Adulterul duce la divorţ

Adulterul duce la divorţ

 

În Moldova una din două căsătorii se încheie cu divorţ, iar în Uniunea Europeană la fiecare 30 de secunde are loc un avort şi un divorţ. Ce spun prietenii şi colegii tăi despre divorţ? Dar tu ce crezi? Domnul Isus a spus:

S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.” Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte. (Matei 5:31-32)

Ca şi azi, pe vremea Mântuitorului unii priveau uşor divorţul, chiar dacă se pretindeau a fi din cei mai religioşi.

Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” „Pentru ce, dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire (certificat de divorţ) şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa. Eu, însă, vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” (Mat 19:3-9)

În ambele texte Domnul Isus arată că curvia este pricină de divorţ şi cel care comite adulterul rupe legământul căsătoriei. De aceea, Dumnezeu spune foarte apăsat:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. ( Evrei 13:4)