A crescut îngrijorător numărul creștinilor care cad în păcatul adulterului

Ca și pastor, am devenit îngrijorat de faptul că în ultimul an a crescut numărul creștinilor căzuți în păcatul curviei. În această perioadă mai mulți tineri au fost excomunicați din biserică după ce s-a descoperit că s-au lăsat ispitiți și prinși în păcatul curviei. Trist este că nimeni din ei nu au venit singuri să mărturisească aceasta înainte ca să scoată Dumnezeu la iveală păcatul lor. Dar să nu credeți că este doar o problemă a bisericii noastre. Din discuțiile cu alți pastori și slujitori ai bisericilor, aflu că acest păcat îi afectează pe mulți și a început să facă ravagii în biserici.

young man sins

De ce a crescut numărul creștinilor care cad în păcatul curviei?

Cauzele sunt mai multe. Lumea în care trăim noi a devenit suprasaturată cu informații care provoacă senzualitatea și trezesc poftele sexuale ale bărbaților și femeilor. Îmbrăcămintea devine tot mai indecentă și mai seducătoare. Televizorul, internetul, revistele, chiar și ziarele, abundă cu otravă sexuală seducătoare. Accesul copiilor la internet și lipsa cenzurării materialelor cu caracter pornografic îi infectează pe copii de mici cu aceste mizerii. Lumea în care trăim a pus la îndoială orice valori și unii au început să creadă că adulterul nu mai este un păcat așa de grav. Veniți-vă în fire, oameni buni! Dumnezeu spune astfel:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Și mai scrie:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Nu vă lăsați înșelați și nu luați lucrurile așa ușor. Imoralitatea sexuală în care vă lăsați voi prinși nu vă va permite să intrați în Împărăția Cerurilor. Poate v-ați lăsat amăgiți de vreo învățătură răspândită în zilele noastre prin care oamenii încearcă să schimbe în desfrânare harul lui Dumnezeu și vă măguliți crezând că poate cumva, prin harul lui Dumnezeu, veți putea intra în Împărăția Cerurilor fără să se ia în considerație toate curviile în care vă complaceți acum. Nu vă înșelați. Niciun curvar nu va moșteni Împărăția aceasta și nu mai numiți har faptele voastre nelegiuite, căci…

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:11-13)

Au căzut în păcatul curviei, pentru că nu au luat în serios pericolele

Lor li se pare că nu este nimic grav să stai la discuții cu tentă sexuală sau să privești scenele erotice din filme, dar tocmai atunci prinde momentul Satana ca să-i bată cuiva un minte un cui pe care apoi va veni totdeauna să atârne alte mizerii. De ce ar trebui să stai și să asculți tu când colegii la școală sau la universitate, sau la serviciu încep să spună bancuri și glume cu conținut sexual? Sau de ce să asculți când povestesc despre experiențele lor sexuale? Dacă devii martorul acestor discuții, începe deodată să le spui cât de grave sunt implicațiile curviilor lor și faptul că nimeni care duce un așa mod de viață nu va putea moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Profită de aceste situații ca să le vestești pe Hristos și eliberarea din robia păcatului. Dacă totuși nu vor să asculte sau insistă să vorbească despre mizerii sexuale, atunci părăsește locul și compania aceea ca să nu-ți fie otrăvită mintea și inima, căci este scris:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Fugi de orice lucru care aprinde pofta sexuală, căci dacă vei lăsa să-ți fie aprinsă această poftă, nu vei mai putea să-ți stăpânești vasul în sfințenie și cinste. Ferirea de curvie se începe prin a te feri de orice lucru care aprinde pofta sexuală.

Cum să oprim căderea în masă a creștinilor în păcatul curviei?

Sunt sigur că această întrebare și-o pun mulți creștini și mai ales pastorii. Pentru că subiectul sexualității este unul delicat, de multe ori noi suntem reticenți în abordarea lui, căci ne incomodăm sau ne pare că vorbim prea mult. La Biserica Buna Vestirea am studiat anterior cursurile biblice “Sexualitatea din perspectiva Bibliei” și “Ce spune Biblia despre sexualitate”. Totuși, găsesc că este foarte important în mod de urgență să studiem aceste cursuri din toamnă cu întreaga biserică, nu doar cu tinerii. Apoi, găsesc că este foarte important să fie abordat acest subiect cât mai des și în predici, căci doar Cuvântul lui Dumnezeu îi poate ține pe oameni treji ca să nu se lase doborâți de ispitele sexuale. Tot cursul “Sexualitatea din perspectiva Bibliei” va fi predat și la tabăra de studiere intensivă a limbii engleze care se va desfășura în perioada 12-22 iulie la Coșnița. De asemenea, în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv, în perioada 1-12 august, la Chișinău va fi predată sesiunea a 6-a pentru pregătirea liderilor în lucrarea cu copiii și adolescenții la care se va studia cursul Sexualitatea din perspectiva Bibliei.

O altă nevoie importantă în lupta cu aceste ispite este postul și rugăciunea. Vom stabili o zi de post cu întreaga biserică în care să ne rugăm pentru toți cei care au căzut în imoralitate și au fost excluși din biserică pe acest motiv, dar și pentru toți ceilalți care poate au păcate ascunse pe care nu le mărturisesc și ca toți sfinții din biserică să se ferească de imoralitate și să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste.

Este foarte important pentru fiecare părinte să le vorbească copiilor continuu despre acest pericol și să-i învețe în mod practic și foarte specific cum să se ferească de curvie și cum să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Să nu se întâmple că părinții lasă pe seama bisericii și biserica pe seama părinților. Mai bine să fie făcut acest lucru de două ori, și de unii și de alții, decât să fie lăsat pe seama altora și să rămână nefăcut. Nu lăsați nimic pe seama școlii, căci acolo sunt puțini cei care le vorbesc copiilor despre abstinență și integritate în comportamentul sexual. Unii chiar le aduc prezervative și prin învățătura pe care le-o dau tocmai îi seduc și le aprind poftele sexuale. De aceea, interesați-vă bine ce sunt învățați copiii la școală și asigurați-vă că prin învățătură sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu puteți să neutralizați toate acele aprinderi de pofte la care au fost provocați ei.

Dumnezeu să ne păzească de orice cădere și să ne ajute să intrăm în Împărăția Lui cerească.