Martorii lui Iehova nu răspund la salutul „Hristos a înviat!”

Ieri am mers cu întreaga familie de dimineaţă să sărbătorim Învierea Domnului nostru Isus Hristos cu Biserica de la Lăpuşna, satul de baştină al soţiei mele şi al meu. Am avut un serviciu divin foarte frumos la care au venit multă lume de toate vârstele şi astfel am putut să ne bucurăm cu toţii de învierea Domnului nostru.

La încheierea serviciului, când stăteam încă în stradă înainte ca să plecăm pe la case să continuăm sărbătoarea, ne-a întâlnit cu un grup de Martori ai lui Iehova care se adună în vecinătate. Cineva dintre noi a salutat pe unul din conducătorii Martorilor lui Iehova cu salutul „Hristos a înviat!” la care a primit răspunsul: „Salut…” Mi s-a părut că nu am auzit bine ce am auzit, dar când a mai trecut o femeie în vârstă pe lângă mine şi am salutat-o cu acelaşi „Hristos a înviat!” a răspuns: „Buna ziua…” În anii de studii la seminar am învăţat despre învăţătura acestei erezii, dar nu-mi aminteam ca să fi negat faptul învierii Domnului Isus Hristos. Ei neagă divinitatea Lui şi acesta este punctul cel mai grav din toată învăţătura lor eretică. Dar, să ne întoarcem la situaţia de ieri.

Femeia în vârstă care mi-a răspuns: „Buna ziua…” s-a oprit alături de noi şi a căutat să între în discuţie. Dintr-o vorbă în alta, cu tot respectul faţă de ea, i-am spus că am rămas uimit de răspunsul la salutare şi că mă întreb dacă nu cumva ei neagă faptul învierii Domnului nostru Isus Hristos. Imediat s-a apropiat de noi o altă femeie, mai tânără şi foarte pusă pe ceartă, cu un duh de ceartă şi a început să pună întrebări provocatoare şi să spună că nicăieri în Biblie nu este scris să sărbătorim învierea Domnului Isus Hristos şi să învinuiască pe toţi cei care celebrează acest mare eveniment. După ce am încercat să-i spunem puţin despre semnificaţia acestui mare eveniment pentru noi ca şi creştini am văzut că nici nu ne auzea şi nici nu dorea să audă nimic. Am căutat să oprim discuţia aici, aşa cum ne spune şi Dumnezeu în Sfintele Scripturi:

Fereşte-te de întrebările nebunie şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. (2 Timotei 2:23-26)

Am mai observat că femeia în vârstă care a căutat să ne vorbească avea în mână o traducere a Bibliei în limba română numită “Biblia – traducerea lumii noi”. Iată o scurtă examinare a acestei traduceri.

Citiţi mai mult despre Martorii lui Iehova