Este slujba Sfântului Maslu o practică biblică?

Întrebare: 

Aș vrea să știu dacă ungerea cu untdelemn spre vindecare este o practică noutestamentară? Biserica Ortodoxă practică Sfântul Maslu spre iertarea păcatelor persoanelor care sunt incapabile să se pocăiască aflate pe pat de moarte. Ei aduc ca argument versetele din Marcu 6:12-13 și nu doar. Cum explicați?

Biserica Ortodoxă numește “Taina Sfântului Maslu” ceea ce în Noul Testament este numit “ungerea cu untdelemn”. “Maslu” este un cuvânt slavon și în traducere înseamnă untdelemn. Totuși, chiar dacă a pornit de la ungerea cu untdelemn descrisă în Noul Testament, ceea ce se practică azi în Biserica Ortodoxă și este numită slujba Sfântului Maslu a ajuns să fie o practică cu totul diferită. Pentru început vă invit să vedem… 

Ce învață Biblia despre ungerea cu untdelemn? 

Practica aceasta este descrisă în Epistola lui Iacov și pentru că ați întrebat cu privire la felul cum se practică ea în Biserica Ortodoxă, mă voi folosi în explicații de traducerea Bibliei făcută de această confesiune: 

Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. (Iacov 5:14-16)  

Țin să menționez că în traducerea ortodoxă a Bibliei în acest text a fost comisă o gravă eroare de traducere când cuvântul grecesc PREZBITEROS a fost tradus cu românescul “preot”, căci în limba greacă este cu totul alt cuvânt pentru preot și anume HIEREUS. Este evident că eroarea a fost făcută în mod intenționat pentru a îndreptăți învățătura nebiblică despre preoția sacramentală. Dar, să ne întoarcem la subiectul nostru. Biblia învață clar următoarele lucruri despre felul cum trebuie să fie practicată ungerea cu untdelemn: 
– omul bolnav trebuie să cheme acasă pe presbiterii bisericii lui,
– cel bolnav trebuie să-și mărturisească păcatele ca să-i fie iertate și ca să fie vindecat,
– pentru vindecarea lui se vor ruga și alți creștini din biserică,
– presbiterii, venind acasă la el, îl vor unge cu untdelemn și apoi se vor ruga pentru el,
– credința și pocăința sunt factorii decisivi pentru vindecare.

Ce este slujba Sfântului Maslu? 

Biserica Ortodoxă dă această definiție scurtă a slujbei sfântului maslu

Sfântul Maslu este una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii prin care ea se roagă pentru cei bolnavi, care primesc tămăduirea de bolile sufleteşti şi trupeşti, ca şi iertarea păcatelor, în urma mirungerii lor cu untdelemn sfinţit, însoțit de rugăciunea preoţilor.

 

Definiția trece peste ceea ce este scris în Sfintele Scripturi și anume: 

– nicăieri Biblia nu vorbește despre șapte sfinte Taine ale Bisericii,

– iertarea păcatelor nu este asigurată de ungerea cu untdelemn sfințit, ci de mărturisirea lor, 

– nu găsim în Biblie condiția sfințirii acestui untdelemn de către preoți. 

 

Biserica Ortodoxă mai învață alte lucruri nebiblice cu privire la sfântul maslu și anume:

– untdelemnul trebuie să fie sfințit de șapte preoți,

– slujba Sfântului Maslu să fie administrată și celor sănătoși spre iertarea păcatelor,

– este săvârșită de șapte preoți,

– rugăciunea trebuie să fie repetată de șapte ori.

Poate slujba Sfântului Maslu să ofere iertarea păcatelor persoanelor incapabile să se pocăiască? 

 

Nicidecum. Aceasta ar însemna să-l lipsim pe acel bolnav de liberul arbitru și Dumnezeu nu a făcut, nu face și nu va face niciodată aceasta. Fiecare din noi avem libertatea alegerii să ne pocăim sau nu și nimeni altul nu poate face pentru noi această alegere. Iar când scrie în Biblie că înainte de ungerea cu untdelemen cel bolnav trebuie să-și mărturisească păcatele, este tocmai ca să se vindece și pentru că păcatele săvârșite de el sau ea pot fi cauza principală a bolii. Bolnavul sau bolnava trebuie să aleagă să-și mărturisească păcatele și așa vor fi iertați și apoi vindecați. Iar textul din Evanghelia după Marcu nu lasă nici cea mai mică rezervă să credem că putem alege noi pentru o persoană să fie mântuită și să primească iertarea păcatelor. Citiți cu atenție și vedeți dacă este ceva de felul acesta: 

 

Și ieșind, ei propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulți demoni și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau. (Marcu 6:12-13) 

Ungerea cu untdelemn este puțin practicată astăzi

Încercați să vă închipuiți ce implică pentru un om bolnav grav sau pe moarte să invite 7 preoți la el acasă ca să-i facă slujba Sfântului Maslu? Cred că din considerații economice puțini își permit aceasta. Pe de altă parte, am văzut că și creștinii evanghelici foarte rar invită pe prezbiterii lor când sunt bolnavi. Cu toate că se predică și se dă învățătură la acest subiect, ajungând bolnavi, oamenii preferă să caute pe cineva cu un dar deosebit de vindecare sau să meargă undeva la o biserică de la capătul pământului și nu urmează învățătura clară și simplă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Poate nu se pot hotărî să-și mărturisească păcatele, căci dacă nu fac aceasta nu pot avea vindecare. Pentru ungerea cu untdelemn cel bolnav trebuie să cheme pe prezbiterii bisericii locale din care face el sau ea parte. 

 

Dacă cunoașteți limba rusă și doriți să cunoașteți cum se raportează la Biblie diferite practici din Biserica Ortodoxă, vă recomand cartea “Откуда все это появилось?” de П.И.Рогозин. Vă mai recomand cursurile “Iacov” și “Doamne, vreau să Te cunosc” de Kay Arthur, căci în ele este abordat în profunzime subiectul vindecărilor. Dacă doriți să învățați metoda inductivă de studiere a Bibliei, vă invităm la următoarele evenimente care se vor desfășura în Moldova în timpul apropiat: 

 

Tabăra de Engleză, Taekwon-do și Computere 15-25 iulie 2015

Festivalul Precept Ministries Moldova 27 iulie – 1 august

Seminarul cu biserica ”Bunavestire” 4-6 septembrie

– Studiu biblic la biserica ”Bunavestirea” în fiecare joi, de la orele 18:00.

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!