Ce este vorbirea în limbi pe care nu o înțelege nimeni?

Întrebare:

Am fost la o seară de stăruință a penticostalilor și nu-mi pot explica ce se întâmpla acolo. Văd că vorbesc în “ limbi”, dar ceva mă împiedică să cred. Mie mi se pare foarte corect articolul dumneavoastră despre vorbirea în limbi, așa am înțeles și eu din Biblie. Atunci cum se explică vorbirea aceea pe care nu o înțelege nimeni?

Domnul Isus Hristos le-a făgăduit ucenicilor că vor primi darul vorbirii în alte limbi atunci când i-a trimis să propovăduiască Evanghelia în toată lumea și tocmai pentru aceasta aveau nevoie de aceste limbi, căci mergeau la alte popoare. (Marcu 16:14-20) Mântuitorul s-a referit la capacitatea supranaturală care urma să le fie dată ucenicilor să vorbească în alte limbi, cum ar fi de exemplu engleză etc. fără să fi învățat aceste limbi mai înainte. Făgăduința aceasta făcută de Domnul nostru s-a manifestat în ziua Cincizecimii, când a fost turnat Duhul Sfânt în Ierusalim peste ucenici și ei au vorbit în limbile oamenilor adunați în Ierusalim la sărbătoare (Faptele Apostolilor 2).  Dacă credeți că ceea ce ați văzut la seara de stăruință nu se încadrează în ceea ce a făgăduit Domnul Isus Hristos și s-a întâmplat în ziua Cincizecimii și apoi în celelalte cazuri descrise în cartea Faptele Apostolilor, vă invit să citim împreună capitolul 14 al cărții 1 Corinteni și să vedem cum este definit acest fenomen, fiind privit dintr-o parte:

  • vorbire în vânt, pentru că nu rostesc cu limba o vorbă înțeleasă de nimeni (nici chiar cei ce vorbesc în cele mai multe cazuri) nu pricep ce se vorbește  (v.9)
  • vorbire fără implicarea minții (v.13-14)
  • va fi calificată drept nebunie de cei necredincioși sau lipsiți de daruri când vor vedea acest fenomen (23). Vorbirea în limbi adevărată a fost și a rămas să fie un semn pentru cei necredincioși, cum a fost în Ierusalim în ziua Cincizecimii, apoi tot așa a fost și în casa lui Corneliu. Fenomenul despre care ați întrebat nu se încadrează în definiția darului vorbirii în limbi, pentru că necredincioșii nu-l văd ca un semn de la Dumnezeu, ci ca o nebunie.

Vă invit să citiți și alte articole despre darul vorbirii în limbi publicate anterior pe acest site:

Articole publicate anterior despre vorbirea în alte limbi

Cum să procedezi când vorbirea în limbi te împiedică să slujești?

Hulesc împotriva Duhului Sfânt persoanele care nu recunosc vorbirea în limbi?

Vorbirea în limbi menționată în Faptele Apostolilor este aceeași cu cea din Epistola I către Corinteni?

 

Cursul de studiu biblic inductiv “Darurile Spirituale” de Kay Arthur va ajuta enorm pe fiecare creștin și creștină care dorește să înțeleagă în profunzime subiectul darurilor spirituale, inclusiv vorbirea în alte limbi și să-și pună în slujba bisericii aceste daruri.