Cum să cunoști dacă este voia lui Dumnezeu să te faci misionar?

Întrebare:

Sunt din Bucureşti de la biserica „Bunavestire” unde anul trecut prin luna mai au venit la noi la biserică câţiva dintre cei care au fost la Şcoala de Misiune din Moldova şi au prezentat tot ceea ce se face acolo. Am rămas profund impresionată de ce am auzit şi mi-am dorit foarte mult să fac această şcoală, dar mi-am dat seama că este destul de imposibil din punct de vedere a timpului. Eu sunt angajată şi nu aş putea să lipsesc 2 luni de zile sub nici o formă, nici măcar mai mult de 2 săptămâni nu pot lipsi. Fiindcă mi-am dorit foarte mult, am început să mă rog şi m-am tot rugat, căutând să văd dacă Dumnezeu vrea să merg acolo sau mai bine să stau acasă. Întrebarea mea este: de unde ştiu eu dacă Domnul vrea să merg sau nu? Cum îmi dau seama de acest lucru? Eu, dacă aş fi sigură că Domnul vrea, mi-aş da demisia şi aş merge acolo fără nici o teamă. Problema este ca nu sunt deloc sigură dacă aceasta ar trebui să fac sau nu. Îmi puteţi spune care este părerea dvs legată de felul cum aflăm care este voia Lui? O altă informaţie pe care vreau să o aflu este dacă este posibil să merg la şcoală numai 2 săptămâni într-o lună şi alte 2 săptămâni în altă lună? Are vreo eficienţă?

M-am bucurat să citesc mesajul și să aflu că dorești să-ți dedici viața misiunii. Voia lui Dumnezeu cu privire la noi este foarte clară. Nu urma exemplul oamenilor care toată viața lor caută să afle „voia lui Dumnezeu” cu privire la ei și nu o mai află niciodată. Voia lui Dumnezeu pentru noi este foarte clară și nu trebuie să căutăm alta decât cea care a spus-o El în Sfintele Scripturi. În Epistola I a lui Petru este scris astfel cu privire la fiecare din noi creștinii:

Voi, însă, sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)

Dumnezeu îl vrea pe fiecare copil și copilă ai Săi să-și dedice viețile lucrării Evangheliei și să facă din aceasta prioritate. Aceasta este principala noastră chemare și sarcină pe acest pământ – să vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu și să facem ucenici din toate neamurile ,învățându-i să păzească tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos.

Dar știu ce vei spune… vei zice că înțelegi bine aceasta, dar vrei să știi ce anume vrea Dumnezeu pentru tine specific? Ce lucrare concretă vrea Dumnezeu să faci tu? În Epistola către Efeseni, când i-a învățat pe creștini cum trebuie să se raporteze la cei necredincioși, apostolul Pavel a scris și aceste cuvinte:

Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. (Efeseni 5:15-17)

Cuvîntul care în română este tradus „vremea” este grecesul KAIROS. În limba greacă sunt două cuvinte care pot fi traduse în română cu „timp” sau „vreme”. KRONOS se referă la cursul vremii în sens de secunde, minute, zile, săptămâni, luni, ani etc. KAIROS, însă, se referă la oportunitatea care vine și trece și dacă nu ai profitat de ea, atunci ai pierdut-o. Dumnezeu ne învață să răscumpărăm oportunităţile, adică să beneficiem de orice oportunitate care ne este oferită ca să facem ucenici ai Lui și să adunăm rod pentru Împărăția Cerurilor. Iată voia Lui. Dacă nu vedem oportunitățile care sunt, atunci suntem neînțelepți și nepricepuți și nu înțelegem care este voia Domnului cu privire la noi. Cuvântul acesta KAIROS mai este folosit și în Epistola către Coloseni când scrie:

Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri: ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. (Coloseni 4:3-5)

Pavel ne dă în sine însuși un exemplu vrednic de urmat cum să aflăm și să facem voia lui Dumnezeu. El se afla în închisoare la acel moment și, cum ar fi de așteptat, prima nevoie de rugăciune pe care ar prezenta-o un creștin întemnițat ar fi pentru eliberarea sa. Nu așa este, însă, la Pavel. El a înţeles că aflarea lui în închisoare este o KAIROS, o oportunitate pentru predicarea Evangheliei și el le cere creștinilor din Colose să se roage pentru el și cei din echipa lui ca să beneficieze la maxim de această oportunitate. Apoi le spune și lor să facă același lucru.

Dorința pe care o ai în inimă să devii misionară este de la Duhul Sfânt și posibilitatea să înveți la Şcoala de Misiune este o oportunitate (KAIROS) pentru tine. Ai nevoie de credință ca să faci pași hotărâți înainte, dar fii sigură că credința ta va fi răsplătită din plin și Domnul te va ajuta și te va folosi cu multă putere ca să-i conduci pe mulți în Împărăția Sa și să intri cu slavă în cer când va veni vremea.

Cu privire la întrebarea dacă poți să vii să înveți doar câte 2 săptămâni la școală în fiecare vară, nu, aceasta nu este posibil. Programul școlii este foarte intens și nu vei reuși să însușești nici o materie venind să înveți doar câte două săptămâni și nu se acceptă așa o formă de învățământ. Trebuie să treci tot programul de la început până la urmă. De aceea, acum trebuie să te grăbești să completezi formularul de aplicare, să faci testele medicale necesare și toate celelalte lucruri care trebuie făcute până se începe școala din 25 iunie.
Citind mesajul tău mi-am amintit despre curajoasa misionară Gladys Aylward care a slujit în China. Când a mers în Anglia la școala de misiune, după primul an a fost exmatriculată pentru că nu reușea să însușească materia. Foarte greu i se dădea învățătura și mai ales din cărți. Ce mai asculta la lecție memoriza, dar din cărți nu putea să învețe. Totuși, ea a fost foarte determinată să fie misionară. A mers singură și a lucrat, a adunat resurse și a hotărât că va merge să-i slujească altei misionare din China, care era înaintată în vâârstă și avea nevoie să fie slujită de cineva. Gladys a adunat bani și a plecat cu trenul prin toată Europa, prin Rusia, Siberia și a ajuns în China. Călătoria ei a fost o faptă plină de eroism, dar ea a fost foarte determinată să fie misionară și să-I slujească lui Dumnezeu. Și el a folosit-o cu multă putere pentru mântuirea multora din China.

Domnul să te binecuvânteze și să-ți dea credință și perseverență ca să ajungi a fi folosită cu multă putere de El pentru mântuirea multora.