Cunoaşte voia lui Dumnezeu în alegerea partenerului de căsătorie (10 sfaturi)

Cu două zile în urmă am avut o discuție cu un bărbat creștin care dorește să se căsătorească, și a cerut un sfat în vederea cunoaștereii voii lui Dumnezeu cu privire la alegerea partenerei de viață. Am auzit cândva un om înțelept de la țară spunând cuiva care dorea să se căsătorească următoarele: “Gândește-te bine cu privire la alegerea pe care o faci! Căsătoria nu este un măr pe care îl muști și dacă nu-ți place îl arunci și rupi altul. Căsătoria este un legământ pentru toată viața. Alegerea persoanei cu cine te vei căsători este un lucru foarte serios și responsabil pentru că este o hotărîre care nu poate fi schimbată sau anulată și aceasta te poate face fericit sau nefericit pentru tot restul vieții.” În acest mesaj doresc să vă prezint câteva principii de temelie din Cuvîntul lui Dumnezeu, care vor ajuta pe oricine să aleagă partenerul de viață.

Pasajul se găsește în capitolul 24 din cartea Genesa și ne relatează despre căsătoria lui Isaac cu Rebeca. Iată aceste principii:

1. Voia lui Dumneze este să te căsătorești cu o persoană care face parte din poporul Lui

Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Avraam era bătrîn, înaintat în vîrstă; şi Domnul binecuvîntase pe Avraam în orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrîn rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: ,,Pune-ţi te rog, mîna subt coapsa mea; şi te voi pune să juri, pe Domnul, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pămîntului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele Cananiţilor, în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în ţara şi la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.“(Genesa 24:1-4)

Canaaniții se închinau altor zei, erau păgâni și aceasta a afectat rău viețile și purtarea lor. Dumnezeu se pronunță categoric împotriva căsătoriilor dintre cei care I se închină Lui și cei ce nu-L recunosc, pentru că aceste căsătorii vor duce numai la rău și vor îndepărta de la relația cu Dumnezeu pe cel credincios. A merge într-o astfel de căsătorie înseamnă a întoarce spatele lui Dumnezeu, a-L trăda, a-I deveni vrăjmaș. Niciodată nu accepta în minte o astfel de căsătorie și ține-te cât mai departe de orice relație care ar putea într-o zi să te ducă la acest gînd rău. O astfel de căsătorie nu va fi binecuvintată și experiența celor care au călcat peste această poruncă clară a lui Dumnezeu, demonstrează realitatea consecințelor. Poți fi fericit în căsătorie doar dacă partenerul face parte din poporul lui Dumnezeu și I se închină Lui cu adevărat.

2. Voia lui Dumnezeu este să te căsătorești cu persoana care nu te va devia de la chemarea primită

În continuare, textul biblic spune:

Robul i-a răspuns: “Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta; va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avraam i-a zis: ”Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo! Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat, zicând: “Seminței tale voi da țara aceasta,” va trimite pe îngerul Său înaintea ta, și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta, pe care te pun să-l faci. Cu nici un chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. (Genesa 24:5-8)

Dumnezeu a promis această țară lui Avraam și urmașilor săi printr-un legământ sfînt. Chemarea lui Isaac de la Dumnezeu era să moștenească această țară a Canaanului. Dacă ar fi acceptat să meargă după soția lui, nu ar mai fi rămas în chemarea primită de la Dumnezeu. Aceasta încă odată arată cât de important este ca atât băiatul, cât și fata care se căsătoresc să fie credincioși lui Dumnezeu și să aibă același scop în viață, ca să poată conlucra împreună în realizarea acestui scop. De altfel, când Dumnezeu a vorbit pentru prima dată despre crearea femeii, a zis că o va face să fie un ajutor potrivit pentru bărbatul ei. O femeie nu va putea fi un ajutor potrivit bărbatului a cărui chemare, dorințe, viziune pentru viață nu le împărtășește.

