Este lumina din Geneza şi Apocalipsa aceeaşi?

Întrebare:

In Genesa 1:3 ” Dumnezeu a zis sa fie lumina…”, versetul 5  ” Astfel a fost o seara,si apoi o dimineața…ziua intai”. Această lumina este aceeași cu lumina din Apocalipsa 21:25 ; 22:5 ? Daca da, lumina din Apocalipsa este permanenta, iar din Genesa, cumva aceasta lumina apune ”verset 5 ” ea nu este o lumina solara si totusi apune si rasare,cum explicati fenomenul?

Lumina a fost creată în ziua I-a

Lumina din Geneza 1:3 nu este lumina soarelui. Această lumină a fost creată de Dumnezeu în ziua întâia:

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. (Facerea 1:1-5)

Soarele şi Luna au fost create în ziua IV-a

Soarele şi Luna sunt luminători, dar nu lumina creată de Dumnezeu în ziua întâia. Aşa ne relatează cartea Geneza în continuare:

Şi a zis Dumnezeu: „Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii, Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul”. Şi a fost aşa. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele. Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul, Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra. (Facerea 1:14-19)

Isus Hristos va fi lumina Noului Ierusalim

Despre aceasta ne relatează sfârşitul capitolului 21 din Apocalipsa:

Şi templu n-am văzut în ea, pentru că Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, şi Mielul este templul ei. Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul. Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraţii pământului vor aduce la ea mărirea lor. Şi porţile cetăţii nu se vor mai închide ziua, căci noaptea nu va mai fi acolo. (Apocalipsa 21:22-25)

Dumnezeu îi va lumina pe locuitorii Noului Ierusalim

Aşa scrie în capitolul 22 al cărţii Apocalipsa:

Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:5)

Nu putem spune că Domnul Isus este lumina care a fost creată în prima zi a creaţiei. Lumina aceea este parte din creaţie, pe când despre Domnul Isus Hristos ne spune Biblia  că “toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” Lumina din prima zi a creaţiei a fost făcută prin Isus Hristos.