Poți cunoaște voia lui Dumnezeu prin tragerea la sorți?

Întrebare: 

Pace! Aș vrea să vă mulțumesc pentru slujirea pe care o duceți și pentru învățăturile din Cuvânt! Domnul să vă răsplătească pentru aceasta! De ceva timp mă confrunt cu o întrebare. Am niște cunoscuți care folosesc o metodă deosebită pentru aflarea voii Domnului: iau două foi, scriu două variante de răspuns, se roagă și apoi trag la sorț. Ei presupun că răspunsul de pe foaie este voia Domnului și recomandă această metodă altora. Ar fi aceasta o metodă corectă pentru a afla voia Domnului? Eu mă îndoiesc în aceasta. Cum aș putea să îi conving că ei se înșală aici? Au avut un caz în care sorțul nu a coincis cu ceea ce s-a întâmplat în realitate, dar oricum ei practică această metodă. Mă tem ca și alții să nu preia acest obicei a aflării voii Domnului. Cum putem afla voia Domnului? Cum putem să știm că un oarecare răspuns primit este de la Dumnezeu?

 

Este foarte greșit ceea ce fac oamenii despre care mi-ați scris în dorința lor să cunoască voia lui Dumnezeu. Ei procedează ca păgânii și se potrivesc chipului veacului acestuia. Nu ne este îngăduit nouă, copiilor lui Dumnezeu, să facem astfel de lucruri păgâne în aflarea voii lui Dumnezeu, indiferent dacă aceasta este cu privire la căsătorie sau la misiune  sau la orice altă sferă de activitate umană. În Epistola către Romani scrie astfel: 

 

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2) 

 

Vă atrag atenția că este responsabilitatea noastră să putem deosebi care este voia lui Dumnezeu și astfel să luăm decizii concrete potrivite cu această voie a Lui. Dar ca să ajungem să putem deosebi voia lui Dumnezeu trebuie să cercetăm Sfintele Scripturi și să le cunoaștem, să avem o gândire biblică, adică potrivită cu Cuvântul lui Dumnezeu. Felul cum procedează oamenii despre care mi-ați scris că pun pe hârtie opțiunile și apoi aleg din ele, este un fel prin care ei sau ele abandonează responsabilitatea de a deosebi bine voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu o cunosc și nu o pot deosebi,căci nu au o minte înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu și nu fac nimic ca să-și prefacă mintea lor prin cunoașterea profundă a Cuvântului lui Dumnezeu. 

 

Și apoi, când pun pe hârtie opțiunile mai lasă ei oare loc pentru voia lui Dumnezeu? Sunt sigur că pe hârtie scriu ceea ce le convine lor și firii lor păcătoase, iar apoi făcând astfel de alegeri culeg roadele ca în cazul creștinei despre care spuneți că în felul acesta a ales să se căsătorească și a ajuns cu totul nefericită. Cum a putut ea să facă un astfel de lucru? Acum însă este important să știe că voia lui Dumnezeu este să trăiască cu acel bărbat până la sfârșitul vieții ei și să aibă răbdare făcându-și bine datoria și rolul de soție, căci doar adulterul este motiv de divorț. Nici un alt motiv de divorț nu mai este acceptat înaintea lui Dumnezeu. 

 

Cum am scris, oamenii care procedează astfel nu-și pun timp deoparte și nu fac nici efort, nici prioritate din cercetarea Sfintelor Scripturi. Ei nu înțeleg, iar unii nu vor să accepte că este responsabilitatea lor să cerceteze toate lucrurile și toate împrejurările ca să deosebească voia lui Dumnezeu și ce este plăcut înaintea Lui. Iată cum este scris în acest sens în Epistola către Efeseni: 

 

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:10-11) 

 

Și încă o poruncă în aceeași Epistolă către Efeseni scrie: 

 

De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. (Efeseni 5:17) 

 

Atrag atenția cititorului că toate cele care le-am citit mai înainte cu privire la responsabilitatea noastră de a deosebi, cerceta și înțelege care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi sunt imperative, porunci adresate nouă și tuturor creștinilor. Dar cum vor îndeplini aceste porunci cei care scriu opțiunile plăcute lor pe hârtie și abandonează această responsabilitate de a deosebi, de a cerceta și de a înțelege voia lui Dumnezeu? Și apoi, ce vor face ei dacă pe hârtie nu au scris (dar în cele mai multe cazuri așa și este) lucrurile care sunt potrivite cu voia lui Dumnezeu? Oare ei nu înțeleg că toate alegerile le fac doar între lucrurile care le sunt lor plăcute sau, mai drept vorbind, care le sunt comode firii lor pământești? 

 

Îndemn pe toți cei care au aflat pînă acum voia lui Dumnezeu prin tragere la sorți de felul acesta să înceteze a mai face așa. Să înțelegă cât de important este să cunoască Sfintele Scripturi și să înceapă a studia sistematic și profund Biblia. Căutați un grup de studiu biblic și începeți să studiați. Dacă locuiți în Chișinău, vă invit la Biserica Buna Vestirea unde în fiecare zi de joi facem studiu biblic cu toată biserică. Apoi, avem multe alte grupe mici unde se studiază diferite cursuri biblice. Vă invit la seminarul de creștere spirituală cu biserica din 27-29 mai la care vom studia cartea proorocului Iona și, apropo, acolo este o lecție despre sorți și în ce măsură pot creștinii recurge la el. 

 

Invit pe pastori, predicatori, slujitori și toți învățătorii Cuvântului lui Dumnezeu sau care doresc să cunoască Scripturile ca să-i poată învăța pe alții la sesiunea Creșterea Bisericii care va avea loc în perioada 4-16 ianuarie 2016 și la care vom studia în profunzime Epistola către Filipeni ca apoi să o puteți preda și altora. Tot în acea periodă vom avea și sesiunea pentru învățătorii de școală duminicală, căci este important să-i învățăm pe copii de mici Sfintele Scripturi ca să poată și ei avea o gândire biblică și să poată cunoaște bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. 

 

Dacă locuiți la Chișinău sau atunci când veniți la Chișinău, vă recomand să vizitați Librăria Creștină “Învățătură din Cuvânt” unde veți găsi o gamă foarte largă de materiale pentru studierea profundă a Bibliei după metoda inductivă. Dumnezeu să vă binecuvânteze să cercetați Scripturile ca să puteți totdeauna deosebi care este voia lui Dumenzeu cea bună, plăcută și desăvârșită.