3. Voia lui Dumnezeu este să dai prioritate caracterului în alegerea persoanei care dorești să-ți devină partener de viață

Robul care a fost trimis cu această sarcină, să găsească soție pentru Isaac, înțelegea bine cât de important este caracterul acelei persoane și a pus lucrul acesta înaintea Domnului în rugăciune. Iată ce ne relatează în continuare Sfintele Scripturi:

Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său, și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat, și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: “Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi, și îndură-Te de stăpânul meu Avraam. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă, și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: ”Pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau,”  și care va răspunde: ”Bea, și am să dau de băut și cămilelor tale,” să fie aceea, pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău Isaac! Și prin aceasta voi cunoaște că Te-ai îndurat de stăpânul meu.”  (Genesa 24:10-14)

 

La prima vedere, pare că robul lui Avraam a cerut ceva misterios de la Dumnezeu dar nu este doar aceasta. El a dorit să identifice fata cu cel mai frumos caracter din acea cetate.

Caracterul nostru se vede din felul cum procedam în cele mai simple lucruri. Felul cum avea să procedeze cu un călător străin, urma să scoată în evidență calități frumoase ale caracterului ei. O fată leneșă, indiferentă și îngâmfată, niciodată nu avea să facă ceea ce și-a propus să vadă robul. El era în stare să-și scoată singur apă pentru sine și pentru cămilele sale, dar a lăsat să folosească acest prilej pentru a identifica fata cu cel mai nobil caracter din cetatea respectivă. Ești tu fata sau băiatul cu cel mai nobil caracter? Ce calități ale caracterului tău ies în evidență din felul cum te porți cu oamenii, cu cei străini, cu cei lipsiți, cu cei în vârstă, cu persoanele de sex opus? Este bine să-ți pui aceleași întrebări și cu privire la partenera despre care te gândești să o ceri în căsătorie sau să accepți cererea lui.

4. Dumnezeu se va îngriji de celelalte lucruri când dai prioritate calităților de caracter în alegerea partenerului de viață

Felul cum s-a desfășurat mai departe această istorie a căsătoriei lui Isaac și Rebeca ne arată bine acest adevar:

Nu sfîrşise el încă de vorbit, şi -a ieşit, cu vadra pe umăr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. Fata era foarte frumoasă; era fecioară, şi nici un bărbat n’avusese legături cu ea. Ea s’a pogorît la izvor, şi -a umplut vadra şi s’a suit iarăş. Robul a alergat înaintea ei, şi a zis: ,,Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.“,,Bea, domnul meu,“ a răspuns ea. Şi s’a grăbit de a plecat vadra pe mînă, şi i -a dat să bea. După ce i -a dat şi a băut de s’a săturat, a zis: ,,Am să scot apă şi pentru cămilele tale, pînă vor bea şi se vor sătura.“ A vărsat în grabă vadra în adăpătoare, şi a alergat iarăş la fîntînă ca să scoată apă; şi a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare şi fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să -i izbutească sau nu călătoria. Cînd s’au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur, de greutatea unei jumătăţi de siclu şi două brăţări, grele de zece sicli de aur. Şi a zis: ,,A cui fată eşti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău, ca să rămînem peste noapte?“Ea a răspuns: ,,Eu sînt fata lui Betuel, fiul Milcăi şi al lui Nahor.“Şi i -a zis mai departe: ,,Avem paie şi nutreţ din belşug, şi este şi loc de găzduit peste noapte.“Atunci omul a plecat capul, şi s’a aruncat cu faţa la pămînt înaintea Domnului, zicînd: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul stăpînului meu Avraam, care n’a părăsit îndurarea şi credincioşia Lui faţă de stăpînul meu! Domnul m’a îndreptat în casa fraţilor stăpînului meu.“(Genesa 24:15-27)

Orice bărbat își dorește o soție frumoasă la față si la chip și, de multe ori, acesta este primul și unicul criteriu după care cineva se căsătorește și poate ajunge astfel în probleme mari. Slujitorul lui Avraam a pus altfel prioritățile când alegea soția pentru Isaac. El a dorit în primul rând să găsească femeia cu cel mai frumos caracter. Domnul s-a îngrijit și de celelalte lucruri și Biblia spune că „fata era foarte frumoasă”. Alege să te căsătorești cu parteneră care are caracter frumos și Dumnezeu se va îngriji de toate celelalte calități în aceeași măsură.

