(VIDEO) Pot fi considerate pachetele de la parastas ca fiind mâncare jertfită idolilor?

Întrebare:

Sunt cumva parastasele, mâncarea de la parastas mâncare jertfită idolilor?

Vă invit să ascultați în acest video răspunsul la întrebare:

Ce este parastasul?

Parastasul este o slujbă oficiată în Biserica Ortodoxă pentru pomenirea celor morți. Semnificația acestui cuvânt din limba greacă este a sta alături, a sta lângă cineva, cu scopul de a mijloci pentru cineva. Slujba de parastas presupune o mijlocire pentru răposat înaintea lui Dumnezeu, pe care o fac rudele, preotul.

Nu este menționat în Biblie parastasul

Nu vedem scris în Biblie să fie parastasul o practică a primilor creștini. Nu scrie Noul Testament despre aceasta. Nicăieri în întreaga Biblie nu veți găsi învățătura că se poate schimba soarta omului după ce pleacă din această viață. Nici nu este menționată vreo rugăciune măcar a celor vii pentru cei morți plecați din viață ca să fie schimbată cumva soarta lor. Nici chiar sfinții care au murit, care sunt în cer nu pot schimba nimic, nu pot schimba soarta celor care au murit. Citiți pilda despre Lazăr și bogatul și veți vedea că aceasta nu este posibil:

”Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.’ ‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’ Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.’ ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.’” (Luca 16:19-31)

Este o învățătură contrară Bibliei să crezi că noi, cei vii, care suntem aici pe pământ, putem schimba, prin rugăciunile noastre, soarta celor care au plecat în Locuința Morților. Dacă au plecat în Locuința Morților, nu mai există nicio șansă pentru ei să fie mântuiți. Dacă au plecat la Domnul Isus, atunci acolo este cu mult mai bine și nu fac sens rugăciunile noastre.

Noi trebuie să ne rugăm pentru sufletele noastre, pentru cei vii, nu pentru cei morți. Trebuie să credem în Evanghelie și să propovăduim Evanghelia celor vii.

Această învățătură încurajează pe om să trăiască cum vrea și să nu se pocăiască

Oamenii cred că după moarte sufletul le va fi mântuit prin parastasele rudelor. Se gândesc că cei rămași pe pământ le vor aranja un viitor în veșnicii prin parastasele pe care le vor face. Să nu ne înșelăm. Dacă nu credem în Domnul Isus Hristos din toată inima ca astfel să primim Duhul Sfânt și să experimentăm nașterea din nou, cu niciun chip nu vom vedea Împărăția lui Dumnezeu:

Drept răspuns, Isus i-a zis: ”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

Parastasele nu vor putea schimba niciun milimetru din soarta eternă a omului.

Mâncarea de la parastase poartă diferite simboluri

Spre exemplu, grâul din colivă simbolizează învierea, dulciurile din colivă simbolizează viața fericită a celui care a plecat în Împărăția Cerurilor. Toate mâncărurile acestea simbolizează ceva, dar este și ceva mai mult…

Biserica Ortodoxă învață că milostenia aduce iertarea păcatelor

Biserica Ortodoxă învață că milostenia aduce iertarea păcatelor în baza versetului din cartea apocrifă a lui Tobit:

Mila curăţă toate păcatele! (Tobit 12:9)

Iată de ce se mai pregătesc aceste pachete care se dau la parastas. Toate sunt date cu scopul de a curăți păcatele celui care a murit. Aceasta este contrar învățăturii Noului Testament, pentru că doar prin credință în Isus Hristos putem fi mântuiți și doar acum cât suntem în viață. După moarte este imposibil să schimbi soarta veșniciei.

De ce se spune ”bogdaproste”

De regulă, se folosește acest cuvânt când se primește ceva la parastas, care din rusă ar însemna ”Бог да простит”. Se spune așa, pentru că potrivit acestei învățături, toate darurile de la parastas au menirea să câștige iertarea păcatelor pentru cel plecat din lumea noastră.

Cum să procedeze creștinii la parastase?

Ucenicii Domnului Isus trebuie să știe cum este corect să procedeze când primește vreun dar la parastas. Va fi greșit să credem că acestea sunt lucruri închinare idolilor. Dar, dacă vine cineva să ne ofere ceva din lucrurile acestea, atunci este foarte important să explicăm oamenilor aceste adevăruri. Creștinii ortodocși folosesc alte cuvinte când dau aceste lucruri creștinilor din alte confesiuni. Ei nu mai spun ”de sufletul…”, ci ”în Numele Domnului”. Cei mai mulți așa am văzut că fac și este bine cum procedează. Celorlalți le spun ”de sufletul…” ,crezând că sufletul celui mort poate fi astfel mântuit. Mulți poate nu cred așa sau nici măcar nu știu aceasta, dar aceasta este învățătura oficială a bisericii ortodoxe. Nu este corect din punct de vedere biblic să credem aceasta.

Este important să explicăm bine oamenilor aceste adevăruri cu astfel de ocazii. Noi, oamenii, suntem așa că ne place să primim speranțe că nu merg cei morți la pierzare, chiar dacă nu L-au cunoscut pe Domnul Isus Hristos. Am văzut oameni care nicidecum nu pot accepta aceasta, dar nu putem să ne înșelăm. Dumnezeu spune adevărul în Cuvântul Său. Noi nu putem schimba adevărul prin dorința noastră de a fi altfel realitatea decât este.

Când a murit mama mea

Aveam 9 ani când a murit mama mea. În sat era o femeie care semăna cu mama. O perioadă bună după moartea mamei am trăit cu gândul că mama n-a murit, că a plecat undeva și că va veni înapoi. De fiecare dată când o vedeam pe femeia aceasta, alergam înaintea ei crezând că e mama și când mă apropiam, vedeam că nu este mama. Tot așa sunt mulți oameni care nu se pot împăca cu gândul cu privire la cei plecați din viață. Ei doresc să creadă că sunt în rai cu Domnul Isus și încearcă să-și liniștească inima, conștiința, inventând un alt adevăr. Nu putem așa schimba realitatea. Trebuie să credem adevărul lui Dumnezeu așa cum este scris în Biblie. Dumnezeu nu ne dă nici cel mai mic temei să credem că noi, cei vii, prin rugăciuni sau altfel putem schimba soarta veșniciei celor care au murit.

Să ne îngrijim de sufletele noastre

Să nu ne înșelăm că vom putea schimba ceva după moarte. Să ne îngrijim acum de sufletele noastre. Trebuie să credem în Domnul Isus Hristos, în Evanghelie și să ne naștem din nou. Vă invit să ascultați această emisiune despre nașterea din nou:

Sunt mulți care au auzit de multe ori Evanghelia, dar amână pocăința. Nu putem ști când vine moartea fiecăruia din noi și nu trebuie să amânăm pocăința, pentru că în joc este veșnicia, soarta sufletului, care va merge sau în chin veșnic în văpaia unui foc continuu sau în odihnă veșnică la Domnul Isus. Trebuie să ne pese de sufletul nostru și să ne îngrijim de el. Domnul Isus a spus:

Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8:36)

Vă îndemn fierbinte să luați azi decizia să deveniți ucenicul Domnului Isus. Vă dau mai jos un model de rugăciune de pocăință:

Doamne Tată, Îți mulțumesc pentru dragostea Ta mare față de mine, Îți mulțumesc pentru Domnul Isus Hristos, care a murit la cruce pentru mine. Te rog să-mi ierți toate păcatele mele și să-mi dai Duhul Tău Cel Sfânt. Dă-mi putere să urmez calea Ta până la sfârșitul zilelor mele și să intru în Împărăția Ta. Te rog în Numele Domnului Isus Hristos. Amin.

Dacă te-ai rugat astfel, începe de azi să studiezi Biblia, găsește în localitatea ta o biserică în care se propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește pastorului și spune că vrei să primești botezul și alipește-te de această biserică ca să slujești cu darurile duhovnicești alături de ceilalți creștini. Urmați sfaturile mele și nu amânați această decizie.