Șapte Duhuri ale lui Dumnezeu

Întrebare:

Vă rog să-mi spuneți la ce se referă Apocalipsa 4:5 când vorbește despre cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu care sunt înaintea scaunului de domnie în ceruri. Știm că este un singur Duh.

Sunt mai multe păreri cu privire la ce sunt aceste șapte Duhuri ale lui Dumnezeu despre care găsim scris la Apocalipsa 4:5.

Șapte duhuri ale lui Dumnezeu

Păreri despre ce sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu

1. Unii sunt de părerea că aceste șapte Duhuri sunt șapte îngeri

Adepții acestui concept își argumentează părerea pe faptul că cuvântul din limba greacă πνευμάτων (pneumaton) tradus „duhuri” este folosit și cu referință la îngeri:

Nu sînt oare toți (îngerii) duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? (Evrei 1:14)

2. Alții sunt de părerea că cele șapte Duhuri sunt Duhul Sfânt

Adepții acestui concept au mai multe argumente. Unul este că în context se vorbește despre șapte biserici cărora le vorbește Duhul. Un alt argument este bazat pe textul de la Isaia 11:2 unde găsim o descriere a Duhului Sfânt și acolo găsim mai multe caracteristici a Duhului Sfânt. Totuși, în acest text sunt menționate doar 6 caracteristici ale Duhului Sfânt și nu șapte.

3. O altă părere este că cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu arată la omniprezența lui Dumnezeu și abilitatea Lui de a cunoaște lucrurile ascunse

Mă voi opri mai mult la acest concept. Expresia „șapte Duhuri ale lui Dumnezeu” o găsim doar în cartea Apocalipsa ( 3:1, 4:5; 5:6). Pentru o înțelegere mai bună a ce sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu este important să cunoaștem mai multe despre cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa este descoperirea Domnului Isus pe care a primit-o de la Dumnezeu și a fost transmisă nouă prin apostolul Ioan. Potrivit cu Apocalipsa 1:1, Domnul Isus a făcut-o cunoscută prin semne. Lucrul acesta l-am arătat în articolul „Este Apocalipsa adevărată?”.

La Apocalipsa 4:5 scrie că cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu sunt înaintea scaunului de domnie în ceruri. În acest text ele sunt prezentate sub forma a șapte lămpi de foc.

Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, cari sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. (Apocalipsa 4:5)

Într-un alt text din Apocalipsa Domnul Isus  este prezentat ca având aceste șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. La Apocalipsa 5:6 ele sunt prezentate în mod simbolic prin șapte coarne și șapte ochi:

Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, și cele șapte peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, și între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat, și avea șapte coarne și șapte ochi, cari sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. (Apocalipsa 5:5-6)

Din acest text mai vedem că Domnul Isus este prezentat ca „un Miel care părea junghiat”, făcându-se referință la moartea Sa pe cruce (junghiat) ca jertfă pentru păcatul lumii (mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii – Ioan 1:29, 36).

Cine a studiat mesajele Domnului Isus către cele șapte biserici din Asia, știe că este o legătură între felul cum se prezintă Domnul Isus în fiecare mesaj și conținutul mesajului. În mesajul către biserica din Sardes, Domnul Isus se prezintă ca fiind cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Din mesajul către această biserică înțelegem că Domnul Isus, care are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu cunoaște lucrurile ascunse ale bisericii, care nimeni nu le cunoaște:

,,Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: „Știu faptele tale: că îți merge numele că trăiești, dar ești mort… (Apocalipsa 3:1)

Vedem că Domnul Isus ca și Dumnezeu Tatăl cunoaște lucrurile ascunse: aparent lucrurile în Biserica din Sardes merg bine, dar Domnul Isus știe că realitatea este diferită.

Din textul de la Apocalipsa 5:6 mai aflăm un detaliu important, care ne ajută să înțelegem mai bine ce sunt aceste șapte Duhuri ale lui Dumnezeu: ele sunt trimise peste tot pământul.

În cartea prorocului Zaharia, care este o carte profetică și în care lucrurile, la fel ca și în cartea Apocalipsa, sunt prezentate prin semne, este descrisă o vedenie în care Zaharia a văzut un sfeșnic cu șapte candele, care sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul.

Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acești șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești șapte sunt ochii Domnului, cari cutreieră tot pământul” (Zaharia 4:10)

La Zaharia 3:9-10 Dumnezeu a mai făcut referință la șapte ochi care urmăresc ca Cuvântul Domnului să se împlinească:

Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, sunt îndreptați șapte ochi; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor; și într-o singură zi, voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, – zice Domnul oștirilor, – vă veți pofti unii pe alții supt viță și supt smochin”. (Zaharia 3:9-10)

Deci, cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul sunt ochii lui Dumnezeu. Să urmărim câteva texte care fac referință la ochii lui Dumnezeu:

Ochii Domnului sînt peste cei fără prihană, și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pămînt. Cînd strigă cei fără prihană, Domnul aude, și-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, și mîntuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele i le păzește, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sînt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor Săi, și niciunul din cei ce se încred în El, nu este osîndit. (Psalmul 34:15-22)

Am ales să citez mai multe versete ca să arăt că Dumnezeu veghează asupra tuturor și răsplătește fiecăruia după fapte.

Ochii Domnului sînt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. (Proverbe 15:3)

Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. (Proverbe 22:12)

Căci cine iubește viața, și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău, și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, și s-o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul”. Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveți nici o teamă de ei, și nu vă tulburați! Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn” .Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de rușine tocmai în lucrurile în cari vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul! (1 Petru 3:10-17)

Prin urmare, prin cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, despre care găsim scris în cartea Apocalipsa, este descoperit Dumnezeu ca fiind omniprezent, adică prezent în orice loc, în orice clipă, abilitatea Lui de a cunoaște lucrurile ascunse. Prin cele șapte Duhuri trimise în tot pământul, Dumnezeu vrea să arate că El veghează asupra a ceea ce se întâmplă pe pământ și veghează ca să împlinească întocmai Cuvântul Său.

Rusă.