De ce este păcat să întreții relații sexuale în afara căsătoriei?

Întrebare:

De ce e păcat de avut relații sexuale cu mai multe femei până la căsătorie, dacă și ele și eu dorim lucrul acesta, fără să ne luăm careva responsabilități?  Doar Dumnezeu ne vrea fericiți nu-i așa? Și asta mă face fericit și pe mine și pe ele. Iar când mă căsătoresc deja am să-mi iubesc doar soția și ea pe mine, fără să ne înșelăm, în așa mod nimeni nu se supără pe nimeni, și toți îs fericiți și împliniți.

Este o mare înșelare și pericol grav să gândești așa, dar, cu părere de rău, există mulți oameni de vârste diferite care gândesc astfel în zilele noastre. Chiar zilele trecute,  în calitate de instructor internațional de Taekwon-Do am fost invitat să conduc un antrenament într-un club de arte marțiale. La încheierea antrenamentului le-am vorbit sportivilor și despre credința în Domnul Isus Hristos și chiar am studiat ce spune Biblia despre sportivi. Când am ajuns la locul unde spune că sportivul se înfrânează, discipolii din acea sală au fost de acord cu mine că un sportiv trebuie să se abțină de la fumat și de la alcool, dar când le-am spus că trebuie să-și țină în frâu firea și să nu întrețină relații sexuale în afara căsătoriei, m-au privit cu uimire de parcă aș fi spus un lucru nou și straniu. Veacul acesta preacurvar în care trăim le impune oamenilor o astfel de gândire, dar să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, de ce este păcat să întreții relații sexuale în afara căsătoriei?

Pentru că Dumnezeu a creat relația sexuală pentru bărbat și femeie în cadrul căsătoriei

Primele două capitole din Biblie ne relatează despre crearea lumii și a omului. Spre sfârșitul capitolului doi, este scris:

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine. (Geneza 2:21-25)

Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie ființe sexuale cu dorințe sexuale și El a stabilit că aceste dorințe trebuie să fie îndreptate doar spre partenerul de căsătorie  și doar în cadrul căsătoriei. Atenție, Dumnezeu a spus: “De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de NEVASTA sa și se vor face un singur trup.” Mai este important de menționat că prin relația sexuală cei doi devin un singur trup și, cum scrie și în alte pasaje din Biblie, cine se lipește de o curvă, adică întreține relații sexuale cu o curvă (orice relație în afara căsătoriei este curvie) se face un singur trup cu ea. Relația sexuală are multe implicații emoționale și fiziologice care îl vor afecta pe om grav pentru tot restul vieții dacă acestea sunt întreținute în afara căsătoriei.

Pentru că Dumnezeu interzice categoric relațiile sexuale în afara căsătoriei

Dumnezeu este creatorul acestui univers, al bărbatul și al femeii, al sexualității, și așa cum a stabilit legi fizice, a stabilit și legi spirituale care trebuiesc respectate. Dacă ai arunca o piatră în sus și ai întreba “De ce trebuie să mă feresc într-o parte?” răspunsul este foarte simplu – pentru că altfel, dacă nu te dai într-o parte, piatra îți va cădea în cap la cădere. Este o lege fizică a gravitației stabilită de Dumnezeu și pe care noi trebuie să o respectăm și așa ea ne va sluji spre bine și nu spre rău. Tot așa este și cu sexualitatea. Dumnezeu a stabilit legi spirituale pentru sexualitatea umană și dacă aceste legi sunt călcate, consecințele nu vor întârzia. Biblia este plină de porunci care reglementează comportamentul sexual uman și conform acestor legi, toate relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt interzise. Una din cele 10 porunci spune:

Să nu preacurveşti. (Exodul 20:14)

Pentru că relațiile sexuale sunt imorale și afectează urmașii și întreaga națiune

Iar în capitolul 18 și 20 al cărții Levitic sunt scrise toate relațiile sexuale care sunt interzise și apoi, la urmă este această concluzie importantă:

Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 18:24-30)

