Ce a spus Domnul Isus Hristos despre vorbirea în alte limbi?

Subiectul vorbirii în alte limbi a stârnit multe discuţii şi divergenţe între creştini. Aşa cum predic acum cartea 1 Corinteni la Biserica “Sfânta Treime” din Chişinău unde slujesc în Evanghelie, am hotărât să fac o analiză biblică a învăţăturii despre vorbirea în alte limbi. Acesta articol este primul din următoarea serie de articole:

  • Ce a spus Domnul Isus Hristos despre vorbirea în alte limbi?
  • Ce relatează cartea Faptele Apostolilor despre vorbirea în alte limbi?
  • Învăţătura Apostolului Pavel despre vorbirea în alte limbi

Domnul Isus a vorbit doar o singură dată despre vorbirea în alte limbi

Pasajul respectiv se găseşte la încheirea Evangheliei după Marcu şi spune astfel:

În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbir în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau. Amin. (Evanghelia după Marcu 16:14-20)

Limbile sunt unul din semnele ce aveau să însoţească şi să întărească Cuvântul lui Dumnezeu predicat de apostoli

Ultimul verset din această Evanghelie spune că ucenicii au plecat şi au propovăduit pretutindeni Evanghelia. Iar Domnul Isus lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul propovăduit prin semnele (inclusiv vorbirea în limbi) care însoţeau acest Cuvânt. Aceasta îi făcea pe oameni să vadă puterea lui Dumnezeu şi să-L creadă ca să-şi mântuiească săfletele de la pierzare.

Limbile vor fi noi pentru cei ce au crezut

Cu alte cuvinte, acesta va fi ceva supranatural, ei vor vorbi limbi pe care nu le-au cunoscut şi nici nu le-au învăţat. Prin aceasta vor vedea toţi o manifestare a implicaţiei lui Dumnezeu ca în cazul când vor scoate draci, când vor fi muşcaţi de şerpi, etc.

Vorbirea în limbi nu este un semn obligator pentru toţi creştinii şi pentru toate situaţiile

Nicăieri nu spune aici că semnele acestea trebuie toate să însoţească pe toţi creştinii şi în toate situaţiile. Mai mult, din restul Bibliei vedem că apostolii nu au căutat nici odată să impresioneze pe nimeni cu aceste semne şi că, de multe ori, ele se întâmplau fără ca ei să le fi căutat sau cerut. Iată un exemplu din Sfintele Scripturi.

Când Apostolul Pavel era dus la Roma, corabia a suferit naufragiu şi cei ce au scăpat de la înec au reuşit să înoate până la ţărmul insulei Malta. Odată am avut harul să predau la o şcoală teologică din Malta şi am fost chiar pe acel mal unde spun oamenii că au scăpat de la înnec Pavel şi ceilalţi. Ajunşi pe mal iată ce s-a întâmplat:

Pavel strânsese o grămadă de mărăcini, şi-i pusese pe foc; o năpârcă a ieşit afară din pricina căldurii, şi s-a lipit de mâna lui. Barbarii (păgânii) când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui (dovadă că a fost muşcat.. se ţinea cu dintele veninos…) au zis unii către alţii: “Cu adevărat omul acesta este un ucigaş (pe corabie se aflau deţinuţi şi Pavel era unul din ei…) căci “Dreptatea” nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.” (Faptele Apostolilor 28:3-4)

Aşa erau raţionamentele normale ale oamenilor. Ei nu ştiau cât de mult îi iubeşte Dumnezeu şi cu ce mesaj venea Pavel pentru ei. Dumnezeu însă de la moment ce Pavel a călcat pe această insulă a şi început să pregătească contextlu şi să atragă oamenii la Pavel care urma să le comunice mesajul Evangheliei. Năpârca era trimisă de Dumnezeu şi urma să-i facă pe oameni să ia seama la ce va spune Pavel şi să vadă că puterea lui Dumnezeu este cu el. Să vedem ce a fost mai departe:

Pavel a scuturat năpârca în foc, şi n-a simţit nici un rău. (parcă îmi închipui cum li s-a oprit la toţi respşiraţia de la cele văzute…) Oamenii aceea se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort; dar, după ce au aşteptat mult, şi au văzut că nu i se întâmplă nici un rău, şi-au schimbat părerea, şi ziceau că este un zeu. (Faptele Apostolilor 28:5-6)

Tot acolo Pavel a vindecat pe mulţi oameni. Cu toate că nu specifică Scriptura despre felul cum le-a propovăduit şi despre efectul predicării Evangheliei, din contextul întregi cărţi Faptele Apostolor putem şti cu sigurană că a făcut aceasta în primul rând. Şi apoi, o dovadă mai poate fi şi faptul că azi Malta fiind o insulă mică are foarte multe biserici. Cel mai mult m-a impresionat că în toate zilele săptămâni şi în orice oră a zilei cand am întrat în biserici, am găsit oamenii rugându-se şi slăvind pe Dumnezeu.

Vrei să ştii cum s-a manifestat vorbirea în limbi noi despre care a vorbit Isus Hristos? Cartea Faptele Apostolilor relatează trei cazuri concrete când s-a manifestat acest semn. Te invit să urmăreşti acest portal şi să citeşit articolul are va fi publicat în curând.