Este biblică sărbătoarea Sânzienelor (Drăgaicilor)?

Întrebare:

Sărbatoarea care a fost pe 24 iunie, Sânzienele, este biblică? Trebuie ținută? 

În ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, Biserica Ortodoxă face pomenirea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în popor și cu denumirea de Drăgaica sau Sânziene. Pe site-ul  http://www.crestinortodox.ro se găsește un articol întreg dedicat sărbătorii Drăgaica sau Sânzienele și găsim scris astfel:

Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la 24 iunie, se pare că a fost instituită, după unii cercetători, spre a înlocui sărbătorile păgâne, cu caracter agricol sau naturist, din epoca solstițiului de vară (22-23 iunie).

Apoi, articolul vine cu o mare listă de tradiții populare care sunt practicate în diferite părți ale spațiului românesc. Având în vedere că în Biserica Ortodoxă tradiției îi este acordată aceeași greutate ca și Sfintelor Scirpturi și că oamenii, de multe ori, nu fac diferența între ceea ce este tradiție populară și tradiție sfântă, pe site mai scrie:

Conform tradiției, Sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă și dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile căsătorite, înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile și tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor.

Sărbătoare păgână tolerată de Biserica Ortodoxă

În articolul menționat nu găsim condamnare tranșantă a practicilor păgâne legate de această sărbătoare păgână, dar, în schimb, este clar că ea a fost îmbrățișată (cel puțin în unele locuri) de Biserica Ortodoxă, căci scrie în articol astfel:

Florile culese în ziua de Sânziene prinse în coronițe sau legate în formă de cruce, erau duse la biserică pentru a fi sfințite și erau păstrate, apoi, pentru diverse practici magice.

La încheierea articolului mai este și următorul comentariu semnat de Gabi Estas din care se vede că după citirea articolului și-a făcut concluzia că Sânzienele sunt o practică acceptată de Biserica Ortodoxă:

Foarte frumoase tradiții, parcă sunt din altă lume și trebuie să spun că bunicul îmi povestea că atunci când era singur pe dealuri îl strigau ielele, (probabil nu știa dacă sunt zâne rele sau bune), îl strigau pe numele mic și era interzis a le răspunde. Tot bunicul mi-a zis că un om s-a întors la strigarea lor, le-a răspuns și a rămas mut și îl știa toată lumea că plecase pe munte vorbind și se întorsese mut….

Nu a urmat nici un comentariu din partea autorilor și nici o condamnare a acestei sărbători sau a practicilor păgâne legate de ea. Trist, foarte trist…

Închinătorii la idoli nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu

Este absolut clar că atât denumirea, cât și sărbătoarea Sânzienelor (Drăgaicilor) este o sărbătoare păgână și toate practicile legate de ea sunt păgâne. Cei care se numesc creștini și se pretind a fi ucenicii lui Hristos, dar practică tradițiile idolatre legate de acestă sărbătoare sau altele ca ea, să știe bine că nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu, pentru că este scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Iată încă un argument puternic din Sfintele Scripturi care afirmă clar că cei care sărbătoresc Sânzienele sau Drăgaica nu vor moșteni cu sfinții:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Închinătorii la idoli vor avea o pedeapsă veșnică de la Dumnezeu

Apostolul Ioan ne-a avertizat pe toți creștinii să ne păzim de închinarea la idoli, iar în cartea Apocalipsa este specificat cum și ce pedeapsă vor avea cei idolatri:

Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. (Apocalipsa 21:8)

Nici un închinător la idoli nu va putea intra în Noul Ierusalim din cer și nu va avea drept la pomul vieții și nici să intre pe porțile acestei cetăți. (Apocalipsa 22:15)

Pocăiți-vă și întorceți-vă de la idoli la Dumnezeu

În Epistola 1 către Tesaloniceni apostolul Pavel a scris astfel despre creștinii din acest oraș:

În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare. (1 Tesaloniceni 1:8-10)

Urmați exemplul creștinilor din Tesalonic și dacă până acum v-ați închinat sau vă închinați și acum la idoli, încetați să mai faceți astfel. Nu vă mai scuzați că așa ați apucat de la părinți. Dacă ei s-au închinat la idoli și au mers la pierzare, nu le urmați exemplu. Întorceți-vă spre Dumnezeu ca să-I slujiți și să-L așteptați pe Domnul Isus Hristos din ceruri și astfel să fiți izbăvit de mânia viitoare. Așa să-i învățați și pe copii și lăsați-le ca moștenire o cale dreaptă și o învățătură sănătoasă.