Cum se organizează postul cu întreaga biserică? (sfaturi pentru pastori)

Întrebare: 

Pace, frate Vasile. Am citit cartea pe care ați scris-o despre post și vă mulțumesc pentru învățătura prezentată în ea. Vreau să vă întreb dacă obișnuiți să organizați post cu întreaga biserică și cum faceți aceasta în mod practic? 

 

Mă bucur că ați citit cartea “Ce spune Biblia despre post?” și că ați găsit-o folositoare. Vă invit să vizitați librăria creștină “Învățătură din Cuvânt” și să procurați celelalte cărți pe care le-am scris și manualele de studiu biblic inductiv care sunt de un foarte mare folos pentru zidirea sufletească personală și a bisericii.  

Dacă locuiți prea departe și nu aveți posibilitate să procurați cartea din librărie, vă propun aici o listă cu articolele din carte publicate pe acest portal: 

Da, obișnuim să postim cu biserica și cu plăcere voi împărtăși în acest articol cum facem aceasta. 

 

 

Inițiați postul 

Un motiv pentru care am rânduit mai multe zile de post cu biserica a fost perioada când nu se mai pocăiau și nu se mai botezau oameni noi. Lipsa creșterii în biserică ne-a deranjat și ne-a îngrijorat. De aceea, ca și pastor, am chemat biserica la post și rugăciune ca să ne scoată din această stare și să ne facă rodnici. Asigurați-vă că nevoia este una vrednică să postiți, căci prea des tot nu puteți anunța post cu întreaga biserică. 

 

Stabiliți ziua postului

La ședința comitetului bisericii am stabilit zilele când vom posti și, din câte îmi amintesc, luasem hotărârea să postim mai multe luni, câte o zi de sâmbătă din lună și să ne adunăm cu toții să petrecem ziua în rugăciune în incinta bisericii. 

 

Petreceți ziua în rugăciune

Sfânta Scriptură ne învață că trebuie să postim ca să ne fie auzit sus strigătul, adică rugăciunea. (Isaia 58:4) Deci, scopul postului este să intensificăm rugăciunea și să primim răspuns la ea. Dacă nu petrecem acea zi în rugăciune, atunci nici postul nu-și mai are rostul, ci se preface în a petrece o zi fără mâncare, cum obișnuiesc unii să facă cu scopuri curative. Scopul postului este spiritual și nu curativ și noi postim ca să ne fie auzit strigătul sus. Deci, ziua aceasta să o petrecem în rugăciune. 

 

Pregătește programul zilei de post

Stabiliți cu comitetul bisericii un program cum se va desfășura postul. Este foarte important să aveți mesaje scurte, dar motivatoare la fiecare rugăciune. După aceste mesaje să fie prezentate nevoile concrete de rugăciune și apoi poporul să se roage. Important este să stabiliți și lista nevoilor concrete. Când am petrecut ultima dată post cu întreaga biserică, ne-a rugat pentru pocăința rudelor și a prietenilor noștri. A ieșit în față fiecare sfânt și sfântă din biserică care au fost prezenți la acest post și ne-au spus nevoile concrete ale persoanelor pentru care apoi ne-am rugat. Mă gândesc data viitoare când vom face un post cu întreaga biserică să pregătesc și un studiu biblic despre post ca să studiem un text, apoi să ne rugăm. 

 

Învățați pe oameni disciplina postului și dați-vă pildă

Cu părere de rău, trăim în zilele din urmă când mulți oameni “au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea ei” și “sunt mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”. Sunt puțin cei care au disciplina duhovnicească necesară ca să se dedice rugăciunii, studierii profunde a Sfintelor Scripturi și cu atât mai mult ca să postească în mod sistematic. Postul a fost parte importantă a închinării și trăirii bisericii primare. Iată două exemple: 

 

În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. (Fapte 13:1-3) 

 

După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. (Fapte 14:21-23) 

 

Cum vrem noi să avem roade în Evanghelie, să avem călăuzire de la Dumnezeu, să avem slujitori puternici în biserici dacă am exclus postul? Este de datorie a noastră, a slujitorilor, să-i învățăm pe sfinți disciplina postului și să ne dăm pe noi înșine pildă și în această privință. 

 

Să postim acum

Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova a făcut un apel către toate bisericile să petreacă ziua de 5 septembrie 2015 în post și rugăciune pentru evanghelizarea care se va desfășura în data de 17 și 18 octombrie la Manejul Sportiv din Chișinău. 

 

Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o viață duhovnicească trăită la înălțime și să ia aminte la postul și rugăciunile noastre.