Cum să deosebeşti prorocii mincinoşi de cei adevăraţi?

Întrebare:

Care este deosebirea dintre Mesia, profet și sfânt? La Matei 24, Isus ne previne că vor veni mulți în Numele Lui și că vor fi mulți prooroci mincinoși, care îi vor înșela pe mulți. Cum să-i deosebim pe acei mincinoși de cei adevărați? Este posibil să fie un profet în zilele noastre și care trebuie să fie atitudinea creștinului față de el?

Aici sunt mai multe întrebări, așa că voi răspunde pe rând la fiecare.

Care este deosebirea dintre Mesia, profet și sfânt?

Mesia este un cuvânt ebraic care înseamnă unsul, sau alesul, și se referă în mod direct la persoana Domnului Isus Hristos, care este  Mântuitorul poporului Israel și al întregii omeniri. Traducerea grecească a acestui cuvânt este Hristos. Deci, Hristos și Mesia înseamnă același lucru. Profet sau proroc este cel ce vorbește înaintea lui Dumnezeu pentru ai transmite mesajul lui Dumnezeu oamenilor. Profeții din Vechiul Testament vorbeau astfel: “Așa vorbește Domnul:…” și începeau să transmită mesajul exact așa cum l-au primit de la Dumnezeu. Deci, proroc este cel ce transmite exact Cuvântul lui Dumnezeu fiind trimis de Dumnezeu și bineînțeles că mesajul acesta uneori ține și de vremurile viitoare. 

Sfânt este cuvântul grecesc haghios și se traduce cu pus de o parte, sau chemat ca să fie pus de o parte. Noi, toți creștinii care am încheiat legământ cu Domul Isus am fost puși de El deoparte ca să-I slujim cu credincioșie și să vestim puterile Lui minunate până la marginile pământului și la orice făptură.

Atitudinea față de Cuvântul lui Dumnezeu

Proorocii adevărați vestesc Cuvântul lui Dumnezeu și cheamă la ascultare de el. Devin victime ale prorocilor mincinoși tocmai cei care nu cunosc Biblia și din pricina aceasta cred imediat orice văd și îi impresionează. În Vechiul Testament Dumnezeu a spus:

Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haidem după alţi dumnezei” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – „şi să le slujim!” să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi. (Deuteronom 13:1-4)

Nu te lăsa înșelat de minuni

De obicei, oamenii califică un proroc ca și venit de la Dumnezeu dacă are mulți urmași, sau dacă face semne și minuni. Să nu te lași înșelat de aceasta nici odată. Domnul Isus a spus astfel:

Păziţi-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:15-23)

Roadele după care trebuie să cunoaștem pe un prooroc adevărat nu sunt minunile, sau faptul că scoate draci, sau că vestește lucruri viitoare care se împlinesc, ci faptul că rămâne credincios Cuvântului lui Dumnezeu și îl transmite corect.

Există și azi profeți?

Profeți există și azi pentru că și azi există mulți oameni care transmit mesajul lui Dumnezeu către omenirea întreagă și sunt, de asemenea, oameni care vestesc evenimente ce țin de viitor și o fac aceasta la îndemnul lui Dumnezeu. Unul din darurile duhovnicești este darul prorociei și nicăieri în Biblie nu spune Dumnezeu că ar fi anulat acest dar.

Care trebuie să fie atitudinea creștinului față de proroci?

Sfântul Apostol Ioan a scris astfel:

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. ( 1 Ioan 4:1-3)

Confirm acestui verset, responsabilitatea noastră, a creștinilor, este să studiem cu stăruință Sfintele Scripturi și să nu dăm crezare oricărui pretins proroc, ci să cercetăm mesajul lui în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și dacă se propovăduiește drept, atunci să-l credem, iar dacă încearcă cumva vreo-un proroc mincinos să strecoare o erezie nimicitoare, să ne ferim de el. Și mai vreau să spun un lucru important. De obicei, prorocii mincinoși sunt cei care se bat cu pumnul în piept și trâmbițează înaintea lor de dimineață până seara că, uite, ei ar fi unicii proroci adevărați, iar pe cei care sunt adevărul îi atacă cu înverșunare. Citiți cu atenție cartea prorocului Ilie și veți vedea cum a fost astfel în zilele lui.