Cum putem avea înțelepciune?

Întrebare:

 

Cum să fiu mai deștept?

 

Este o dorință sinceră și bună și sunt sigură că Dumnezeu va onora aceasta, mai ales că vine de la un copil care vrea să fie mai deștept la școală, presupun. Dar înainte de a continua cu sfaturile, cred că ar fi binevenit să-ți pui întrebarea:

De ce vreau să fiu deștept?

Dumnezeu spune că sunt două feluri de înțelepciune: cea de sus și înțelepciunea lumească.

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să- şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blîndeţa înţelepciunii! Dar dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească (Greceşte:sufletească.), drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică(Iacov 3:13-17)

Deci, sunt două feluri de înțelepciune cu scopuri diferite și cu fapte diferite. Cei răi își pun mintea în mișcare ca să mai inventeze un rău. Tu de ce vrei să fii înțelept? Dacă ai un scop nobil, atunci…

Caută să-L cunoști și să-L iubești pe Dumnezeu

Dacă te întrebi ce legătură este între înțelepciune și cunoașterea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți răspunde:

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.(Psalmul 111:10)

Aici cuvîntul frică din ebraică înseamnă יִרְאָה yirah, adică o reverență, un respect deosebit pentru cineva. Primul pas spre a fi deștept este să-L iubești pe Dumnezeu.

Caută să împlinești tot ce înveți despre Dumnezeu

Înainte de a intra în țara promisă, Moise spune poporului Israel următoarele:

Iată, v’am învăţat legi şi porunci, cum mi- a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpînire. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu- se de toate aceste legi şi vor zice:

„Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput. (Deuteronom 4:5-6)

Foarte interesant, cu cît mai mult împlinești poruncile lui Dumnezeu, cu atît mai deștept devii.

Caută înțelepciunea și cere-o de la Dumnezeu

Cînd vezi că nu ai înțelepciune, nu știi cum să procedezi, roagă-L pe Dumnezeu să ți-o dea.

 

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s’o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată(Iacov 1:5)

 

Apoi, împăratul Solomon a cerut înțelepciune de la Dumnezeu și El i-a dat. 

 

La Gabaon, Domnul S’a arătat în vis lui Solomon noaptea, şi Dumnezeu i- a zis:„Cere ce vrei să- ţi dau. “ Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentrucă umbla înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bună voinţă, şi i- ai dat un fiu, care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David; şi eu nu sînt decît un tînăr, nu sînt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulţimii lui. Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr! “ Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Şi Dumnezeu a zis:„Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, voi face după cuvîntul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n’a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine(1 Împărați 3:5-12)

Dumnezeu vrea să ne dea înțelepciunea Lui ca să-L onorăm și să-L slăvim tot pe El prin această înțelepciune. Pune-ți toată puterea pentru a căuta înțelepciunea lui Dumnezeu prin studierea Sfintelor Scripturi și El ți-o va da din plin!