Ce învaţă Biblia despre odihnă?

Este vară şi cei mai mulţi oameni se gândesc şi caută posibilitatea să meargă la odihnă cu întreaga familie pentru a-şi întări sănătatea şi relaţiile. Alţii nu merg niciodată la odihnă. Dacă îşi iau concediu, îl folosesc pentru reparaţie, pentru lucrul pe lângă casă etc. Unii merg la odihnă, dar le este ruşine să o spună altora, ca să nu creadă cumva lumea că sunt dintre cei lenoşi. Deci, părerile oamenilor sunt foarte împărţite cu privire la acest subiect. Este bine să vedem ce învaţă Dumnezeu în Biblie despre odihnă.

Dumnezeu a poruncit să ne odihnim

A patra din cele zece porunci spune:

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exodul 20:8-11)

Oricine lucrează are nevoie de odihnă şi Dumnezeu a rânduit această odihnă atât pentru oameni, cât şi pentru animale. Ziua de odihnă reflectă o stare pe care a avut-o şi Dumnezeu după ce a creat cerurile, pământul şi marea în cele şase zile ale creaţiei. Deci, ziua de odihnă este o amintire şi o sărbătorire a Dumnezeului creator.

Şi pământul are nevoie de odihnă

O altă poruncă a lui Dumnezeu din Vechiul Testament spune:

Şase ani să-ţi lucrezi ogorul, şase ani să-ţi tai via, şi să strângi roadele. Dar anul al şaptelea să fie un Sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un Sabat ţinut în cinstea Domnului: în anul acela să nu-ţi semeni ogorul, şi să nu-ţi tai via. Să nu seceri ce va ieşi din grăunţele căzute de la seceriş, şi să nu culegi strugurii din via ta netăiată: acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Ceea ce va ieşi de la sine din pământ în timpul Sabatului lui, să vă slujească de hrană, ţie, robului şi roabei tale, celui tocmi de tine cu ziua şi străinului care locuieşte cu tine, vitelor tale şi fiarelor din ţara ta; tot venitul pământului să slujească de hrană. (Levitic 25:3-7)

În toate vremurile şi toate popoarele au ştiut că pământul are nevoie de odihnă şi i-au dat-o, dar în ultima vreme, s-a ajuns să se aplice agricultură exagerat de intensivă care nu-i mai îngăduie pământului să aibă odihna rânduită de Dumnezeu.

Odihna este imaginea Împărăţiei Cerurilor

Odihna, rânduită de Dumnezeu în mai multe porunci, era o imagine a viitoarei Împărăţii a lui Dumnezeu aşa cum spune Scriptura când zice că Sabatul este “umbra lucrurilor viitoare” (Coloseni 2:17). Autorul epistolei către Evrei atrage atenţia cititorilor că cei din poporul Israel nu au intrat încă în odihna adevărată a lui Dumnezeu nici atunci când au ţinut ziua Sabatului şi nici când au intrat cu Iosua în ţara Canaan. De aceea zice în continuare:

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine întră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim dar să întrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. (Evrei 4:9-11)

Isus Hristos este Domnul odihnei adevărate

Într-o zi, pe când treceau prin lanurile de grâu, ucenicii lui Isus, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce. Fariseii, când au văzut aceasta, i-au învinuit de încălcarea Legii lui Dumnezeu. Domnul Isus le-a răspuns în aşa fel ca ei să înţeleagă că religia lor le-a orbit ochii până acolo că nu mai văd omul şi nu mai au milă de el. Apoi, Domnul Isus a mai spus:

Căci Fiul Omului este Domn şi al Sabatului. (Matei 12:8)

Prin aceasta El, Mântuitorul lumii, le-a anunţat fariseilor că este Stăpânul odihnei, pentru că cuvântul Sabat aceasta înseamnă “odihnă”. Înainte de această discuţie cu fariseii, Domnul Isus a mai spus ceva foarte important:

Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. (Matei 11:28-30)

Presupun că, după citirea acestui articol, cititorul a înțeles cât de important este să pună de o parte timp pentru a avea o odihnă calitativă împreună cu întreaga familie. Cu mult mai important şi prioritar este pentru fiecare om să creadă în Domnul Isus din toată inima, să se pocăiască şi să încheie un legământ cu El pentru ca astfel să intre în adevărata odihnă a lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai importantă decizie din viaţă care aduce “odihnă pentru sufletele” noastre pe acest pământ şi moştenire în Împărăţia Cerurilor. Aşa să ne ajute Dumnezeu.