A fost Vanga prorociță de la Dumnezeu?

Întrebare:

Credeți oare că Vanga a fost o proorociță de la Dumnezeu sau invers? Am văzut proorocii înfricoșătoare în care spunea că dacă nu vom crede în Domnul, totul se va sfârși strașnic. Toate proorociile ei s-au împlinit! Vă mulțumesc anticipat.

baba-vanga

Baba Vanga, pe numele real Vangelia Gushterova, a fost o celebră clarvăzătoare din Bulgaria. Ultima ei prorocie, înainte de a muri, în 1996, s-a referit la România și era următoarea:

“Eu sunt foarte mică pentru ca el să vină la mine, aşa că eu transmit această veste, care mi-a venit de Sus. Să fie despachetată în luna ianuarie, ziua 24, anul 2005 şi, în cel mult o lună de zile, să fie dusă celui la care voi face referire. Dacă nu se va putea ajunge la el, să fie dată celor din preajma sa. În bucuria acestei lumi, în România va veni cel promis lumii. Se va bucura întregul Pământ de naşterea lui. Dumnezeu îl va ocroti într-un loc, departe de locul unde se odihnesc străbunii lui, până când va veni ceasul său. Cu puterea de Sus va fi dăruit. Pământul, Apa, Focul îi vor veni în ajutor. O dată cu venirea lui în această lume, tot ceea ce este construit pe minciună se va nărui. Toate acestea se vor petrece în anul 2005. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primii care îl vor recunoaşte vor fi cei din poporul său, poporul din care el a ieşit. Drept răsplată, el va aduce acest popor pe cea mai înaltă culme a desăvârşirii, din întreaga lume. Acest popor va deveni o adevărată pildă pentru toate popoarele pământului. El nu va veni cu un cal viu, ci cu un cal din fier, pe care singur îl va mânui.”

Oricine are o cunoaștere elementară a profețiilor din Biblie va recunoaște că aceasta este o plagiere încurcată cu deviere totală de la planul profetic al lui Dumnezeu. Mesia este Isus Hristos și El a venit deja și nu în România, ci în Israel. El va reveni pe pământ, dar nu pentru a se naște, căci aceasta s-a întâmplat cu peste 2000 de ani în urmă la Betleem. Evident că Vanga a citit cartea Apocalipsa (căci ea, fiind oarbă, știa să citească), dar nu are nici cea mai elementară înțelegere a profețiilor.

Nepoata ei, Krasimira Stoianova, a scris despre Vanga și din relatările ei este clar evident că mesajele erau primite de Vanga de la duhuri rele, căci îngerii lui Dumnezeu nu vin să aducă mesaje care contrazic cele scrise în Biblie. Vanga spunea că atunci când discuta cu cineva vedea alături pe toate rudele moarte ale acelei persoane. Chemarea morților și comunicarea cu ei este o practică urâcioasă categoric interzisă de Dumnezeu.

Vanga le cerea oamenilor care veneau după profeții să aducă cu ei o bucată de zahăr pe care au avut-o în casă cel puțin timp de câteva zile și în baza căreia putea să le spună viitorul. Așa metode au folosit ghicitorii și descântătorii, dar niciodată profeții lui Dumnezeu nu au apelat la așa ceva.

Vanga a agreat și a promovat teosofia, învățătura eretică a Elenei Blavatskaia și Nicolay Rerih, care este în totală contradicție cu învățătura lui Dumnezeu.

Dacă Vanga ar fi fost o proorociță de la Dumnezeu, atunci ea ar fi propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu și toate profețiile ei aveau să slujească la întărirea și proclamarea mesajului Bibliei pentru mântuirea celor mai mulți oameni prin credință în Isus Hristos. Acest mesaj lipsește din profețiile și devierea de la adevărul Scripturilor ne dă tot temeiul să o considerăm profet mincinos. Nu trebuie să ne bizuim pe profețiile ei, chiar dacă în parte s-au împlinit, căci este scris:

Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haidem după alţi dumnezei” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – „şi să le slujim!” să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi. (Deuteronom 13:1-4)

Nu este bine să mergem la descântători și ghicitori ca Vanga pentru a afla adevărul. Nu ne permite Dumnezeu astfel de lucruri. El a spus astfel:

După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronom 18:9-14)

Vă invit să citiți și alte articole despre profeți și profeții:

Vă mai invit să ascultați mesajele pe care le-am predicat și emisiunile pe care le-am realizat la acest subiect:

Ca să nu vă ducă nimeni în eroare cu privire la profeții și ca să nu deveniți victimă a prorocilor mincinoși, vă recomand să studiați cursurile biblice:

  • Deuteronom
  • 2 Tesaloniceni
  • 2 Petru
  • Apocalipsa partea I
  • Apocalipsa partea II
  • Apocalipsa partea III
  • Apocalipsa partea IV

Dacă nu aveți un grup de studiu biblic în localitate, vă putem ajuta să vă înscrieți într-un grup de studiu biblic prin Skype. Contactați-ne la 069966779 sau la info@precept.md

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păzească de orice cădere de la învățătura sănătoasă.