Trist este că oameni văd imoralitatea din jur și nu o confruntă nicicum până când într-o bună zi singuri ajung să fie afectați de ea sau aceasta le afectează membrii familiei și le aduce mare durere tuturor. Oamenii indiferenți față de imoralitate se aseamănă cu cel care zbura într-un avion ce se prăbușea iar el stătea liniștit, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Toți oamenii din avion erau în panică, plângeau, răcneau, se rugau care și cum apuca, dar omul nostru sta în liniște până când vecinul l-a întrebat:
– Cum  de stai așa de liniștit în timp ce avionul se prăbușește?
– Este avionul tău?
– Nu, a zis vecinul.
– Atunci de ce ești așa de îngrijorat de parcă ar fi avionul tău?

Iată așa sunt cei ce stau indiferenți față de imoralitatea din jur și nu o confruntă, nu înțeleg adevărul elementar că imoralitatea aceasta îi va afecta și pe ei într-o zi.

Pentru că relațiile sexuale în afara căsătoriei te spurcă și necinstesc căsătoria

Dumnezeu spune:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Curvie este orice relație sexuală între persoane care nu fac parte dintr-un legământ de căsătorie. Dacă cel puțin una din persoanele implicate într-o relație sexuală face parte din alt legământ de căsătorie, aceasta relație deja este preacurvie. Dumnezeu spune că în aceeași măsură va judeca și pe curvari și pe preacurvari. Deci, orice relație sexuală întreținută înaintea căsătoriei îți va necinsti căsătoria și va necinsti patul vostru conjugal, adică relația voastră sexuală. Acum, spune singur, este corect să distrugi și să spurci relația sexuală cu viitoarea ta soție și să o lipsești pentru tot restul vieții de bucuria intenționată de Dumnezeu pentru această relație? Bolile, impotența și alte lucruri rele vor fi consecința curviilor și preacurviilor unui din parteneri și îl va afecta și pe celălalt pentru că în căsătorie ei alcătuiesc un singur trup. Din pricina curviilor unuia, relația sexuală va deveni un chin pentru ambii. De aceea, nu doar bărbații trebuie să se căsătorească doar cu fecioare, ci și fetele trebuie să meargă în căsătorie doar după bărbați care s-au păstrat curați până la căsătorie și care știu să-și înfrâneze trupul.

Nu te înșela zicând că relațiile sexuale înainte de căsătorie te fac fericit… Nicidecum. Ele te fac nefericit pe tine, pe fata care a mers să întrețină relații sexuale cu tine acum, pe soția ta viitoare, pe soțul ei viitor, etc. Și copiii voștri vor avea de suferit de la aceasta. Dar ce vor spune părinții dacă vor afla? Veți aduce doar durere și vouă și altora.

Cu privire la responsabilitate

Zici că nu vezi ceva rău în a te angaja în relații sexuale care nu implică nici o responsabilitate. Este lipsă de responsabilitate față de viitoarea ta soție sau soț, față de copiii tăi, față de sufletul tău să accepți a întreține relații sexuale în afara căsătoriei.

În privința aceasta vreau să vă mai recomand capitolul 5 din cartea Proverbelor lui Solomon și luați bine seama la consecințe:

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea, ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă. Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi, şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!” Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbe 5:1-23)

Vă  fi de mare folos să faceți rost și să studiați cursul “Sexualitatea din perspectiva Bibliei” de Kay Arthur. Este un curs excepțional care abordează subiectul sexualității în întreaga Biblie. De asemenea, același autor a mai scris cursul “Căsătorie fără regrete” care include un capitol întreg dedicat relației sexuale între soț și soție. Și al treilea curs, scris de același autor este “Ce spune Biblia despre sexualitate?”. Acesta este un curs alcătuit din 6 lecții care pot fi studiate în grupe mici, sau în clasele liceale. Fiecare lecție ia 40 de minute ca să fie studiată împreună cu grupul.

Dumnezeu să ne păzească de orice rău și să ne ajute să trăim cu curăție și sfințenie în aceste vremuri de pe urmă.