A fost răstignit Isus Hristos pe cruce sau pe stâlp?

Întrebare:

Au venit la noi niște oameni care s-au prezentat că sunt martori ai lui Iehova și ne conving că Domnul Isus a fost răstignit nu pe cruce, ci pe un stâlp. Este adevărat aceasta?

Nu, nu este adevărată afirmația martorilor lui Iehova tot așa cum sunt false și celelalte învățături pe care le răspândesc adepții acestei erezii. Domnul Isus a fost răstignit pe cruce.  Cuvântul grecesc σταυρός  care este tradus în română cu “cruce” poartă sensul de stâlp sau bârnă de lemn dar în mod deosebit se referă la plasarea lui verticală și la faptul că este un instrument de tortură și de executare. Pentru noțiunea de stâlp în sensul la care se referă martorii lui Iehova limba greacă are cuvântul στύλος.

Eu doresc să vă atrag atenția la două argumente biblice pe care le poate arăta oricine martorilor lui Iehova și pentru care nu este necesar să cunoști limba greacă. În Evanghelia după Marcu, la relatarea despre răstignirea Domnului Isus scrie:

Şi I- au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor. (Matei 27:37)

Dacă ar fi fost răstignit Mântuitorul pe stâlp, cum spun martorii lui Iehova, atunci avea să fie imposibil să fie plasată inscripția deasupra capului ci avea să fie deasupra mâinilor.

O altă dovadă este în Evanghelia după Ioan. După ce i-au spus ceilalți apostoli lui Toma că l-au văzut pe Mântuitorul înviat, el a răspuns:

 „Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede. (Ioan 20:25)

Vedeți, Toma, care a fost martor ocular al răstignirii se referă de două ori la cuie la plural, ceea ce inseamnă că au fost mai mult de unul. Dacă avea să fie Domnul Isus răstignit pe o bârnă, ar fi fost nevoie de un singur cui, dar au fost folosite două pentru că Domnul Isus a fost răstignit pe cruce.

Așa înfățișează martorii lui Iehova răstignirea lui Isus pe stâlp

În dorința să-și afirme învățătura eretică, martorii lui Iehova mai încearcă să aducă drept dovadă textul din Epistola Apostolului Pavel către Galateni unde scrie:

Hristos ne- a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi,  fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn. (Galateni 3:13)

Cuvântul lemn de aici este grecescul ξύλος și se referă la lemn ca și materie din care a fost făcut instrumentul de tortură și de execuție și nicicum la forma acestuia.

La drept vorbind, nu prea face sens această afirmație a martorilor lui Iehova. Chiar dacă ar fi fost răstignit Domnul Isus pe un stâlp ( ceea ce nu a fost așa) important este să înțelegem că astfel a fost adusă jertfa lui mântuitoare și oricine crede în El poate fi mântuit. Părerea mea este că martorii lui Iehova vin cu acest “argument” lipsit de argumente tocmai ca să facă dezbinare și ca să discrediteze Biserica și Cuvântul lui Dumnezeu. Voi încheia cu cuvintele apostolului spuse lui Timotei care ni se aplică și nouă, tuturor creștinilor:

Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte- te, căci sînt nefolositoare şi zădarnice. După întîia şi a doua mustrare, depărtează- te de cel ce aduce dezbinări,  căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, dela sine fiind osîndit. (2 Timotei 3:9-11)