Cum să procedeze creştinul când se află în cercul oamenilor care întreţin discuţii cu tentă sexuală?

Recent am fost întrebat despre felul corect de a răspund celor implicați în discuții cu tentă sexuală:

Cum as putea sa fac sa evit discuții cu tentă sexuală de la servici, întâlniri cu prietenii, cu familia? Am fost de curând intr-o reuniune cu familia soțului si se vorbeau doar lucruri referitoare la sex. Mie nu mi-au plăcut niciodată aceste discuții cu tentă sexuală si nu-mi vine sa rad la astfel de glume care mie numai glume nu mi se par. Ce sa fac când încep glumele de genul acesta? Sa rad fără sa-mi placa?

Dumnezeu ne învaţă…

Să fim precauţi cu privire la discuţiile cu tentă sexuală

Apostolul Pavel a scris în Epistola către Efeseni astfel:

Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. (Efeseni 5:3-5)

Deci printre creştini nici nu trebuiesc pomenite:

 • curvia
 • orice alt fel de necurăţie
 • cuvinte porcoase
 • vorbe nechibzuite
 • glume proaste care nu sunt cuviincioase

Discuţiile cu tentă sexuală la care s-a referit autoarea întrebării se încadrează în categoria celor enumerate mai sus şi Dumnezeu ne învaţă să le evităm şi nici să nu se audă între noi pentru că aşa se cuvinte sfinţilor.

Să confruntăm cu adevărul pe cei care iniţiază şi întreţin discuţii nechibzuite cu tentă sexuală

În continuarea aceluiaşi capitol, Apostolul Pavel scrie:

Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. (Efeseni 5:6-13)

Când ne aflăm mai mult timp împreună, în preajma sau într-un cerc de oameni care fac glume nepotrivite şi nechibzuite cu tentă sexuală trebuie:

 • să nu ne lăsăm înşelaţi cu vorbe deşarte, pentru că atunci când ne lăsăm prinşi şi participăm în astfel de discuţii cu tentă sexuală, atragem mânia lui Dumnezeu
 • să nu facem tovărăşie cu cei care întreţin discuţii cu tentă sexuală, tocmai din motivul acestor glume, chiar dacă odinioară participam la astfel de discuţii. Participam pentru că eram întuneric, dar acum suntem lumină în Domnul şi trebuie…
 • să umblăm ca nişte copiii ai luminii, adică, să aducem lumină în viaţa acelor oameni care duc aceste discuţii cu tentă sexuală şi care se află încă în întuneric
 • trebuie să-i confruntăm cu adevărul, dar să o facem du bunătate şi în neprihănire
 • să nu luăm deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului şi aceste discuţii cu tentă sexuală, tocmai sunt astfel de lucrări, deci, să le evităm, să ne ferim de ele şi…
 • să le osândim (condamnăm). Prin însăşi faptul că nu participăm la astfel de discuţii, cei care le ţin înţeleg că noi le condamnăm şi dacă chiar vor dori să stăm în compania lor, se vor abţine de la discuţii cu tentă sexuală în prezenţa noastră

Când se pomenesc în preajma sau în cercul unor oameni care întreţin astfel de discuţii…

Creştinii trebuie să spună cuvinte care dau har celor ce le ascultă

În aceeaşi Epistolă către Efeseni, Apostolul Pavel a mai spus:

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. (Efeseni 4:29-30)

Atunci când soţul, rudele, prietenii, oricine altul încep a spune cuvinte stricate și pornesc discuții cu tentă sexuală, să veghem şi să ne păzim ca nu cumva să iasă şi din gura noastră vreun cuvânt stricat pentru că aceasta va întrista pe Duhul Sfânt care este în noi şi prin care am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Totuşi, noi să răspândim lumina lui Dumnezeu şi pentru aceasta să luăm iniţiativa şi să le vorbim lucruri bune care să fie pentru zidire, după nevoile lor, ca să dea har celor care ne ascultă. Dacă ei întrețin discuții cu tentă sexuală, atunci să le vorbim ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său cu privire la acestea şi, pornind de la ele, să le vestim mesajul Evanghelie, prin care am fost şi noi mântuiţi şi sfinţiţi.

Ca să poţi confrunta şi vorbi oamenilor temeinic cu privire la vorbele şi glumele lor cu tentă sexuală, recomand tuturor să studieze cursurile de studiu biblic inductiv “Sexualitatea din perspectiva Bibliei” şi “Ce spune Biblia despre sexualitate?” scrise de Kay Arthur. Un alt curs excepţional de aceeaşi autoare este “Căsătorie fără regrete”. Lecţia a 9 din curs abordează subiectul relaţiilor intime dintre soţi şi soţie în căsătorie şi dacă va ajunge cazul să vorbeşti despre aceasta, vei putea să le spui oamenilor adevărul lui Dumnezeu.

Mergeam odată în maşină cu nişte funcţionari de stat. Pentru că nu ne ştiam încă unii pe alţii, eu au văzut că sunt bărbat şi, fără ruşine,  au început să-şi împărtăşească unul cu altul impresiile de la curviile pe care tocmai le avuse cu femeile care lucrau împreună cu ei la acelaşi loc de lucru. Atunci am intervenit în discuţie şi i-am întrebat dacă au soţii şi au spus că da. I-am întrebat dacă soţiile lor tot fac astfel de “peripeţii şi distracţii” cu colegii de servici. Au rămas blocaţi şi unul din ei a zis: “Doamne fereşte să aud aşa ceva că nu ştiu ce-i fac…”. Eu atunci i-am întrebat de ce procedează ei astfel cu soţiile altor bărbaţi şi le-am spus că Dumnezeu în Biblie spune:

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6:7)

De la vorba aceasta au înţeles că sunt creştin şi au început să-mi pună multe întrebări, aşa încât tot drumul cât am mers le-am vestit despre Domnul nostru Isus Hristos şi ei au ascultat cu atenţie.

Dumnezeu să ne ajute  ca oricând ne pomenim în preajma oamenilor care întreţin necuviincios discuţii cu tentă sexuală, să folosim şi această ocazie ca să le vorbim despre Calea Mântuirii, cum scrie şi în Epistola către Coloseni:

Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. (Coloseni 4:5-6)

Să ne gândim la acest adevăr şi chiar de la începutul discuţiilor cu tentă sexuală, să răscumpărăm vremea şi să aducem subiectul la Evanghelie. Iar ca să ne fie vorbirea totdeauna cu har, dreasă cu sare şi ca să ştim cum trebuie să răspundem fiecăruia, să studiem continuu Sfintele Scripturi şi în rugăciuni să cerem de la Dumnezeu îndrăzneală şi înţelepciune.