5. Voia lui Dumnezeu este să te căsătorești cu partenera care știe să zidească și să întrețină relații frumoase

Astăzi avem la dispoziție mijloace extrem de sofisticate pentru comunicare, dar până la urmă, oamenii parcă tot mai puțin pot să zidească relații frumoase. Familia este locul unde învățăm a zidi relații și tot familia este indicatorul relațiilor zidite și întreținute de noi. Rebeca a știut să zidească și să întrețină relații frumoase cu cei din casa ei. Iată ce ne spune Biblia în continuare:

Fata a alergat şi a istorisit mamei sale acasă cele întîmplate. Rebeca avea un frate, numit Laban. Şi Laban a alergat afară la omul acela, la izvor. Văzuse veriga şi brăţările în mînile sorei sale, şi auzise pe soru-sa Rebeca spunînd: ,,Aşa mi -a vorbit omul acela.“ A venit dar la omul acela, care stătea lîngă cămile la izvor, şi a zis: ,,Vino, binecuvîntatul Domnului! Pentruce stai afară? Am pregătit casa, şi am pregătit un loc pentru cămile.“Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie şi nutreţ cămilelor şi a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia şi ale oamenilor cari erau cu el. Apoi, i -a dat să mănînce. (Geneza 24:28-33)

Este înțelept și important să te interesezi despre felul cum se raportează la părinți și la ceilalți membri ai familiei persoana cu care gândești să te căsătorești. Dacă în alte părți, în societate, oamenii pot arăta altfel decât sunt în realitate, nu le reușește prea mult să facă aceasta în familia lor. Acolo își arată fața reală. De aceea, interesează-te despre relațiile care le are acea persoană cu cei din casa ei și nu disconsidera acest lucru la luarea deciziei tale cu privire la căsătorie.

6. Voia lui Dumnezeu este să ai binecuvântarea părinților în căsătoria ta

După ce au stat la masă, slujitorul lui Avraam a povestit totul cum a ajuns până la ei și apoi, la urmă a spus:

„Acum, dacă voiţi să arătaţi bunăvoinţă şi credincioşie faţă de stăpînul meu, spuneţi-mi; dacă nu, spuneţi-mi iarăş, ca să mă îndrept la dreapta sau la stînga.” Laban şi Betuel, drept răspuns, au zis: ,,Dela Domnul vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem spune nici rău nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta; ia -o şi du-te, ca să fie nevasta fiului stăpînului tău, cum a spus Domnul.” (Genesa 24:49-51)

Când am mers pentru prima dată în Pakistan să predau Cuvântul lui Dumnezeu la Institutul de Studii Biblice Inductive din această țară, am rămas foarte uimit să aflu că la toți  prietenii mei de acolo căsătoriile au fost aranjate de părinți. Chiar îmi amintesc cum stăteam la masă mai mulți și când eu mă miram de aceasta și am întrebat pe fiecare cuplu când și cum s-au cunoscut, mai toți mi-au spus că s-au văzut prima dată în ziua nunții și că părinții lor au aranjat căsătoria. Eu nicicum nu puteam înțelege și mă miram, cum se poate așa ceva în secolul nostru. Unul din ei însă mi-a spus: „Nici noi nu putem înțelege cum părinții voștri vă  lasă la  o vârstă atât de fragedă, când sunteți lipsiți și de înțelepciune și de experiență, să faceti singuri o alegere atât de importantă pentru restul vieții.” Poate că este o extrema la ei, dar este și la noi tot este o extremă când copiii nu se mai socotesc cu părerea părinților cu privire la căsătoria lor. Este înțelept să discuți cu părinții tăi, să asculți sfatul lor pentru căsătoria ta și ce binecuvântat este băiatul sau fata care are părinți credincioși în Domnul Isus Hristos și pot să-i sfătuie din Sfintele Scripturi. Totuși, nu poți pune voia părinților mai presus de voia lui Dumnezeu și un nu totdeauna un copil va putea să asculte de părinții lui cu privire la căsătorie dacă ei nu cunosc și nu urmează învățătura Sfintelor Scripturi.

