Împlinirea evenimentelor din cartea Apocalipsa

Întrebare:

Aș dori niște explicații despre cartea Apocalipsa: toate evenimentele, descrise în cartea Apocalipsa urmează să se întâmple în viitor sau deja multe s-au împlinit. Dacă o parte din evenimente s-au întâmplat deja, ce a rămas neîmplinit?

Evenimentele din Apocalipsa

Cartea Apocalipsa este o carte profetică. Mulți cred că această carte este imposibil de  înțeles și, totuși, cartea Apocalipsa este „Descoperirea Domnului Isus pe care I-a dat-o Dumnezeu”. Cuvântul din limba greacă tradus în română „apocalipsa” înseamnă a înlătura vălul. Prin cartea Apocalipsa Dumnezeu vrea să ne arate lucrurile care se vor întâmpla în curând:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile cari au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan, … (Apocalipsa 1:1)

Cuvântul „în curând” din limba greacă înseamnă „pe neașteptat, brusc, dintr-odată”. Aceasta nu înseamnă că evenimentele descrise în cartea Apocalipsa aveau să se întâmple la scurt timp de la momentul când Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, ci că ele se vor începe brusc, pe neașteptate.

Chiar dacă mulți încearcă să explice evenimentele trecute sau prezente ca împlinire a unor prorocii din Apocalipsa, mai devreme sau mai târziu se dovedește că aceste interpretări să fie un fals. Acum un an sau doi în urmă s-a făcut multă discuție cu privire la aranjarea stelelor pe cer în jurul constelației Fecioarei și unii ziceau că se împlinește prorocia din Apocalipsa 12 cu privire la semnul cu femeia însărcinată. Unii spuneau că la o dată anumită va fi răpită Biserica, alții că va veni Domnul Isus pentru împărăția de o mie de ani, alții spuneau că nu știu ce o să se întâmple, dar trebuie ceva să se întâmple. Totuși, Apocalipsa 12 vorbește despre poporul Israel.

Este greu să dau un răspuns amplu la această întrebare într-un articol, de aceea vreau să vă îndemn să studiați cartea Apocalipsa profund. În acest articol, vreau să vă prezint doar concluziile pe care le-am făcut în urma unui studiu biblic profund de mai mulți ani după metoda inductivă.

Sunt trei evenimente majore care vor marca începutul evenimentelor descrise în cartea Apocalipsa începând cu capitolul 4.

1. Răpirea Bisericii înainte de evenimentele din Apocalipsa 4

Capitolul 4 din cartea Apocalipsa începe cu aceea că Ioan este chemat în cer ca să i se arate ce are să se întâmple după aceste lucruri:

După aceste lucruri, m-am uitat, și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbițe, și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, și-ți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” (Apocalipsa 4:1)

Dacă ne întoarcem la capitolul 1, vom vedea că lui Ioan i s-a spus să scrie trei lucruri:

Scrie dar lucrurile, pe cari le-ai văzut, lucrurile cari sunt și cele cari au să fie după ele. (Apocalipsa 1:19)

Iată aceste trei lucruri care trebuia să le scrie Ioan:

  1. lucrurile care le-a văzut,
  2. lucrurile care sunt,
  3. lucrurile care vor fi după acestea.

Potrivit cu textul de la Apocalipsa 1:11-12, lucrurile care le-a văzut sunt scrise în capitolul 1.

În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe. care zicea: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, și trimite-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea”. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. … (Apocalipsa 1:10-12)

Începând cu capitolul 4 sunt descrise lucrurile care vor fi după acestea:

După aceste lucruri, m-am uitat, și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbițe, și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, și-ți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri! (Apocalipsa 4:1)

Astfel, „lucrurile care sunt” le găsim scrise în capitolele 2 și 3 și ele țin de biserică. Începând cu capitolul 4 nu mai întâlnim Biserica în nici într-un eveniment care s-ar desfășura pe pământ.  Aceasta ne duce la ideea că Biserica va fi răpită la cer înainte ca să se înceapă lucrurile scrise începând cu capitolul 4. De fapt ,capitolul 4 marchează începutul celei de a șaptezecea săptămâni a lui Daniel, rânduită de Dumnezeu pentru poporul Israel și pentru Ierusalim. Noi acum trăim „vremea neamurilor”, timp în care ușa harului este deschisă pentru neamuri.

2. Restabilirea Imperiului Roman înainte de evenimentele din Apocalipsa 4

Potrivit cu prorocia de la Daniel 9:27, săptămâna a șaptezecea va începe cu un legământ pe care-l va încheia antihristul (domnul care va veni) cu mulți pentru o săptămână, adică pentru șapte ani. Potrivit cu Apocalipsa 17, acest legământ va fi cu 10 împărați, care se vor ridica la vremea sfârșitului din Imperiul Roman:

Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sunt zece împărați, cari n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând, și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. (Apocalipsa 17:12-13)

La ruperea celei dintâi peceți s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el, avea un arc; i s-a dat o cunună, și a pornit biruitor și ca să biruiască (Apocalipsa 6:1-2). Cununa poate fi de împărat sau de biruitor. Pentru că călărețul urmează să biruiască, înțelegem că cununa aceasta înseamnă poziția care o primește acesta și care îi permite să „pornească biruitor și ca să biruiască”. Astfel putem face concluzia că pecetea întâi se referă la legământul între antihrist (domnul care va veni) și cei 10 împărați, care îi dau puterea și stăpânirea lor.

La mijlocul săptămânii, adică după 3,5 ani de la încheierea legământului, antihristul va face război cu sfinții (poporul Israel), îi va birui, va omorî pe cei doi proroci și va face să înceteze închinarea la Templul din Ierusalim, iar el se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (Daniel 9:27; Apocalipsa 11, 13; 2 Tesaloniceni 2).

3. La Ierusalim își încep activitatea doi martori ai lui Dumnezeu

Potrivit cu Apocalipsa 11 în prima jumătate a celei de a șaptezecea săptămâni a lui Daniel la Ierusalim vor proroci doi martori ai lui Dumnezeu.

Voi da celor doi marturi ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci, o mie două sute șase zeci de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice, cari stau înaintea Domnului pământului. (Apocalipsa 11:3-4)

Având în vedere că acești doi proroci își sfârșesc activitatea atunci când antihristul la mijlocul săptămânii îi omoară, înțelegem că începutul activității lor coincide cu încheierea legământului între antihrist și cei 10 împărați, care se vor ridica din Imperiul Roman.

Astfel începutul evenimentelor din Apocalipsa 4 sunt marcate de legământul încheiat între cei 10 Împărați și „domnul care va veni” și care peste 3,5 ani se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, descoperindu-se, astfel, ca și Antihrist.

Concluzie

Evenimentele descrise în Apocalipsa, începând cu capitolul 4, nu se vor întâmpla înainte ca să aibă loc:

  1. răpirea Bisericii
  2. începutul activității celor doi martori a lui Dumnezeu la Ierusalim
  3. restabilirea Imperiului Roman prin unirea a 10 Împărați care vor da toată puterea și stăpânirea lor unei singure persoane, care peste trei ani și jumătate se va descoperi ca și antihrist.

Vă recomand să studiați cărțile Apocalipsa și Daniel pentru a descoperi singuri planul lui Dumnezeu.