Cum să ne raportăm la oamenii idolatri? (5 sfaturi)

Întrebare:

Pace, frate Vasile, mă interesează cum să ne raportam la idolatri în zilele noastre?

Când a început să se răspândească Evanghelia în Imperiul Roman, și apostolii și creștinii întorși de curând la Hristos s-au confruntat cu multă idolatrie și ostilitate din partea oamenilor idolatri. Orașul Corint avea 24 de temple idolești și locuitorii erau cu totul scufundați în mocirla idolatriei și imoralității (aceștea merg mână în mână ). De aceea, în prima Epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel a abordat acest subiect  în capitolele 8 și 10. Este bine să citiți aceste capitole în întregime și să notați cuvântul “idol” cu o culoare anumită și apoi, într-un caiet, să faceți o listă cu tot ce învățați despre aceste cuvânt. Veți afla multe lucruri interesante. Eu aici, însă, mă voi opri doar la ceea ce ține de felul cum trebuie să ne raportăm noi la oamenii idolatri, adică la cei ce se închină la idoli.

1. Realizează pericolul idolatriei

La începutul capitolului 10 Apostolul Pavel face referință la acest eveniment din trecutul poporului Israel:

Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: „Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.” Aaron le-a răspuns: „Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.” Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele! iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace. (Exodul 32:1-6)

Idolatria, ca și toate relele din lumea aceata este foarte molipsitoare. De aceea, trebuie să fim atenți ca nu cumva să fim afectați de acest mare rău și să ne ținem cât mai departe de orice ar putea să fie pericol. Iar acest pericol poate veni prin oamenii idolatri. Nu vreau să spun că nu trebuie să comunicăm cu ei. Nicidecum. Alstfel cum vor afla ei Evanghelia? Tot ce vreau să spun este să fim atenți și să veghem ca nu cumva să ne atragă în practici idolatre. Și dacă cineva crede că idolatria nu prezintă un pericol pentru el, Apostolul îi mai spune:

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. (1 Corinteni 10:12)

2. Fugi de închinarea la idoli

Oamenii idolatri au anumite practici de închinare la care presupun că te invită sau fac așa încât tu te poți pomeni în împrejurări când parcă te-ai vedea silit de bunul simț să te conformrezi acelor practici. Niciodată nu fă aceasta. Cel mai bine fugi cât mai departe și evită orice împrejurări unde se face ceva idolatru, iar dacă chiar ai nimerit acolo și nu ai de ales, nu te conforma, ci spune Adevărul lui Dumnezeu. Amintește-ți de Daniel și cei trei prieteni ai săi, cum au stat tari oricând au fost siliți să se închine idolilor sub amenințarea cu moartea. Ei au stat tari și nu au cedat. Dacă participi la practici  idolatre, cum ar fi masă, sărbătoare, sau mai știu ce, prin aceasta te identifici cu idolul respectiv și le mai transmiți și un mesaj foarte negativ despre credința ta tuturor necredincioșilor care te văd acolo. Apostol Pavel a scris în acest sens astfel:

Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată; judecaţi voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtăşire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? (1 Corinteni 10:15-22)

3. Nu pune întrebări de prisos despre idoli sau idolatrie

Chiar dacă știi că omul respectiv este idolatru, nu trebuie să pui întrebări de prisos dacă ajungi să cumperi ceva de la el sau să primești vreun lucru. În Corintul antic se vindea la pețe multă carne care provenea din jertfele aduse la templele păgâne. Apostolul Pavel le-a spus creștinilor să nu facă discuții pe seama acelor cărnuri sau mai știu ce se vindea:

Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. (1 Corinteni 10:25-27)

4. Nu primi nimic când ești avertizat despre implicații idolatre

Dar dacă se întâmplă că omul care îți oferă anumite lucruri te anunță că lucrul sau mâncarea respectivă au fost jertfite idolilor sau au vreo apartenență la idoli, în nici un caz să nu primești acele lucruri, cum spune și Scriptura:

Dar dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? (1 Corinteni 10:28-29)

Dacă vei primi lucrul sau mâncarea respectivă, omul idolatru care ți-a dat-o va înțelege că ai acceptat idolul lui și te-ai dezis de Hristos. În nici nu caz să nu faci aceasta, ci invers.

5. Totdeauna vestește Evanghelia

Oricând te întâlnești cu oamenii idolatri, caută prilejul și vorbește-le despre Domnul Isus Hristos și mântuirea pe care o pot ei căpăta prin credință în El. Vestea bună a Evangheliei este ceea de ce au nevoie oamenii idolatri cel mai mult. De aceea, vorbește-le cu toată îndrăzneala. Așa să te ajute Dumnezeu.