7. Voia lui Dumnezeu este să te căsătorești din propria dorință și nu sub presiune de orice fel

Când a auzit robul lui Avraam răspunsul pozitiv al lui Laban si Betuel…

… s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur, și îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecii; a dat de asemenea daruri bogate fratelui și mamei sale. După aceea, au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul a zis: „Lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu.” Fratele și mama fetei au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile; pe urmă, poate să plece.” El le-a răspuns: „Nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsați-mă să plec, și să mă duc la stăpânul meu.” Atunci ei au răspuns: „Să chemăm pe fată, și să o întrebăm.” Au chemat dar pe Rebeca, și i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau,” a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul lui Avraam și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca, și i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mamă a mii de zeci de mii, și sămânța ta să stâpânească cetățile vrăjmașilor săi!” Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile, și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca, și a plecat. (Genesa 24:52-61)

Căsătoria aceasta a fost una întemeiată pe credință. Nici părinții fetei, nici fata nu-l cunoșteau personal pe viitorul ei partener de viață. Dar, așa cum am văzut anterior, părinții fetei și fratele ei au recunoscut ca aceasta căsătorie era aranjată de Dumnezeu și au acceptat voia Lui. După toate acestea, totuși, la urmă, ei au întrebat acordul Rebecăi fără care nu putea fi luată o hotărâre finală. Nimeni nu poate fi fericit într-o căsătorie în care a mers silit de cineva sau de anumite împrejurări. De asemenea, nici partenerul nu va fi fericit cu cineva care a mers în căsătorie cu el fiind forțat. Mai există unii părinți, sau frați, sau prieteni, etc. care insistă mult în a „convinge” un băiat sau o fată să spună „da”. Chiar este acela un „da” adevărat? Nu accepta să te căsătorești decât atunci când acest „da” izvorăște din inima ta și tot un astfel de „Da” să izvorască din inima persoanei care acceptă căsătoria cu tine. Aceasta este voia lui Dumnezeu. El respectă libertatea noastră. De altfel, într-o zi ne-ar putea face pe toți să-i acceptăm voia și să-L ascultăm, să primim jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos, etc. Dar, El nu face aceasta, pentru că rezultatul nu va fi o relație, iar Dumnezeu vrea tocmai o relație frumoasă cu noi, zidită pe dragoste, o inimă care ascultă de El pentru că Îl iubește. Așa vrea Dumnezeu să fie încheiat și legământul căsătoriei între oameni.

8. Voia lui Dumnezeu este să cunoști și să nu depășești limita preocupării de căsătorie

Când o întâlnim prima dată pe Rebeca în Biblie, ea nu arata să fi fost în căutarea mirelui sau disperată că nu se căsatorește. Invers, ea era preocupată de responsabilitățile care le avea în casa lor și, în același timp, era gata să sară în ajutor oricui avea nevoie. Așa a procedat cu privire la străinul care avea nevoie de apă și despre care nu a știut că este robul lui Avraam. Nici Isaac nu arăta disperat în căutarea nevestei. Iată ce ne spune Scriptura cu privire la el în continuare:

Isaac se întorsese de la fântana Lahai-Roi, căci locuia în țară de miazăzi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii, și s-a uitat, și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac, și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: „Cine este omul acesta, care vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „ Este stăpânul meu!” Atunci ea și-a luat mahrama, și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. (Genesa 24:62-67)

