Ce nu este Cina Domnului (Împărtăşania)?

Ce nu  este Cina Domnului

Noi suntem o ţară în care 97% din populaţie, la recensământ s-au declarat a fi creştini. De aceea, termenul de Cina Domnului, sau Împărăşanie, le este cunoscut celor mai mulţi, chiar aproape tuturor. Cu toate acestea, există foarte multă confuzie cu privire la ce este și ce nu este Cina Domnului. De aceea, doresc în următorul trei articol să invit cititorii să privim ce ne învaţă Sfintele Scripturi cu privire la Cina Domnului. În articolul de faţă vom privi ce nu este Cina Domnului şi care sunt rătăcirile oamenilor în această privinţă.

Rătăciri din vechime

Când a instituit prima dată Cina Domnului, Mântuitorul şedea la masă cu ucenicii Săi doar. Primii creştini, potrivit cu relatările cărţii Faptele Apostolilor, tot aşa, obişnuiau să facă Cina Domnului sau Împărtăşania când se adunau pe la casele lor şi aveau mese de dragoste, cum obişnuiau să le numească. Tot aşa obişnuiau să facă şi creştinii din Corint. Dar, în epistola care le-a adresat-o Corintenilor, Apostolul Pavel spune că ei au pierdut sensul adevărat al acestui act sfânt, au ajuns în nişte rătăciri şi zice:

Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. (1 Corinteni 11:17)

Cina Domnului nu este pentru exprimarea desbinărilor dintre creştini

Domnul Isus ne-a chemat la unitate pe toţi creştinii şi a spus că oamenii vor recunoaşte în noi adevăraţii Lui ucenici doar atunci când vom avea o dragoste unii faţă de alţii ca cea pe care o are şi a avut-o El. Diavolul, însă, tocmai aceasta vrea, ca să aducă desbinare între creştini şi o face aceasta prin erezii, prin dorinţă după slavă deşartă şi pur şi simplu prin răutatea unora. Dezbinarea aceasta între creştini era vizibilă şi eşea în evidenţă chiar la Cina Domnului, aşa cum scrie Apostolul Pavel:

Mai întâi de toate, aud că atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiti buni. (1 Corinteni 11:18-19)

Cina Domnului nu este pentru fală, îmbuibare sau beţie

Aşa cum în toate lucrurile oamenii fireşti, conduşi de firea lor pământească şi de lăudăroşia vieţii, vor să arate superioritatea lor asupra altora, unii se încumetau să o facă chiar şi la Cina Domnului. Această atitudine nu este acceptată de Dumnezeu, aşa cum scrie Scriptura mai departe:

Când vă adunaţi dar la un loc, este nu neputinţă să mâncaţi cina Domnului. Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia; aşa că unul este flământ, iar altul este beat. (1 Corinteni 11:20-21)

Cina Domnului nu este pentru a înjosi pe alţii

Cei ce sunt conduşi şi mânaţi de lăudăroşia vieţii totdeauna caută să facă tot ce pot şi tot ce au, folosesc pentru aşi arăta superioritatea asupra altora şi pentru ai înjosi. Cum poate un creştin adevărat să facă aceasta? Faptul că vii să iai parte la cina Domnului nu înseamnă că eşti un creştin adevărat, şi dacă iai parte la acest act sfânt nefiind un adevărat creştin şi fără să trăieşti potrivit cu condiţiile legământului încheiat cu Domnul Isus, vei purta consecinţele. Despre aceasta citiți în acest articol. Iată însă cum unii, care se pretindeau creştini, se încumetau să folosească actul sfânt al Cinei Domnului (Împărtăşaniei cu trupul şi sângele Domnului Isus Hristos) pentru a înjosi pe alţii. Pavel întreabă:

Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu, şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. (1 Corinteni 11:22)

Pentru că creştinii obişnuiau în vechime să facă aceste mese de dragoste la care oficiau şi actul sfânt al Împărtăşaniei cu trupul şi sângele Domnului Isus, aceasta le dădea prilej celor cu porniri rele să transforme Cina Domnului în îmbuibare, sau fală deşartă, etc. Astăzi, aproape că nu mai sunt biserici care ar obişnui să facă Cina Domnului odată cu mesele de dragoste şi parcă nu sunt aşa de frecvente viciile de altă dată, dar au apărut alte rătăciri.

Rătăciri moderne

Aceste rătăciri sunt foarte, foarte frecvente şi rămâi uimit când uneori poţi să le auzi chiar şi din gura celor care se pretind a fi slujitori ai Evangheliei. Iată cele mai frecvente rătăciri cu privire la Cina Domnului în lumea noastră.

Ce nu este CIna Domnului ? Ea nu aduce iertare de păcate!

Oamenii cred că dacă vor posti o perioadă de timp şi apoi vor merge să participe la Cina Domnului, în felul acesta vor primi iertare de păcatele lor. Aceasta este o mare înşelare. Iertarea păcatelor poate fi primită doar prin pocăinţă sinceră şi prin credinţă din inimă în Domnul Isus Hristos. Faptul că un creştin participă la actul sfânt al Cinei Domnului, prin aceasta mărturiseşte tuturor şi lui Dumnezeu că păcatele lui deja au fost iertate. Nimeni să nu se înşele. Cina Domnului nu aduce nimănui iertarea păcatelor.

Cina Domnului este descântec

Când eram copil, la ţară, ştiu cum oamenii foloseau pânea rămasă de la Cina Domnului din biserică ca şi remediu pentru cazurile când era cineva deochiat. Nicăieri Sfintele Scripturi nu vorbesc despre aceasta şi deci, nu are temei biblic.

Cina Domnului este medicament

Aţi auzit despre oameni care atunci când se află pe patul de boală insistă să vină preotul să-i împărtăşească în nădejdea că astfel vor fi vindecaţi. Scriptura nu spune nicăieri aceasta şi deci, iar, este o rătăcire cu privire la semnificaţia adevărată a Cinei Domnului.

Care atunci este semnificaţia pusă de Domnul Isus în acest act sfânt şi ce trebuie să ştie fiecare creştin atunci când vine şi participă, sau nu participă la Cina Domnului.