Ce să faci când te-ai eschivat prin minciună de la studiu biblic cu martorii lui Iehova?

Întrebare:

Bună, zilele trecute a bătut la ușă o evanghelistă ( martor lui Iehova), care a început să-mi vorbească despre sfârșitul lumii și despre împărăția lui Dumnezeu. Când i-am mărturisit că eu citesc Biblia de ceva vreme, s-a oferit să-mi dea un studiu biblic în altă zi și am acceptat. Făcând niște investigații apoi despre ei, am realizat că, printre altele, nu-l cunosc pe Hristos Isus ca Dumnezeu, spunând că a fost creat. Apoi, când au revenit, nevrând de a face cu ei, i-am spus mamei mele să le spună că nu sunt acasă, mințind și făcându-mă părtaș de păcatul meu și al mamei mele, și sunt sigur că mințind m-am lepădat și eu de Isus, poate i-a trimis să mă probeze. Mă simt foarte vinovat acum, deși am cerut iertare lui Dumnezeu. V-aș fi recunoscător dacă m-ați putea sfătui în privința aceasta. Domnul să vă binecuvânteze.

Este rău că ați mințit și nu trebuia să faceți astfel. Minciuna este păcat. Dar, dacă v-ați cerut iertare de la Dumnezeu, trebuie să acceptați iertarea Lui. Și apostolul Petru în seara când Domnul Isus a fost arestat, fiind constrâns, s-a lepădat de Mântuitorul. Dar, dacă s-a pocăit din inimă, Dumnezeu l-a primit înapoi și l-a iertat. Dacă v-ați cerut iertare trebuie să credeți Cuvântul lui Dumnezeu care spune:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvîntul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:9-10)

Și mai spune:

1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. 3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. (1 Ioan 2:1-3)

În același timp, trebuie să știți că ați făcut bine refuzând acel “studiu biblic” pe care s-au oferit martorii lui Iehova să vi-l facă. Ei tăgăduiesc divinitatea Domnului nostru Isus Hristos și despre astfel de oameni este scris în Evanghelie astfel:

6 Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit dela început. 7 Căci în lume s’au răspîndit mulţi amăgitori, cari nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 8 Păziţi- vă bine să nu perdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. 9 Oricine o ia înainte, şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos, n’are pe Dumnezeu. Cine rămîne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. 10 Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu- l primiţi în casă, şi să nu- i ziceţi: „Bun venit! 11 Căci cine- i zice: „Bun venit! se face părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 6-11)

Tocmai pentru că acești oameni nu rămân în învățătura sănătoasă și tăgăduiesc lucrarea și persoana Domnului Isus Hristos, de aceea nu trebuie să-i primim în casă și să nu le zicem bun venit, pentru că cine-i zice bun venit, se face părtaș faptelor rele a celui ce răspândește erezie. Feriți-vă de erezie și rămâneți în învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos. Când mai vine data următoare doamna care este martor al lui Iehova, să-i spuneți pe față motivul pentru care refuzați studiul biblic cu ea și îndemnați-o să citească Sfintele Scripturi și să se ferească de erezia în care s-a lăsat prinsă.