Cum să procedezi când vorbirea în limbi te împiedică să slujești ?

Întrebare:

Cum pot să-mi cunosc darul meu spiritual (talantul) dacă nu mă pun în biserică să fac ceva, deși am cerut indirect, dar a aflat pastorul și nimic. Mă gândesc pentru că i-am spus despre experienţa mea cu Dumnezeu și anume că am fost botezat cu Duhul Sfânt și, ca atare, vorbesc în limbi, dar nu m-am manifestat niciodată și nici nu am de gând, deoarece am înţeles că acest dar nu este pentru zidirea celor din jur. Sfătuiţi-mă ce să fac, căci doresc din inimă să lucrez pentru Hristos, deși o fac de la om la om. Mi-aș dori totuși și în biserica Domnului, dar sunt împiedicat. Ce să fac? Să nu-i mai mărturisesc păstorului experiența mea cu Dumnezeu? Ce să fac dacă Domnul s-a îndurat de mine și mi s-a descoperit într-un fel care nu-i pe placul cultului baptist? Doresc ca bunul Dumnezeu să se descopere tuturor oamenilor măcar atât cum mi s-a descoperit mie, nu-i o laudă dar chiar dacă ar fi, în Hristos am toată libertatea. Vă mărturisesc că zi și noapte, fie la serviciu, fie acasă, oriunde aș fi, gândul meu e necurmat la Domnul. Zilnic citesc din Biblie, ascult predici şi muzică creştină şi dacă vorbesc cu cineva, nu-mi doresc altceva decât să vorbesc despre Domnul meu şi El este martor dacă mint. Vă mărturisesc că nu mint nici în glumă și ce ține de mine, nu cred să fi păcătuit cu voie de aproape de un an de zile și toate astea de când am fost botezat de Isus. Amin.

prayingEste adevărat, baptiştii cred că omul este botezat cu Duhul Sfânt la naşterea din nou, atunci când intră în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. A spune că cineva este botezat cu Duhul Sfânt doar atunci când vorbeşte în limbi, înseamnă a spune că ceilalţi creştini care nu vorbesc în limbi nu sunt botezaţi cu Duhul Sfânt şi deci, nu sunt mântuiţi. Şi cu privire la vorbirea în alte limbi, baptiştii cred în existenţa acestui dar care este un semn pentru cei necredincioşi şi în zilele noastre, dar aşa cum acesta s-a manifestat în ziua Cincizecimii, când apostolii au vorbit în limbi neînvăţate de ei şi cei necredincioşi au auzit mesajul Evangheliei în limbile lor şi aşa au crezut şi s-au convertit la Hristos. Ceea ce credeţi dumneavoastră vine în directă contradicţie cu doctrina Bisericii Baptiste şi presupun că aţi avut această experienţă pe care o numiţi “vorbire în limbi” şi o mai numiţi “botez cu Duhul Sfânt” doar după ce aţi comunicat cu oameni din alte confesiuni şi aţi preluat felul lor de gândire şi doctrinele de care se conduc ei.

Sfatul meu este să vă apropiaţi de pastor şi să-i cereţi să vă dea învăţătura necesară cu privire la acest subiect şi să-i adresaţi toate întrebările pe care le aveţi. Şi dacă tot rămâneţi la convingerile pe care le aveţi acum, atunci cred că este cazul să vă transferaţi într-o biserică din confesiunea care împărtăşeşte aceleaşi doctrine de care vă conduceţi acum.

Este uşor de înţeles şi deplin explicabilă ezitarea pastorului de a vă încredinţa o slujire atât timp cât nu împărtăşiţi doctrina bisericii din care faceţi parte acum.