Isaac avea un obicei frumos și foarte necesar tuturor oamenilor. El ieșea seara să cugete în taină pe cîmp, sau, cu alte cuvinte, să-și analizeze activitățile, relațiile, să-și planifice lucrurile, să se roage pentru nevoile lui. Nu încape indoială că parte din cugetările lui a fost și căsătoria. Unii oameni, însă, exagerează în această preocupare, astfel că nu mai sunt capabili să facă altceva, parcă ar fi paralizați din pricina acestei preocupări. Biblia spune la Genesa 25:20 că „Isaac era în vârstă de patruzeci de ani, când a luat de nevastă pe Rebeca”. Până la patruzeci de ani el nu a fost căsătorit și a știut să păstreze acest echilibru emoțional frumos în viața sa. Și el și Rebeca au pus înaintea lui Dumnezeu această nevoie a lor care a fost împlinită de El într-un chip miraculos.

9. Voia lui Dumnezeu este să te căsătorești cu persoana pe care o vei iubi toată viața

Ultimul verset al acestui capitol se încheie cu cuvintele frumoase care spun:

„Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel, a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.”

Dragostea lor nu a fost un sentiment ce iese în afara vointei și alegerii omului. Rebeca i-a fost nevastă și Isaac a iubit-o. Ea a fost o mîngîiere pentru el și o bucurie. Așa vrea Dumnezeu să fie viața și căsătoria ta.

10. Căsătoria și celibatul sunt daruri de la Dumnezeu

Presupun că acest ultim punct te-a mirat din nou. Să nu te miri. În Epistola I a lui Pavel către Corinteni scrie așa când vorbea despre relațiile sexuale și căsătorie:

Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. (1 Corinteni 7:7)

El era celibatar și spune că așa ar dori să fie toți oamenii, dar unii au de la Dumnezeu darul să se căsătorească și alții au darul să fie celibatari. Toți oamenii vor să fie căsătoriți și nu este nevoie să-i convingi că este un dar și o binecuvântare să ai o căsătorie frumoasă. Pavel aduce argumente tari pentru cei care au hotărât pentru împărăția lui Dumnezeu să fie celibatari și spune că hotărârea lor tot este o binecuvântare, iar Domnul Isus Hristos a spus că cine poate primi lucrul acesta, să-l primească. Astfel, nu te mai întrista nici tu dacă nu ești căsătorit și nici nu crede despre alții că nu s-au realizat sau că sunt nefericiți pentru că nu sunt căsătoriți. Caută să-ți trăiești viața din plin pentru Dumnezeu și profită de darul pe care ți l-a dat El ca să fii căsătorit sau să fii celibatar. Dacă ești căsătoriti, slujește cu partenerul tău de căsătorie și slujiți Domnului cu tot ce aveți și puteți. Dacă nu ești căsătorit, dăruiește-ți viața și puterea ca să aduni roade ce vor rămâne pentru viața veșnică.

Noi trăim vremuri când se ruinează valorile adevărate și zilnic sunt atacate. Fericirea nu poate fi realizată de oamenii care se înstrăinează  de Cuvîntul lui Dumnezeu. Priveste atent în jur. Câte cupluri fericite vezi? Ce diferență este că unii sunt muncitori simpli, alții sunt studenți, unii mai puțin educați, alții cu doctorate, ambii, și soțul și soția, dar tot nefericiți și neîmpliniți? Dumnezeu te vrea fericit si împlinit în căsătoria ta, așa cum a fost Isaac și Rebeca. Învață Cuvîntul Lui și trăiește potrivit cu ce este scris ca să fii fericit și să dărui fericire.

Dacă dorești să faci un studiu biblic aprofundat la acest subiect, și să afli mai multe sfaturi în alegerea partenerului de viață, dar și să te pregătești pentru căsătorie îți recomand cursul de studiu biblic inductiv „Într-o zi mă voi căsători”.