Cum să dobândeşti înţelepciunea adevărată?

Nu toate lucrurile pot fi cumpărate cu bani, chiar dacă unii afirmă apăsat aceasta. Unul din lucrurile care nu poate fi cumpărat cu bani este înţelepciunea adevărată. Dumnezeu este gata să o dea oricui o caută şi doreşte să o aibă. În acest articol vin să prezint ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Coloseni despre dobândirea înţelepciunii adevărate.

înţelepciunea adevărată

Înţelege ce este înţelepciunea adevărată

Îmi amintesc cum vara trecută, la una din taberele care le-am organizat pentru tineri, un adolescent a scris că îi este recunoscător unui coleg de clasă pentru faptul că l-a învăţat cum să înşele la lecţii şi la examene aşa ca să poată lua o notă bună. Adolescentul a numit aceasta înţelepciune. Noi cunoaştem bine că aceasta este viclenie şi nu înţelepciune. Înţelepciunea ţine de cunoaşterea unor taine care nu sunt cunoscute tuturor oamenilor şi care te fac să trăieşti viaţa frumos, să ai relaţii frumoase cu Dumnezeu şi cu oamenii şi să moşteneşti Împărăţia cerurilor. Iată ce scrie Biblia despre această taină mare:

Vreau să zic, taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnzeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. (Coloseni 1:26-28 )

Taina cea mai mare a celei mai mari înţelepciuni este cunoaşterea lui Hristos şi acceptarea lui în inimă. Aceasta ne transformă vieţile atunci când dorim să învăţăm toată înţelepciunea care este în Hristos şi aceasta ne dă nădejdea moştenirei slavei Lui în veşnicii. Aceasta este înţelepciunea adevărată. De aceea, ca să nu fii dus în eroare…

Înţelege ce nu este înţelepciune adevărată

Am văzut oameni care încearcă în viaţă să-şi facă o înţelepciune a lor proprie cercând să adune tot ce li se pare lor bun din toate religiile şi învăţăturile. Nu este bun acest principiu nici măcar când înveţi o meserie, dar mai ales când este vorba despre învăţarea înţelepciunii adevărate. În lumea antică erau unii oameni care au căutat să “îmbunătăţească” şi să “întregească” învăţătura lui Hristos cu realizările filosofiei greceşti de până la acea vreme. Numele acestei erezii, sau învăţături greşite era “gnosticism” şi a fost un pericol pentru creştinii bisericii primare. De aceea Apostolul Pavel a scris creştinilor din oraşul Colose astfel:

Vreau într-adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. (Coloseni 2:1-4)

Pavel le mai dă o avertizare când spune:

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. (Coloseni 2:8-9)

Toate aceste lucruri enumărate mai sus, care sunt numite de Apostol învăţături începătoare ale lumii…

… au, într-adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de nici un preţi împotriva gâdilării firii pământeşti. (Coloseni 2:23)

Caută înţelepciunea lui Hristos care se găseşte pe paginile Sfintelor Scripturi şi nu te lăsa înşelat de cei ce vin să-ţi aducă învăţături începătoare ale lumii.

Realizează beneficiile înţelepciunii adevărate

Adolescentul despre care am menţionat la începutul acestui articol, a considerat ca şi beneficiu faptul că a învăţat să copie, adică să înşele. Ce mare înşelare? Dar el nu este singurul care se înşeală în acest fel. Mulţi oameni care se află în întunericul acestei lumi şi care nu cunosc înţelepciunea lui Dumnezeu ce este în Hristos, numesc înţelepciune ceea ce mai degrabă poate fi calificat drept “blestem”. Înţelepciunea adevărată, care este în Isus Hristos, ne aduce nădejdea moştenirii slavei vieţii veşnice. Înţelepciunea lui Dumnezeu ne transformă radical vieţile noastre pe acest pământ deoarece ne face să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, cu faptele lui, şi să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. Fiind înbrăcaţi cu omul cel nou, putem să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ cum este curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Înţelepciunea adevărată se va vedea în orice aspect al vieţii şi în orice vreme.

Dobândeşte înţelepciunea lui Dumnezeu

Apostolul Pavel le-a spus creştinior din Colose adevărul acesta care este valabil pentru toţi creştinii din toate vremurile:

Voi aveţi totul deplin în El (Hristos), care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:10)

Ajungem în posesia acestei înţelepciuni pe măsura în care cunoaştem şi înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu prin credinţă în Isus Hristos. De aceea, Apostolul Pavel spune:

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşuc în voi în toată înţelepciunea. (Coloseni 3:16)

Primeşte-L pe Hristos în viaţa ta căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea lui Dumnezeu.