(VIDEO) Este înțelepciunea rezultatul studierii Bibliei sau un dar de la Dumnezeu?

Întrebare:

Înțelepciunea, cea care este nivelul suprem al credinciosului, este rezultatul unui studiu cu perseverență sau este un dar primit de la Dumnezeu?

 

Cuvântul lui Dumnezeu vă face slobozi

În Evanghelia după Ioan, Domnul Isus Hristos le-a vorbit iudeilor care crezuseră în El:

Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:30-32)

În aceste versete, Isus a spus că ucenicii adevărați ai Lui sunt doar cei care rămân în Cuvântul Său cu scopul de a cunoaște adevărul. Vreau să știți că în Biblie cel mai des este folosit cuvântul ucenic, în jur de 50 de ori, pe când cuvântul creștin doar de trei ori. Deci, primii creștini erau numiți ucenici și cuvântul ucenic înseamnă unul care învață. Domnul Isus Hristos ne învață Cuvântul lui Dumnezeu care este Sfânta Scriptură. Domnul Isus spune că cei care se pretind creștini, dar nu studiază Biblia, ei nu se califică drept ucenici ai Domnului Isus Hristos. Adevărații ucenici sunt cei care rămân și a rămâne înseamnă a persevera, a face un lucru în mod sistematic, în mod intenționat, a depune tot efortul în ceea ce faci. Oamenii aceștia rămân și perseverează în Cuvântul lui Dumnezeu cu scopul de a cunoaște adevărul și adevărul acesta îi face slobozi.

Cel care împlinește Cuvântul Domnului are înțelepciunea să ducă toate lucrurile la bun sfârșit

În Cartea Psalmi scrie așa:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit. (Psalmul 1:1-3)

Deci, vedeți, spune foarte clar ce face omul acesta. El are înțelepciune de a duce toate lucrurile la bun sfârșit și are binecuvântare în toate lucrurile. Este ca un pom sădit lângă un izvor cu apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Binecuvântarea aceasta vine din faptul că el nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așază pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui. Omul acesta cercetează continuu Sfintele Scripturi.

Înțelepciunea vine din Cuvântul lui Dumnezeu

Știți că Moise este cel care a scos poporul Israel din robia egipteană și timp de 40 de ani au mers prin Egipt. Când Moise avea 120 de ani, Dumnezeu l-a ales pe Iosua, în vârstă de 80 ani, să conducă acest popor în locul lui. Iosua a stat alături de Moise timp de 40 de ani. A fost slujitorul lui. A mers cu Moise pe Muntele Horeb când a fost dată Legea. El a fost martor la toată slujirea lui Moise. A văzut cum Moise a tâlcuit Cuvântul lui Dumnezeu, cum l-a împlinit și cum l-a scris. Nu era nimeni în Israel care știa mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Iosua a stat alături de Moise, cel prin care  a fost dat Cuvântul lui Dumnezeu.

În cartea Iosua scrie așa:

După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: „Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde de la pustiu şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor, şi până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.(Iosua 1:1-8)

Dumnezeu îi spune cuvintele acestea unui lider care avea de condus un popor de două milioane și jumătate. Pentru un lider care conducea un popor destul de răzvrătit și care mergea prin pustie era o slujbă extrem de grea. Vă dați seama cât de solicitat trebuia să fie omul acesta care conducea un număr atât de mare de oameni. Continuu trebuie să vină oameni cu întrebări, să-i ceară direcții, sfaturi și așa mai departe. Dumnezeu îi spune omului acesta că mai întâi de toate Cartea Legii trebuie să fie înaintea lui. Dumnezeu îi spune că dacă va cugeta zi și noapte asupra ei, atunci va lucra cu înțelepciune în tot ce va face și va avea izbândă. Deci, vedem că înțelepciunea acestui om va veni din Cuvântul lui Dumnezeu.

Cine împlinește Cuvântul lui Dumnezeu va fi fericit în lucrarea lui

În Epistola lui Iacov la capitolul întâi este scris:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.(Iacov 1:22-25)

Cei mai mulți oameni sunt așa. Ei merg la biserică, ascultă predica și primesc învățătură sau mustrare. Dar dacă te limitezi doar la predică, dragul meu, atunci când pleci din biserică, spune Scriptura că ai uitat îndată cum erai. Tot ce ai văzut, tot ce te-a mustrat Cuvântul lui Dumnezeu, dacă rămâi doar cu aceasta, ai uitat și spune-mi atunci cum poți pune în aplicare ceva ce ai uitat? De aceea, de la tine se așteaptă să depui un efort personal. Să studiezi Scripturile, să-ți adâncești privirile în Legea desăvârșită. Dacă perseverezi în studiere nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, căutând să aplici și să împlinești tot ceea ce este scris, atunci vei fi fericit în lucrarea ta și vei avea izbândă.

Înțelepciunea este dată de Dumnezeu cu mână largă și fără mustrare celui care o cere

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.(Iacov 1:5-8)

Înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu. Este foarte important să te rogi lui Dumnezeu continuu și să ceri de la El înțelepciune. El n-o ține așa de parcă ar fi zgârcit ca s-o dea, ci o dă cu mână largă și fără mustrare. Oricâtă înțelepciune vrei, Dumnezeu abia așteaptă să ți-o dea. El ne spune că dă înțelepciunea prin Cuvântul Său. Sfintele Scripturi au fost scrise prin Duhul Sfânt și tot Duhul Sfânt ne ajută să o înțelegem. Niciodată să nu crezi că studiezi prea mult Biblia. Oricât de mult nu ai studia, tot este puțin. Fă-ți disciplina să cercetezi Sfintele Scripturi. Roagă-te și cere de la Dumnezeu înțelepciunea și atunci o vei primi. Dacă o ceri și o cauți cu credință, atunci El ți-o va da. Canalul prin care Dumnezeu îți va da înțelepciunea este Biblia. Dacă vrei să o capeți din altă parte, nu vei reuși.

Dacă nu știi cum să studiezi Sfintele Scripturi, vreau să-ți recomand două manuale de studiu biblic inductiv care te vor ajuta să înveți să cercetezi Scriptura. Studiul „Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile” scris de Kay Arthur este o introducere în studiul biblic inductiv. Timp de 28 de zile vei învăța și-ți vei forma deprinderi practice cum să studiezi Biblia. Un alt curs pe care îl recomand este „Dumnezeule, exiști?”,un studiu al Evangheliei după Ioan.  Doritorii de a procura aceste manuale ne pot contacta la nr. de telefon (+373) 067629102.

De asemenea, vreau să vă recomand să citiți și următoarele articole la acest subiect: