Este Apocalipsa adevărată?

Tronul Ceresc din ApocalipsaÎntrebare:

Credeți că cartea Apocalipsa este adevărată? De ce?

Din toate cărțile Bibliei se pare că Apocalipsa este cartea cea mai discutată și cea mai puțin studiată pe motiv că pare a fi imposibil de înțeles și de aceea este și cea mai răstălmăcită carte din Biblie. Este adevărat că mesajul cărții Apocalipsa este foarte greu de înțeles și nu este întâmplător. Pe de o parte, ea este “descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” (Apocalipsa 1:1), iar pe de altă parte cuvântul “a făcut cunoscut” din acest verset înseamnă a arăta prin semne, a da de înțeles:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile cari au să se întîmple în curînd. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan. (Apocalipsa 1:1)

Din acest motiv și este greu de înțeles această carte, totuși nu este imposibil și să nu uităm că ea este descoperirea lui Dumnezeu și nu acoperirea. Plus că noi ca și creștini avem responsabilitatea să transmitem integral mesajul acestei cărți, având avertizarea în caz că evităm să vorbim despre cele scrise în ea sau dacă dăm tâlmăciri greșite:

Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta. “Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curînd.” Amin! Vino, Doamne Isuse. (Apocalipsa 22:18-20)

Voi aduce două argumente de ce cred că Apocalipsa este adevărată:

Se potrivește foarte bine cu prorociile Vechiului Testament

Am menționat mai sus că Apocalipsa este o carte greu de înțeles, fiindcă mesajul ei a fost transmis prin semne ca noi să pricepem. De fapt, semnele prezentate în cartea Apocalipsa își găsesc înțelesul, în cea mai mare parte nu în ea însăși, ci în textele din Vechiul Testament și, de fapt, cartea Apocalipsa, ca nici una alta dovedește că autorul întregii Scripturi este Dumnezeu. Dacă faci o bună observare a Apocalipsei și apoi cauți textele paralele și asemănătoare în Vechiul Testament, vei rămâne uimit cât de clară ajunge să fie această carte! De fapt, cartea Apocalipsa, începând cu capitolul 4,  este o descriere amănunțită a celei de a șaptezecea săptămâni a lui Daniel, despre care găsim scris la Daniel 9:24-27.

De trei ori se adeverește că aceste cuvinte “sunt vrednice de crezut și adevărate”

Se pare că acest mesaj a fost șocant și pentru apostolul Ioan și spre sfârșitul cărții de trei ori i s-a confirmat că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Prima dată acest lucru îl adeverește îngerul:

Apoi mi-a zis: „Scrie:Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină- te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei. “) (Apocalipsa 19:9-10)

Nu știm care este motivul pentru care a dorit apostolul Ioan să se arunce la picioarele îngerului, dar a vrut să o facă după ce îngerul i-a spus să scrie lucrurile care le-a văzut și le-a auzit în cer, motiv pentru care am putea presupune că în inima lui Ioan apăruse o umbră de neîncredere sau îndoială cu privire la veridicitatea a ceea ce vede în vedenie.

A doua oară Dumnezeu repetă această afirmație:

Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis:„Iată, Eu fac toate lucrurile noi. “ Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate. (Apocalipsa 21:5)

și a treia oară aceeași afirmație o face din nou îngerul:

Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. (Apocalipsa 22:6)

Deci, eu cred că cartea Apocalipsa este adevărată și o predau cu mare plăcere și bucurie și-I mulțumesc Domnului, că prin Duhul Său cel Sfânt mi-a descoperit lucrurile viitoare după promisiunea sa:

Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Pentru o cunoaștere mai profundă a subiectului, vă recomand să studiați cursul Apocalipsa în patru părți, care poate fi procurat la librăria „Învățătură din Cuvânt”.

Vă recomand următoarele articole la același subiect: