De ce Moldova a ajuns în prag de catastrofă demografică?

Care este cauza crizei demografice a Moldovei?Într-un reportaj recent la canalul de televiziune ProTV s-a relatat că fiecare al patrulea cuplu tânăr din țară nu poate avea copii, iar numărul avorturilor se menţine la cifra alarmantă de 14 mii pe an, in consecinţă populaţia Moldovei îmbătrâneşte cu fiecare an. Experţii susţin că principala cauza a crizei demografice este lipsa de informare și propun ca in școli sa fie introdus un curs obligatoriu de educaţie pentru sănătate. Am privit cu atenţie reportajul, l-am găsit pe Internet şi apoi l-am ascultat de mai multe ori. Totuși care este cauza crizei demografice ce domină la noi în țară. În acest articol vreau să mă expun pe marginea faptelor prezentate cât şi a cauzelor presupuse şi soluţiilor sugerate.

Numărul mare de boli cu transmitere sexuală

După ce a relatat situaţia, comentatoarea a spus că printre cauzele principale sunt numărul mare de boli cu transmitere sexuală. De ce? Pentru că imoralitatea a făcut să crească promiscuitatea la nivel de neînchipuit altă dată şi care, cred că, nu a mai fost nici odată astfel în ţara noastră. Cu părere de rău, imoralitatea nu a fost menţionată nici odată în reportaj ca şi cauză a acestei catastrofe. De ar fi luat oamenii seama la cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu poporului Său când a zis:

Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai, şi ele se vor lipi de tine. Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. După ce aţi fost atât de mulţi ca stelele cerului, nu veţi mai rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău.(Deuteronom 28:58-62)

Dar va spune cineva că aceste cuvinte au fost adresate de Dumnezeu poporului Israel şi nu sunt relevante pentru naţiunea noastră. Ba da! Legea rămâne aceeaşi, Dumnezeu pedepseşte păcatul şi îl va pedepsi totdeauna, pentru că El nu se schimbă. El este acelaşi ieri, azi şi în veci şi mai spune Sfânta Scriptură că în caracterul lui Dumnezeu nu este nici schimbare nici umbră de mutare. Bolile sexual transmisibile sunt consecinţa imoralităţii în care au ajuns oamenii din pricina că s-au îndepărtat şi se îndepărtează de Dumnezeu.

Lipsa de informare a tinerilor

A fost trecută ca şi a doua cauză a crizei demografice . Cu alte cuvinte, tinerii se îmbolnăvesc de boli sexual transmisibile, din pricina că nu sunt informaţi cum să se protejeze. Păi cum nu sunt? Nu li se dau seminare unul după altul cum să se protejeze cu prezervative? Nu vin ginecologi şi alţi aşa numiţi specialişti prin şcoli ca să le cheme pe fete în faţă şi apoi să le dea banane ca să se exerseze la îmbrăcarea prezervativului? Această epidemie a bolilor sexual transmisibile tocmai şi este rezultatul acestei “educaţii sexuale”. Oare de ce nu înţeleg şi nu vor să înţeleagă cei de la Ministerul Învăţământului, directorii de şcoli şi toţi profesorii că atunci când vine cineva să-i înveţe pe elevi “sexul protejat” şi le distribuie prezervative, prin aceasta îi invită şi îi îndeamnă la imoralitate şi parcă le-ar da un bilet la desfrâu? Şi apoi să nu creadă nimeni că există sex protejat de prezervativ. În afara limitelor stabilite de Dumnezeu nu există sex protejat. Dumnezeu a lăsat relaţia sexuală pentru căsătorie doar. Este adevărat că tinerii pier din lipsă de informare, pentru că nu sunt lăsaţi în şcoli cei ce vin să-i înveţe din Cuvântul lui Dumnezeu? De altfel, dacă vii într-o şcoală şi spui că vrei să-i înveţi pe elevi despre relaţiile sexuale din Cuvântul lui Dumnezeu, mai puţini sunt directorii şi profesorii care te vor lăsa să o faci, iar la Ministerul Învăţământului am primit refuzul de multe ori. Şi totuşi, din cei 50.000 de elevi care au apucat să facă măcar o lecţie din cursul “Sexualitatea din perspectiva Bibliei”, peste 35.000 au ales să facă un legământ cu Dumnezeu şi cu viitorul lor partener de căsătorie şi au promis că se vor păstra curaţi şi nu vor întreţine relaţii sexuale în afara căsătoriei. Cineva, iar, va spune că nu este real aceasta? Ba da! Este foarte real! Şi eu ştiu foarte mulţi băieţi şi fete care şi-au ţinut promisiunea şi acum sunt fericiţi.

Sărăcia şi alimentaţia proastă

Să fim serioşi… Buneii şi bunicele noastre au avut alimentaţie mai bună, sau nu au ştiut ei ce este sărăcia? Au îndurat multe şi au trecut prin suferinţe despre care generaţia noastră nici nu-şi pot închipui, şi totuşi, ei au avut copiii mulţi şi sănătoşi. Sau poate ei au fost mai mult informaţi în privinţa bolilor cu transmitere sexuală? Nu! Ei nu au avut nevoie de astfel de informaţii pentru că ei au trăit cu credinţă în Dumnezeu şi nu în imoralitatea pe care o vedem astăzi în jur.

Sterilitatea este răspândită printre bărbaţi şi femei în aceeaşi măsură

Anterior era ştiut că sterilitatea se întâlneşte mai des la femei. Dumnezeu a vorbit despre aceste zile când a spus:

Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va ţinea faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; şi la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. Domnul va depărta de tine orice boală. (Deuteronom 28:12-15)

Întoarcerea la Dumnezeu din toată inima este soluţia pentru problema sterilităţii, a sărăciei, a crizei demografice şi a tuturor problemelor naţiunii noastre.

Populaţia îmbătrâneşte rapid

O altă cauză a crizei demografice, a  acestei catastrofe a fost numit faptul că cuplurile se mulţumesc să nască câte un singur copil, iar foarte mulţi bărbaţi şi femei fumează şi consumă alcool. Toate aceste sunt patimi rele în care au fost prinşi oamenii, pentru că ei nu mai ştiu ce este înfrânarea poftelor. De fapt, de unde ar şti, dacă mas-media parcă ar avea un contract cu diavolul să aprindă poftele oamenilor, începând de la fumat şi terminând cu desfrâul sexual. Încercaţi într-o zi când mergeţi la serviciu să priviţi toate reclamele din oraş şi să vedeţi ce predomină. Eu am observat că cel mai mult se face reclamă la băuturi alcoolice şi ţigări şi aproape în toate reclamele este prezent elementul care seduce sexual.

14.000 de femei au făcut avort

Avortul este cel mai crud şi mai sălbatic omor care în ţara noastră se face sub protecţia legii şi un număr uriaş de femei au devenit ucigaşe ale copiilor proprii doar în anul acesta.

 

În Vechiul Testament, pentru cazurile când se găsea în câmp un cadavru al unui om şi nu se ştia cine l-a omorât, Dumnezeu a poruncit ca oamenii din localitatea cea mai apropiată să vină, să aducă o jertfă…

Şi, luând cuvântul, să zică: “Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta, şi ochii noştri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu pune sângele nevinovat în socoteala poporul Tău Israel.” Şi sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel trebuie să cureţi din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. (Deuteronom 21:7-9)

În cazurile când ucigaşul era identificat, trebuia să fie pedepsit cu moartea, doar aşa putea fi acoperită vina pentru omorul săvârşit. Noi însă la ce zile am ajuns? Când mamele criminale îşi omoară copiii proprii sub protecţia legală a statului? Vina pentru sângele vărsat al acestor milioane de copii omorâţi până acum, stă asupra noastră ca şi naţiune şi blestemul nu va întârzia. Iată că ne şi ajunge. Ce vom face acum?

Un manual de “Educaţie pentru Sănătate”

Aceasta este soluţia pentru care Ministerul Sănătăţii duc acum tratative cu Ministerul Învăţământului. Nu este rea idea. Numai că nu ştim cu ce ne vom alege până la urmă, căci au mai făcut odată unii tentativa să întroducă obiectul “Deprinderi de viaţă” în care nici nu era pomenit la cuprins cuvântul “familie”, în schimb abunda cu termeni ce ţin de viaţa sexuală, iar în manualul profesorului erau puse imagini la care profesorilor le era ruşine să privească. Să ne rugăm ca să le dea Domnul discernământ celor ce vor elabora acest manual ca să-l facă în baza preceptelor Biblice şi nu să fie un alt fel de a promova imoralitatea în şcoli sub pretext de “sex protejat cu prezervativ”.

Ce lecţie vor scoate la Ministerul Justiţiei?

Cunoaştem cu toţii şi suntem îngrijoraţi de proiectul de Legea pentru prevenirea şi combaterea discriminării care a fost elaborat la Ministerul Justiţiei sub presiunea organizaţiei homosexualilor şic are include termenul “orientare sexuală”. Aşa cum prin legea despre avort a fost legalizat genocidul propriilor copii, tot aşa acum colaboratorii Ministerului Justiţiei, sub presiunea oamenilor imorali din ţară şi mai ales din afara ei, vor să adopte o lege prin care cei răi for putea răspândi desfrâul sub protecţia legii, cauza principală care ne-a adus la această catastrofă demografică fiind tocmai desfrâul. Cine va opri acest mare rău?

Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme.

Doamne, ridică oameni cu frică de Tine, oameni buni, care vor ridica adevărul şi vor înlătura minciuna. Salvează, Doamne, naţiunea noastră. Amin.