Care este diferinţa dintre un proroc şi ghicitor?

Întrebare:

În Biblie se folosește foarte mult cuvântul “profet”. Profetul este cel ce ghicește evenimentele din viitor? Dar ghicitul, vrăjitoria este condamnată. Explicați-mi, vă rog, care sunt deosebirile.

Prorocul nu este un ghicitor

Prorocul este un om ales și chemat de Dumnezeu pentru a comunica doar cuvintele și poruncile lui Dumnezeu celor din vremea lui, pentru a lua o decizie imediată legată de relația lor cu Dumnezeu.

“Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui şi el le va spune tot ce-i     voi porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi     cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci     să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.” (Deuteronomul     18:18-20)

Prorocul vorbește cuvintele lui Dumnezeu ce țin de trecut, prezent și viitor. Astfel, profeția are două dimensiuni: dimensiunea morală și dimensiunea spirituală, ce ține de viitor. Scopul profeției este să cheme pe ascultător la o decizie moral imediată. De aceea “viitorul profetic” este subordonat “acumu-lui profetic” și acest lucru deosebește profeția biblică de ghicire. În cazul ghicirii, viitorul se prăvăleşte asupra noastră în mod implacabil. În cazul profeţiei, deciziile prezente hotărăsc viitorul. Iată un exemplu:

Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa, şi că-l voi nimici. dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gînd să i-l fac. Tot aşa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gînd să i-l fac. (Ier. 18:7-10).

Deci, profetul cheamă la ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu și cheamă pe oameni să-și vadă starea de păcat și să se împace cu Dumnezeu. Întrebarea noastră însă nu ia sfârșit aici. Totuși, de unde cunoaștem dacă prorocul care vorbește cuvintele lui Dumnezeu, vorbește adevărul și nu spune minciuni?

Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?” Când ceea ce va     spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus     Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. (Deuteronomul 18:21-22)

Cunoaștem că prorocul este adevărat atunci când cuvintele acestuia se împlinesc și viețile oamenilor se schimbă, iar dacă nu se împlinesc atunci este un proroc mincinos. Domnul Isus în Predica de pe Munte a spus că vom cunoaște prorocii după faptele lor:

Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi     cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun     face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face     roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor îi veţi     cunoaşte. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu     care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am     scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat:     „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:15-23)

Prorocul este o persoană ce trăiește în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu și îndeamnă pe cei din jurul lui să facă același lucru. Sunt însă și proroci mincinoși care fac minuni, scot draci, etc., dar viața lor nu corespunde cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei folosesc Cuvântul lui Dumnezeu și religia pentru a câștiga bani și a face fărădelege. Astfel de proroci vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu și sunt judecați cu moartea.

Ghicirea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu

Astăzi aproape fiecare persoană își începe ziua prin a asculta horoscopul și conducându-se de el. Dacă ai probleme, oamenii te vor sfătui să mergi la ghicitoare, care cu Biblia alături îți rezolvă problema, dar care nu se conduc de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te doare capul, descântecul îți ia durerea. Plus la aceasta, oamenii sunt foarte superstițioși. Toate aceste lucruri Dumnezeu le urăște.

Să nu fie la tine nimeni care să-ţi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în     stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,  de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina     acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. (Deuteronom 18:10-13)

Ghicirea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, iar consecința pentru cei ce apelează sau practică ghicirea este moartea.

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa     împotriva omului aceluia, şi -l voi nimici din mijlocul poporului lui. Voi, să vă sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, căci Eu sânt     Domnul, Dumnezeul vostru.  Să păziţi legile Mele, şi să le împliniţi. Eu sînt Domnul, care vă sfinţesc. (Levitic 20:6-8)

Ghicirea este un păcat înaintea lui Dumnezeu și pedeapsa pentru cei ce o practică este moartea și nu vor avea parte de Împărăția lui Dumnezeu.

Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în     iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.“(Apocalipsa 21:8)

O altă pedeapsă pe care o vedem este aşa cum o spune şi proorocul Isaia 8:19-22:

Dacă vi se zice însă: ,,Întrebaţi pe ceice cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, cari şoptesc şi bolborosesc,“ răspundeţi: ,,Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La lege şi la mărturie!“ Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin ţară, apăsat şi flămând, şi, când îi va fi foame, se va mânia, şi va huli pe Împăratul şi Dumnezeul lui, apoi fie că va ridica ochii în sus,2 fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, şi se va vedea izgonit în întunerec beznă.

Cel ce apelează la serviciile de ghicire, horoscop, cunoaşterea viitorului, huleşte Numele Domnului şi se face vinovat de un păcat foarte mare înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta persoana aceasta nu va avea decât necaz, negură şi va fi izgonit din faţa oamenilor şi din faţa lui Dumnezeu. Viitorul este al lui Dumnezeu, iar noi suntem chemați să ne sfințim prin cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu.

Dragul meu, dacă ai apelat la servicii de ghicire, recunoaște-ți păcatul și pocăiește-te. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie.