Poate fi vindecat copilul dacă este împărtășit la fiecare slujbă a Bisericii?

Poate fi vindecat copilul dacă este împărtășit la fiecare slujbă a Bisericii?Întrebare:

Cum se pot vindeca copii de autism daca sunt impartasiti in fiecare liturghie? 

Presupun că această întrebare vine din inima unui părinte care dorește cu disperare vindecarea copilului său. Mulți părinți au venit la Domnul Isus ca să ceară vindecarea copiilor săi și uneori chiar au fost adânc descurajați de oameni din jur în ceea ce făceau, dar în ciuda tuturor acestor descurajări, ei au insistat să ajungă la Isus, au cerut vindecarea copiilor și au primit-o. Iată un astfel de caz.

Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis: „Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.” Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui. Şi, iată, o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei Lui. Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.” Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind, le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat. Şi s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela. (Matei 9:18-26)

Un alt caz este descris în Noul Testament scrie astfel:

Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis: „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.” „O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.” Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17:14-21)

Este important să cunoașteți ce este Sfânta Împărtășanie, sau Cina Domnului și ce nu este aceasta. Sfânta Împărtășanie nu a fost lăsată de Domnul Isus pentru vindecarea oamenilor sau a copiilor lor, ci a fost lăsată să fie un semn pentru cei ce au întrat în Noul Legământ cu Mântuitorul prin credință și astfel, au primit iertarea păcatelor și, prin naștere din nou, moștenire în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ați intrat în acest Nou Legământ cu Domnul Isus Hristos, trebuie să vă grăbiți să citiți Noul Testament ca să înțelegeți mesajul Evangheliei, să credeți acest mesaj, apoi să vă pocăiți din inimă și să intrați în Noul Legământ cu Domnul Isus. Astfel, veți primi iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Mai mult decât de vindecarea fizică a noastră și a copiilor noștri, Dumnezeu est interesat de mântuirea sufletelor noastre care poate fi realizată doar prin intrarea în Noul Legământ. De multe ori greutățile printre care trecem și bolile din viețile noastre și ale copiilor noștri sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai ca să ne facă să-I căutăm fața și să devenim conștienți de cea mai mare nevoie pe care o avem – nevoia mântuirii noastre și a copiilor noștri. De aceea, vă sfătuiesc să vă faceți rost de o Biblie dacă nu aveți încă și să începeți să o studiați în mod sistematic. Citiții sistematic din Biblie și copilului dumneavoastră și ajutați-l să înțeleagă adevărul Sfintelor Scripturi. Faceți-i astfel cunoștință cu Domnul Isus Hristos și Dumnezeu îi va da minte sănătoasă și înțelegere ca să poată primi și el mesajul Evangheliei.

Apoi, din moment ce ați înțeles Evanghelia, grăbiți-vă să intrați în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și îndemnați-l și pe copilul dumneavoastră să facă același lucru. Numai după intrarea în Noul Legământ veți avea dreptul de la Dumnezeu să luați parte la Sfânta Împărtășanie. Altfel, participarea inconștientă la Cina Domnului (Sfânta Împărtășanie) este exact ceea ce spune Biblia să nu facem  – să nu luăm parte la Cina Domnului în chip nevrednic.

Rugați-vă continuu pentru vindecarea copilului și în privința aceasta faceți-vă și o disciplină să postiți. Continuați să mergeți la o biserică locală unde veți putea fi  învățați din Cuvântul lui Dumnezeu și unde să vi se ofere hrană tare duhovnicească. Spuneți și slujitorului sau slujitorilor acelei biserici despre nevoia care o aveți pentru vindecarea copilului ca să o aducă în fața întregii bisericii și să vă rugați împreună și așteptați cu răbdare până Dumnezeu va da vindecarea. Încercați să înțelegeți prin Cuvântul lui Dumnezeu care este cauza bolii.

Vă recomand recomand pentru studiul personal al Sfintelor Scripturi două cursuri în care este bine abordat acest subiect al vindecării. Primul este cursul “Doamne, vreau să te cunosc” de Kay Arthur. În acest curs sunt studiate numele prin care s-a descoperit Dumnezeu oamenilor și unul din nume este Iahve – Rafa, care în traducere din ebraica biblică înseamnă “Dumnezeu care vindecă”. Cursul conține o foarte bună și profundă lecție care vă va ajuta să înțelegeți bine când vindecă Dumnezeu bolile noastre și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a fi vindecați. Un alt curs la același subiect de același autor este “Doamne, vindecă-mi rănile”. Acesta abordează foarte profund vindecarea bolilor fizice și duhovnicești. Aceste cărți nu le veți putea găsi în librării, dar dacă ne contactați folosind formularul pentru adresarea întrebărilor și ne lăsați adresa și numărul de telefon, vă putem  ajuta să faceți rost de aceste cărți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea credință pentru vindecarea copilului.