon a scris:

Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. (Eccleziastul 12:13-14)

Deci, este o deosebire între om și animale. Dumnezeu va aduce orice faptă a omului la judecată și această judecată se va face cu privire la toate faptele lui. Există  viață după moarte și trebuie să ne pregătim.

Invită-i pe martorii lui Iehova la studierea Bibliei

Cunosc mai multe persoane care în trecut au fost martori ai lui Iehova, dar care au fost invitați de creștini la grupele de studiu biblic inductiv și acolo, când au studiat Evanghelia după Ioan sau cursul “Doamne, vreau să te cunosc” de Kay Arthur, s-au lepădat de rătăcirea în care se aflau și L-au primit pe Domnul Isus in inimă. Acum sunt slujitori în Evanghelie și propovăduiesc învățătura sănătoasă a Mântuitorului. Fă și tu așa când te întâlnești cu martorii lui Iehova. Totdeauna invită-i la grupul tău de studiu, dar ai grijă ca o dată veniți acolo să ia parte la studierea Bibliei și nu le permite să-și răspândească învățătura lor.

Să nu-i tratezi cu ură

În poporul nostru există tendința de a-i trata cu ură și dispreț pe oamenii de altă confesiune sau alte convingeri religioase. De multe ori ura aceasta a fost și este propovăduită de preoți în incinta bisericilor ortodoxe. Nu așa ne învață Dumnezeu și să nu te lași cu nici un chip atras în ură de acest fel. Noi suntem copii ai luminii și în inima noastră nu trebuie să rămână loc pentru ură.

Nu te certa

Când îl învăța cum să se poarte cu ereticii, apostolul Pavel i-a scris ucenicului său Timotei astfel:

Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. (2 Timotei 2:23-26)

Fii înțelept și vezi când trebuie să părăsești discuția cu martorii lui Iehova, dar chiar dacă crezi că trebuie să fie dusă acea discuție, ai grijă ca să nu te cerți, ci cu blândețe și cu îngăduință răbdătoare să-i îndrepți în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința.

Vă recomand să mai citiți și alte articole despre martorii lui Iehova care au fost publicate anterior pe acest site:

Martorii lui Iehova nu răspund la salutul ”Hristos a înviat!”

Ce să faci când prietena aderă la Martorii lui Iehova?

Ce diferență există între Biblia baptistă și Biblia martorilor lui Iehova?

De ce fondatorii societății ”Turnul de veghe” credeau că Domnul Isus trebuia să vină în 1914?

Penticostalii și iehoviștii – care este diferența?

De ce martorii lui Iehova spun că Isus este Arhanghelul Mihail?

Ce să faci când te-ai eschivat prin minciună de la studiu biblic cu martorii lui Iehova?

A fost răstignit Isus Hristos pe cruce sau pe stâlp?

Vă invit să scrieți la comentarii experiențe personale pe care le-ați avut în discuțiile cu martorii lui Iehova și care credeți că le vor fi de folos cititorilor.